Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Zrenjanin.
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi ozimih strnih žita (pšenica i ječam) se u zavisnosti od datuma setve nalaze u fazi od tri razvijena lista do faze bokorenja (BBCH 13-22).

Vizuelnim pregledom biljaka pšenice registrovani su simptomi sive pegavosti lista (Septoria tritici) na 3 do 11% pregledanih biljaka dok simptome ostalih biljnih bolesti nismo uočili.

Na parcelama pod ječmom pregledom smo uočili prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista (Rhynchosporium secalis) na 1 do 5% pregledanih biljaka, kao i simptome mrežaste pegavosti lista (Pyrenophora teres) na 6 do 14% pregledanih biljaka.

      

Siva pegavost lista         mrežasta pegavost lista

Zbog niskih temeratura vazduha prisustvo štetnih insekata tokom pregleda nismo registrovali.

RC Zrenjanin nastavlja dalje da prati stanje u ozimim strnim žitima.

Zdravstveno stanje uljane repice

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi uljane repice se nalaze u fazi devet i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam) na do 12% biljaka. Simptomi su registrovani na donjim, starijim listovima u vidu pega u okviru kojih se uočavaju sitne crne tačkice – piknidi, odnosno plodonosna tela gljive u kojima se patogen održava.

Simptom suve truleži

S obzirom da se prisustvo ove bolesti registruje ispod praga štetnosti, koji prema EPPO standardu PP 2/8(1) iznosi 35-40% zaraženih biljaka, mere zaštite se ne preporučuju.

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae).

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja uljane repice.

Mehurasta gar kukuruza (Ustilago maydis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, na više lokaliteta, došlo je do značajnije pojave mehuraste gari na klipovima kukuruza. Mehurastu gar prouzrokuje gljiva Ustilago maydis koja napada nadzemne organe biljaka.

 Mehurasta gar

Simptomi bolesti se ispoljavaju u vidu mehurastih izraslina, guka ili tumora, različite veličine i oblika. Tumori su u početku prekriveni sivo belom opnom koja kasnije dobija tamniju boju, skoro crnu. Iz prisutnih izraslina oslobađa se crna prašna masa koja predstavlja sporonosne organe parazita (hlamidospore) koji služe za razmnožavanje. Hlamidospore se prenose vetrom na velike udaljenosti. Tokom zime spore ostaju u zemljištu.

Do infekcije gljivom dolazi na razne načine, a najčešće preko svile ili oštećenja biljnog tkiva koje može biti prouzrokovano gradom, insektima ili mehaničkim povredama.

Uslovi neravnomernog snabdevanja kukuruza vlagom, kada se periodi sa obilnim kišama smenjuju sa visokim temperaturama i jakim sušama, naročito u periodu cvetanja i oplodnje kukuruza, izuzetno su povoljni za razvoj mehuraste gari.

U mere kontrole spadaju:

-          Gajenje otpornih hibrida

-          Izbalansirana mineralna ishrana

-          Plodored

-          Navodnjavanje

Ne prenosi se semenom, nego isključivo reproduktivnim organima gljive, pa dezinfekcija semena nije od značaja.

Bolesti u usevima suncokreta

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi suncokreta se nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 65-69).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma bolesti.

Simptomi mrke pegavosti suncokreta (Alternaria helianthi) registrovani su uglavnom na starijem lišću, i manjim delom na lisnim drškama. Procenat biljaka sa simptomima pomenutog patogena je registrovan na do 17% biljaka.

 

        Pegavost lista

Mrka pegavost se javlja na svim nadzemnim delovima biljaka u vidu pega koje su različitog oblika i veličine. Spajanjem ovih pega stvaraju se veće nekrotične površine, pa može doći do ranijeg  sušenja i opadanja listova. U povoljnim uslovima za razvoj ovog patogena, može doći do umanjenja prinosa i do 15-20%. 

Tokom pregleda registrovani su i simptomi bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) u vidu guste micelijske prevlake na mestima zaraze. Simptomi su registrovani na stablu na do 5% biljaka, i na glavici na do 8% biljaka.

Simptomi stabljične forme bele truleži najčešće se javljaju na sredini ili gornjoj polovini stabla u vidu pojedinačnih, krupnih nekrotičnih pega, koje su jasno ograničene zdravim tkivom. Zaraženo tkivo se razmekšava i dobija izgled vlažne truleži. Na oštećenom parenhimu registruje se pojava bele micelije i prisustvo sklerocija. Oštećena stabla gube mehaničku čvrstinu i dolazi do poleganja biljaka.

Kod glavične forme pege zahvataju celu glavu, između semenki se obrazuje gusta micelija koja se kasnije pretvara u sklerocije. Pri kraju vegetacije jače zaražena tkiva glavice zajedno sa semenom ispadaju na zemlju, tako da na stablu ostaje samo skelet. Semenjača zaraženog semena nekrotira, semenka u njoj je slabo razvijena, ima neprijatan miris i gorak ukus.

       

       Stabljična forma                  Glavična forma

Ključna mera kontrole navedenih štetnih organizama u usevu suncokreta je plodored. Suncokret ne bi trebao da se gaji najmanje 4 godine na istom mestu. Pored plodoreda, u ostale mere kontrole spadaju agrotehničke mere kao što su rok setve, gustina setve, količina unetih hraniva, setva manje osetljivih hibrida i dr.

Polaganje jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi postrnog kukuruza šećerca se nalaze u zavisnosti od roka setve u fazi od devet i više listova razvijeno do faze cvetanja (BBCH 19-65).

Vizuelnim pregledom useva registrovana su položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 3% biljaka. U toku je polaganje jaja druge generacije ove štetočine.

 

  Jajno leglo kukuruznog plamenca

Hemijske mere se za sada ne preporučuju, a RC Zrenjanin nastavlja sa praćanjem ove štetočine i na vreme će signalizirati momenat za tretman.

Povrtna stenica (Nezara viridula)

Na teritoriji RC Zrenjanin registrovano je prisustvo povrtne stenice (Nezara viridula) kako u plasteničoj proizvodnji gajenih kultura, tako i na otvorenom polju. S obzirom da se radi o izrazitom polifagu ugrožene su sledeće biljne vrste: paprika, paradajz, krastavac, suncokret, šećerna repa, soja i većina voćnih vrsta.

        

 Larve povrtne stenice    larva povrtne stenice

Tokom pregleda registrovani su svi razvojni stadijumi: jajna legla, larve i odrasle jedinke. Štete pričinjavaju larve i odrasle jedinke koje buše biljno tkivo i sisaju sokove. Velike štete pričinjavaju na zrelim plodovima paprike i paradajza, gde na mestima ishrane dolazi do diskoloracije na pokožici, plodovi dobijaju gorak ukus, i gube tržišnu vrednost.

 Odrasle jedinke su intenzivno zelene boje, dok larve tokom svih pet larvenih uzrasta menjaju boju, uz prisustvo belih tačkica po telu što je za njih karakteristično.

Tek ispilele larve se ne hrane, dok u kasnijim fazama razvoja buše biljno tkivo i ispuštaju toksine.

Za suzbijanje ove štetočine  u zaštićenom prostoru registrovan je insekticid:

Scatto (a.m. deltametrin) 0,18-0,42 l/ha (karenca 3 dana u paradajzu i paprici).

Na manjim proizvodnim površinama, u baštama i okućnicama, moguće je mehaničko sakupljanje i uništavanje larvi i odraslih jedinki, kao mera borbe.

Optimalno vreme za suzbijanje ove štetočine su jutarnji časovi kada se ona još ne povlači na skrovita mesta tj. još uvek je na spoljnim delovima biljke.

RC Zrenjanin nastavlja dalje da prati dinamiku prisustva povrtne stenice u usevima i zasadima.

Pregled postrne boranije

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi postrne boranije se nalaze u fazi formiranja bočnih izdanaka do faze početka cvetanja (BBCH 25-60).

 

     Fenofaza razvoja

Na feromonskim klopkama postavjenim u usevu registruje se povećanje broja ulovljenih imaga pamukove sovice (Helicoverpa armigera). Vizuelnim pregledom biljaka registrovana su položena jaja na 2% biljaka.

Štete pričinjavaju ispiljene larve hraneći se ispočetka listovima i generativnim organima, a u kasnijim fazama razvoja ubušuju se i u mahune. Za sada se hemijske mera nege ne preporučuju. RC Zrenjanin nastavlja dalje da prati dinamiku leta i polaganja jaja u usevu boranije, kako bi na vreme signalizirao na potrebu za tretmanom.

 

  Jaje pamukove sovice

Prisustvo viline kosice u usevima povrća

Redovnim obilaskom terena koji obavlja RC Zrenjanin registrovano je prisustvo viline kosice i značajnije štete u usevima mrkve i paštrnaka.

 

Velika slika       Velika slika 

Vilina kosica (Cuscuta sp.) je parazitna cvetnica, koja iz godine u godinu pravi velike štete pre svega u višegodišnjim leguminozama, ali se javlja i u šećernoj repi, kao i u raznim povrtarskim usevima. Kao parazit direktno uzima vodu i sintetisane organske materije od biljke domaćina i nakon određenog vremena parazitiranja na njemu potpuno ga iscrpljuje.

Pored poljoprivrednog zemljišta njeno prisustvo je registrovano i na nepoljoprivrednim površinama, pored poljskih puteva, u kanalima, oko objekata i sl.

Razmnožava se uglavnom semenom, ali može i vegetativno, fragmentacijom, odnosno kidanjem delova stabljike. Seme viline kosice se širi pomoću vetra, oruđa, setvom semena koja nisu očišćena od primesa semena viline kosice, supstratima, rasadom itd.

Svojim štetnim delovanjem na gajene biljke, vilina kosica može izazvati razne morfološke, anatomske i fiziološke promene. Na gajenim biljkama dolazi do slabljenja vitalnosti, a samim tim i produktivnosti biljaka. Parazitirane biljke se, usled dugotrajne izloženosti, osuše i propadaju.

Najvažniji način suzbijanja viline kosice je upotreba deklarisanog semena, a ukoliko se vilina kosica pojavila u usevu, ne treba dozvoliti da formira seme, jer je tada znatno teže suzbiti.

Takođe, neophodno je njeno uništavanje i na neobrađenim površinama, putevima, krajevima parcela i to mehaničkim uklanjanjem, spaljivanjem, košenjem ili upotrebom totalnih herbicida.

Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi višnje se nalaze u fazi obojavanje ploda skoro završeno do faze plodovi sazreli za ishranu (BBCH 85-89).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 100% apotecija. Procenat ispražnjenosti apotecija u ovoj nedelji iznosi 100% i time je završen period primarnih infekcija od prouzrokovača pegavosti lišća višnje.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (XIX nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke, sorte Ajdared i Zlatni delišes, se nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm(BBCH 74).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100% i na sorti Ajdared i na sorti Zlatni delišes.

Ispražnjenost pseudotecija kod obe sorte iznosi 100% što ukazuje da je završen period primarnih infekcija od strane prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima