Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin > Usevi ili zasadi
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (X nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke se nalaze u fazi crvenih pupoljaka (sorta Zlatni delišes, BBCH 57), do faze početak cvetanja, 10% cvetova otvoreno (sorta Ajdared, BBCH 61).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni delišes procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 71,15%, a kod sorte Ajdared 62,79%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni delišes iznosi 23,53%, dok kod sorte Ajdared iznosi 17,30%.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi višnje se nalaze u fazi od početka cvetanja do faze puno cvetanje, najmanje 50% cvetova otvoreno (BBCH 61-65).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovano je formiranje askusa bez askospora u njima.

RC Zrenjanin nastavlja praćenje dozrelosti apotecija ovog patogena.

askusi bez askospora

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (IX nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke se nalaze u fazi od zelenih pupoljaka (BBCH 56, sorta Zlatni delišes) do faze crvenih pupoljaka (BBCH 57, sorta Ajdared).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 60,32%, a kod sorte Ajdared 55,61%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 9,8%, a kod sorte Ajdared  5,76%.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Pojava imaga šljivinih osa

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi šljive se nalaze u fazi od većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon (BBCH 59) do faze početak cvetanja, oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 61).

Na lepljivim klopkama koje su postavljene u zasadu šljive registruju se ulovi imaga crne šljivine ose (Hoplocampa minuta) i žute šljivine ose (Hoplocampa flava).

Šljivine ose

Pri jačem napadu, šljivine ose u potpunosti mogu uništiti tek zametnute plodove. Imaju jednu generaciju godišnje i prezimljavaju u stadijumu larve u zemlji.

U periodu cvetanja šljive pojavljuju se odrasli insekti. Posle kratkotrajne dopunske ishrane dolazi do kopulacije, nakon čega ženke polažu jaja u osnove cveta. Crna šljivina osa polaže jaja u slobodne čašične listiće, dok žuta šljivina osa polaže jaja između slobodnih čašičnih listića.

Nakon piljenja, gusenice se ubušuju u zametnute plodove. Plod se u početku razvija, ali ubrzo otpada na zemlju.

Suzbijanje se izvodi u periodu piljenja gusenica pre njihovog ubušivanja u plodove.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem navedenih štetočina i signaliziraće pravi momenat za sprovođenje mera zaštite.

U fazama cvetanja primena insekticida je zakonom zabranjena!

Dozrelost pseudotecija Venturia pirina

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi kruške se nalaze u fazi zelenih pupoljaka, pojedinačni cvetovi se odvajaju, još uvek zatvoreni (BBCH 56).

 

     zrele askospore

Laboratorijskim pregledom opalog lišća kruške registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). Procenat dozrelosti iznosi 27,85%.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (VIII nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke se u zavisnosti  od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi:

Zlatni delišes: faza mišjih ušiju (BBCH 10) / vidljivi cvetni pupoljci jos uvek zatvoreni, BBCH 55;

Ajdared: prvi listovi otvoreni (BBCH 11) / vidljivi cvetni pupoljci jos uvek zatvoreni, BBCH 55.

 

      zrele askospore

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni delišes procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 51,92%, a kod sorte Ajdared 48,11%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni delišes iznosi 3,8%.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi pšenice se nalaze u fazi od bokorenja do početka rasta stabljike (BBCH 23-30).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja po BBCH skali

Procenat zaraženih biljaka (%)

Prouzrokovač Septoria tritici

Prouzrokovač Erysiphe graminis

Prouzrokovač Puccinia spp

Lukićevo

BBCH 23

5

0

1

Orlovat

BBCH 24

6

0

3

Hetin

BBCH 30

5

1

2

 

        

   simptom S.tritici           jaja žitne pijavice

Usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od početka rasta stabljike do pojave prvog kolenca (BBCH 30 – 31).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), pepelnice žita (Erysiphae gramminis) i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja po BBCH skali

Procenat zaraženih biljaka (%)

Prouzrokovač Pyrenophora teres

Prouzrokovač Erysiphe graminis

Prouzrokovač Rhynchosporium secalis

Lukićevo

BBCH 31

2

3

1

Kumane

BBCH 30

8

5

2

 

          

   fenofaza razvoja              simptom P.teres

Tokom vizuelnih pregleda, u usevima pšenice i ječma, registrovano je prisustvo položenih jaja žitne pijavice (Lema melanopus). U narednom periodu, sa povećanjem temperature, očekuje se povećana aktivnost imaga žitne pijavice i intenzivnija kopulacija i polaganje jaja.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (VII nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke se nalaze u fazi zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka, sorta Zlatni Delišes (BBCH 09) do faze zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka –faza mišjih ušiju, sorta Ajdared (BBCH 10).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 39,9%, a kod sorte Ajdared 32,5%.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Repičin sjajnik

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi uljane repice se nalaze u fazi od početka rasta stabla (BBCH 30) do faze prisutni cvetni pupoljci, još zatvoreni lišćem (BBCH 50).

          

    fenofaza razvoja             fenofaza razvoja

Od polovine februara, u žutim lovnim posudama (Merikovi sudovi) registruju se ulovi imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus).

Repičin sjajnik predstavlja jednu od najznačajnijih štetočina uljane repice koja može da izazove znatno smanjenje prinosa. Štete izaziva hraneći se na pupoljcima koje buše i izgrizaju sa unutrašnje strane. Napadnuti pupoljci se u velikom procentu ne otvaraju, suše se i otpadaju, što dovodi do smanjenja broja mahuna i na kraju do smanjenja prinosa. Kada se cvetovi otvore, štetočina se hrani polenom i štete prestaju.

Repičin sjajnik ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu imaga.

Do najvećih šteta dolazi u periodu formiranja pupoljaka. Ako u tom periodu hladnije vreme odloži cvetanje, manji broj sjajnika može da nanese značajno veće štete.

Kolike štete će repičin sjajnik napraviti zavisi prvenstveno od brojnosti jedinki na tek formiranim cvastima, od vremena kada će početi da se otvaraju cvetni pupoljci, stanja useva, temperature i dr.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće vreme za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (VI nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke se nalaze u fazi početak pucanja pupoljaka (BBCH 07, sorta Zlatni delišes) do faze zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 09, sorta Ajdared).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni delišes procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 32,21%, a kod sorte Ajdared 25,98%.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

askusi sa askosporama

1 - 10 Next