Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Zrenjanin.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (XXI nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuka sorte Ajdared i Zlatni delišes nalaze u fenofazi  prečnika ploda 40 mm, donja strana plodova i peteljke formira T (BBCH 74).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je da je došlo do potpunog pražnjenja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Ispražnjenost za obe sorte je 100%. Proglašavamo kraj primarnih infekcija za teren Srednje- Banatskog okruga.

Pojava cikade Reptalus panzeri u kukuruzu

Na teritoriji RC Zrenjanin vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.

Cikada Reptalus panzeri

Ova cikada ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve koje se hrane na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju u junu mesecu i prelaze na kukuruz.

Pomenuta cikada je vektor stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza. Simptomi bolesti su pojava crvenila na listu, centralnom nervu i stablu kukuruza, deformacije na klipu i poremećaji u njegovom sazrevanju. U kasnijim fazama razvoja bolesti dolazi do potpunog sušenja biljaka.

Ženke polažu jaja na koren kukuruza. Kada se ispile, larve počinju da se hrane na korenu. Ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica, larve nastavlju svoj razvoj.

U borbi protiv ove štetočine ne preporučuje se primena insekticida. Jedna od mere borbe je izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz – pšenica jer se na taj način znatno smanjuje brojnost ove cikade.

Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii (XI nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi višnje se nalaze u fazi plodovi sazreli za ishranu, plodovi imaju tipičan ukus i boju (BBCH 89).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaappi) registrovana je ispražnjenost apotecija od 100%.

RC Zrenjanin proglašava kraj primarnih infekcija na svom terenu.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (XX nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi  prečnika ploda 40 mm, donja strana plodova i peteljke formira T (BBCH 74).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorti Ajdared i Zlatni delišes iznosi 100%.

Procenat ispražnjenosti kod sorte Zlatni Delišes iznosi 83,01% za ovu nedelju, a kod sorte Ajdared 78,43%.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii (X nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi višnje se nalaze u fazi sazrevanja ploda (BBCH 85-87).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaappi) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 100% apotecija. Ispražnjeno je 88% apotecija.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrevanja apotecija ovog patogena.

Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii (IX nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi višnje se nalaze u fazi sazrevanja ploda (BBCH 81-85).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaappi) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 100% apotecija. Ispražnjeno je 75,75% apotecija.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem apotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (XIX nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke se nalaze u fazi od veličina ploda do 20 mm do faze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorti Ajdared i Zlatni delišes iznosi 100%.

Procenat ispražnjenosti kod sorte Zlatni Delišes iznosi 72,54% za ovu nedelju, a kod sorte Ajdared 66,04%.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (XVIII nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke se nalaze u fazi od veličina ploda do 20 mm do faze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorti Ajdared i Zlatni delišes iznosi 100%.

Procenat ispražnjenosti kod sorte Zlatni delišes iznosi 62,26% za ovu nedelju, a kod sorte Ajdared 58,82%.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrevanje apotecija Blumeriella jaapii (VIII nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi višnje se nalaze u fazi početka obojavanja ploda (BBCH 81).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaappi) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 100% apotecija. Registrovano je 45,45 % ispražnjenih apotecija.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrevanja apotecija ovog patogena.

Štete na ratarskim i povrtarskim usevima nakon vremenskih nepogoda

U regionu Srednjeg Banata između srede i četvrtka došlo je do pojave vremenskih nepogoda, pljuskovitih kiša, grada i jakih udara vetra, koje su bile lokalnog karaktera. U delovima atara došlo je do stradanja useva ratarskih i povrtaskih kultura.

        

 biljke kukuruza        peršun                     mrkva

Nakon obilaska terena i pregleda oštećenih biljaka procenjeno je da je došlo do velikih šteta jer su biljke u određenom procentu potpuno uništene (slomljene ili iščupane). Na kukuruzima iz kasnijih rokova setve gde je faza razvoja do 6 listova, tačka porasta je ispod površine zemljišta i takve biljke će uspeti da se oporave.

Preporuka proizvođačima je da se na takvim parcelama dodaju neki od  fitohormona ili biostimulatora  (Isabion, Megafol, Epin ekstra, Cirkon) koje treba upotrebiti na svakih 7 do 10 dana u redovnoj primeni i preporučenoj dozi kako bi se brže i lakše prevazišli stresni uslovi, pojačao rast i razvoj biljaka, zaceljenja rana i odbrane od bolesti i doveli biljku u bolju kondiciju.

Na pregledanim povrtarskim kulturama (mrkve,peršuni,lukovi i sl.) takođe je došlo do oštećenja biljaka u vidu oštećene lisne mase.

Na takvim parcelama pored primene fitohormona ili biostimulatora treba primeniti i neki od preventivnih preparata na bazi aktivne materije mankozeb.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima