Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin > Usevi ili zasadi
Dozrelost apotecija (I nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi višnje se nalaze u fazi razvoja ploda: zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom, čašične latice počinju da opadaju (BBCH 72).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 3,03% apotecija.

RC Zrenjanin nastavlja praćenje dozrelosti apotecija ovog patogena.

Askus sa askosporama

Dozrelost pseudotecija (X nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Sutjeska, zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od kraj cvetanja (BBCH 69, sorta Zlatni Delišes) do faze razvoja ploda: plodovi dostigli dimenzije do 10mm (BBCH 71, sorta Ajdared).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Ajdared od pregledane 52 pseudotecije u četrnaest pseudotecija je formirano do 25% askospora, u osam pseudotecija je formirano od 25 do 50% askospora, u šest pseudotecija je formirano od 50 do 75% askospora, i u jednoj pseudoteciji je formirano preko 75% askospora. Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 25%.

Kod sorte Zlatni Delišes od pregledanih 55 pseudotecija u trinaest pseudotecija je formirano do 25% askospora, u jedanaest pseudotecija je formirano od 25 do 50% askospora, u deset pseudotecija je formirano od 50 do 75% askospora, i u dve pseudotecije je formirano preko 75% askospora. Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 33,18%.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrelost pseudotecija ovog patogena.

 

Askusi sa askosporama

Dozrelost pseudotecija XIX nedelja

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Sutjeska, zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama cvetanja.

·         sorta Zlatni Delišes: početak cvetanja oko 10% cvetova otvoreno do faze puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 61-65)

·         sorta Ajdared: cvetovi venu: većina latica opada (BBCH 67)

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Ajdared od pregledane 52 pseudotecije u šesnaest pseudotecija je formirano do 25% askospora i u tri pseudotecije je formirano od 25-50% askospora.Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 10,57%.

Kod sorte Zlatni Delišes od pregledanih 56 pseudotecija u dvadeset dve pseudotecije je formirano do 25% askospora, u sedam pseudotecija je formirano od 25-50% askospora i u dve pseudotecije je formirano od 50-75% askospora. Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 18,75%.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrelost pseudotecija ovog patogena.

askusi sa askosporama

Moljac paradajza

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi paradajza u zatorenom prostoru se nalaze u fazi cvetanja (prva cvast, otvoren prvi cvet – BBCH 61).

Na postavljenim feromonskim klopkama registrovani su prvi ulovi imaga paradajzovog moljca (Tuta absoluta).

Ova štetočina može imati 10-12 generacija godišnje. Štete pričinjavaju larve koje se nakon piljenja ubušuju u plodove paradajza, listove i stabljike kojima se hrane, praveći upečatljive mine. Plodovi mogu biti napadnuti odmah po formiranju. Na listovima, larve se hrane samo mezofilom, ostavljajući epidermis netaknut. Biljke paradajza mogu biti napadnute u bilo kojim fazama razvoja, od rasada do zrelosti.

Mere kontrole:

  • Plodosmena paradajza sa biljkama na kojima se moljac ne razvija, a u plastenicima razmak 6-7 nedelja između dva ciklusa proizvodnje
  • Plodored, adekvatno đubrenje, navodnjavanje
  • Postavljanje vodenih klopki sa kojima je moguće još masovnije izlovljavanje imaga
  • Postavljanje mreže protiv insekata na ulaz plastenika, kao i na otvorima ventilacije
  • Uništavanje zaraženih biljnih delova (zakidanje  i uništavanje listova i plodova sa minama)
  • Suzbijanje korovskih biljaka unutar i oko plastenika
  • Biološka kontrola parazitoidima. Moguća je upotreba predatorske stenice Macrolophus pygmaeus. Odrasle jedinke i larve stenice hrane se jajima i larvama moljca paradajza, tako što isisavaju njihov sadržaj. Takođe, pored moljca paradajza, ova vrsta predatora ispoljava visoku efikasnost i u kontroli bele leptiraste vaši.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Zrenjanin nastavlja dalje praćenje ove štetočine.

imago paradajzovog moljca

Tripsi u povrtarskoj proizvodnji

Na terenu RC Zrenjanin pregledom plasteničke povrtarske proizvodnje registrovane su sledeće faze razvoja biljaka:

·         Usevi paradajza se nalaze u fazi početka cvetanja, prva cvast: otvoren prvi cvet (BBCH 61),

·         Usevi krastavca – razvijeno sedam pravih listova na glavnom stablu (BBCH 17).

 

  

Faza krastavca           Faza paradajza

 

Vizuelnim pregledom useva  krastavca registrovano je prisustvo larvi tripsa u niskom procentu.

Osim što nanose direktne štete usled sisanja biljnih sokova, tripsi su veoma važni i kao prenosioci virusa u povrtarskim usevima.

Tripsi su naročito značajni kod proizvodnje paprike i paradajza, jer su pojedine vrste vektori veoma destruktivnog virusa - Virusa bronzavosti paradajza.

Sada, u ovom momentu, preporučuje se postavljanje žuto-plavih lepljivih klopki za monitoring prisustva i izlovljavanje tripsa. Veoma je važno na vreme uočiti prvu pojavu ovih štetočina te se preporučuju i redovni vizuelni pregledi biljaka. Posebnu pažnju treba obratiti na prisustvo tripsa u cvetu jer je najštetnija vrsta tripsa u ovim proizvodnjama kalifornijski cvetni trips (Frankliniella occidentalis) koja je i vektor virusa bronzavosti paradajza.

Larva tripsa

Hemijske mere se za sada ne preporučuju , a RC Zrenjanin nastavlja dalje da prati stanje na svom terenu.

Dozrelost pseudotecija (VIII nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Sutjeska, zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju, još uvek zatvoreni (BBCH 56, sorta Zlatni Delišes), do faze puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 65, sorta Ajdared).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Ajdared od pregledane 54 pseudotecije u četrnaest pseudotecija je formirano do 25% askospora, i u jednoj pseudoteciji je formirano od 25-50% askospora.. Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 7,41%.

Kod sorte Zlatni Delišes od pregledane 52 pseudotecije u osamnaest pseudotecija je formirano do 25% askospora, i u tri pseudotecije je formirano od 25-50% askospora. Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 11,54%.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrelost pseudotecija ovog patogena.

Askusi sa askosporama

Pregled ozime pšenice

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi pšenice se nalaze u fazi vlatanja: početak rasta stabljike do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 30 – 31).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (prouzrokovač Septoria tritici) i rđe (prouzrokovač Puccinia spp).

Rezultati pregleda dati su u tabeli:

Sorta

Faza razvoja po BBCH skali

Procenat zaraženih biljaka (%)

Prouzrokovač Septoria tritici

Prouzrokovač Puccinia spp

Prouzrokovač Erysiphe graminis

Anapurna

30

4

0

0

Sosthene

31

5

3

0

Ingenio

30

0

1

0

Avenue

30

2

3

0

 

Tokom vizuelnog pregleda registrovano je i prisustvo jaja žitne pijavice (Lema melanopus).

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva pšenice.

   

   simptom rđe         jaja žitne pijavice

Pojava šljivinih osa

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi šljive se nalaze u fazi cvetanja (prvi cvetovi otvoreni do puno cvetanje, BBCH 60 – 65).

Na lepljivim pločama postavljenim u zasadima šljive registrovani su ulovi crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a RC Zrenjanin nastavlja dalje praćenje navedenih štetočina.

imago šljivine ose

Dozrelost pseudotecija (VII nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Sutjeska, zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi većina listova otvoreno ali još uvek ne u punoj veličini (BBCH 15, sorta Zlatni delišes), do faze zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju, još uvek zatvoreni (BBCH 56, sorta Ajdared).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Ajdared od pregledanih 55 pseudotecija u osam pseudotecija je formirano do 25% askospora, i u dve pseudotecije je formirano od 25-50% askospora. Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 5,45%.

Kod sorte Zlatni delišes od pregledane 53 pseudotecije u dvanaest pseudotecija je formirano do 25% askospora, i u pet pseudotecija je formirano od 25-50% askospora. Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 10,37%.

RC Zrenjanin nastavlja da prati dozrelost pseudotecija.

Askusi sa askosporama

Tripsi u usevu crnog luka

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Lukino Selo, usevi crnog luka se nalaze u fazi razvoja lista (šest do sedam listova razvijeno, BBCH 16-17).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u indeksu napada 3,75.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

 

Faza useva               Larve T.tabaci

1 - 10 Next