Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Vršac
Zaštita uljane repice
Na području delovanja RC Vršac, usevi uljane repice se nalaze u fazi od 6 do 8 razvijenih listova (BBCH 16-18).
Vizuelnim pregledom useva uljane repice na lokalitetu Vatinski put, registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorrhynchus pallidactylus) u indeksu napada 2,75 i velike repičine pipe (Ceutorrhynchus napi) u indeksu napada 0,5.
 
Imago male repičine pipe
 
Za naredni period se prognoziraju padavine i pad temperature.
Nakon poboljšanja vremenskih prilika, proizvođačima se preporučuje pregled useva uljane repice. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti, 1 pipa na 5 pregledanih biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:
  • Pyrinex super (a.m. hlorpirifos + bifentrin) 0,5-0,75 l/ha ili
  • Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha
21.2.2019 13:15Uljana repicaMala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)
Pančevo
Zaštita uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi od 8-9  i više listova razvijeno do početka rasta stabla (BBCH 18-30).

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na punktovima, na kojima su  postavljene i  lovne klopke,  registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorrynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorrynchus napi) na nivou praga štetnosti (1 pipa na 5 biljaka).

 

Od sutra se najvljuje zahlađenje i nestabilno vreme sa padavinama koje odlaže primenu hemijskih mera zaštite. Međutim, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da odmah po stabilizaciji vremenskih prilika, obiđu useve u cilju utvrđivanja prisustva kao i brojnosti imaga repičinih pipa.

Ukoliko se utvrdi prisustvo imaga repičinih pipa na nivou praga štetnosti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

Pyrinex super (a.m.hlorpirifos+bifentrin) 0,5-0,75 l/ha 

 Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha
21.2.2019 12:10Uljana repicaMala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)
Kruševac
Zaštita breskve i nektarine

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Milutovac zasadi breskve i nektarine se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi   od početka bubrenja lisnih pupoljaka do kraj bubrenja lisnih pupoljaka, pojava ''zelene tačke''  (BBCH 01 - 03).

 

U narednom periodu najavljuju se padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije nediferenciranog tkiva prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Preporuka proizvođačima je da obiđu zasade u cilju utvrđivanja fenofaze.

Kod sorata koje se nalaze u fazi “zelena tačka” preporučuje se primena fungicida:

Syllit 400 SC (a.m.dodin) 0,15-0,25%.

Preporučuje se sprovođenje tretmana u najtoplijem delu dana pre najavljenih padavina.

20.2.2019 18:51BreskvaKovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
Leskovac
Zaštita leske

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi leske nalaze se u fazi cvetanja.

cvetovi leske

velika slika

Leska je u fazi kada je osetljiva na infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica (Monilia spp.).

Najavljene padavine mogle bi dovesti do stvaranja povoljnih uslova za ostvarivanje infekcije ovim patogenom. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina sprovedu tretman nakim od preparata na bazi aktivne materije ciprodinil (Chorus 50 WG, Ciprodex, Cormax).

Tretman je najbolje sprovesti u najtoplijem delu dana.

20.2.2019 17:18LeskaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Kragujevac
Zaštita breskve i nektarine
Na području koje pokriva RC Kragujevac zasadi breskve i nektarine se nalaze u fazi od početka bubrenja lisnih pupoljaka do kraj bubrenja lisnih pupoljaka - ''zelena tačka'' (BBCH 01-03).
 
 
Budući da je pojava zelene tačke osetljiva faza za zaštitu od prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans), a kako su prognozirane padavine, preporučuje se obilazak zasada i u slučaju da je biljka u osetljivoj fenofazi, fungicidni tretman uoči najavljene kiše:
 
Syllit 400 SC (a.m dodin) … 0.15-0.25%
 
20.2.2019 15:03BreskvaKovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
Niš
Zaštita leske

Na području delovanja RC Niš, zasadi leske se nalaze u fenofazi cvetanja.

fenofaza cvetanje (velika slika)

U fenofazi cvetanja leska je osetljiva na infekcije od prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia spp.). 

Najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije ovim patogenom. Pre najavljenih padavina, preporučuje se primena fungicida na bazi a.m. ciprodinil (Chorus 50 WG ili Ciprodex ili Cormax).

Tretman je najbolje izvršiti u najtoplijem delu dana.

20.2.2019 14:47LeskaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Kikinda
Zaštita uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda, usevi uljane repice se nalaze u zavisnosti od datuma setve u fazi od 6-8 listova razvijeno (BBCH 16-18) do faze početak rasta stabla (BBCH 19-30).
 
Vizuelnim pregledom useva na lokalitetu Kikinda, registrovano je prisustvo imaga velike repičine pipe (Ceutorrynchus napi) kao i male repičine pipe (Ceutorrynchus pallidactyllus) na nivou praga štetnosti (1 pipa na 5 pregledanih biljaka).
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva uljane repice u najtoplijem delu dana i ukoliko se registruje prisustvo pipa na nivou praga štetnosti preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:
 
  • Pyrinex super (a.m. hlorpirifos+bifentrin) 0,5-0,75 l/ha ili
  • Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin)  0,2-0,3 l/ha

velika slika

velika slika

20.2.2019 12:38Uljana repicaMala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)
Jagodina
Zaštita kruške
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na punktu Vrba, vizuelnim pregledom zasada krušaka, utvrđeno je da se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).
 
Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 3, i jaja u indeksu napada 3,5.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje tretman u cilju suzbijanja imaga i daljeg polaganja jaja kombinacijom preparata na bazi:
 
a.m (cipemetrin) CIPKORD 20 SC 0,03% +
 
(mineralno ulje) GALMIN 3%.
 
 
 
 
Preporučuje se sprovođenje tretmana u najtoplijem delu dana.
 
 
20.2.2019 12:32KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Vršac
Zaštita leske
U zasadima leske na teritoriji koju pokriva RC Vršac, registrovana je faza cvetanja.
 
 Fenofaza cvetanja
 
 
U ovoj fenofazi i uz prisustvo vlage može doći do infekcije cveta prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica (Monilia spp).
S obzirom da su najavljene padavine za vikend, preporučuje se primena fungicida na bazi a.m. ciprodinil (Chorus 50 WG ili Cormax ili Ciprodex).
Tretman je najbolje izvršiti u najtoplijem delu dana.
20.2.2019 11:44LeskaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Vršac
Zaštita kruške
Pregledom zasada krušaka na lokalitetu Parta i Vršac, konstatovano je da se biljke nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00).
 
Vizuelnim pregledom zasada, registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 2-2,4. Trenutne dnevne temperature odgovaraju ovoj štetočini te se u narednim danima očekuje  intenzivnija aktivnost imaga i polaganje jaja.
 
Imaga obične kruškine buve na mladaru

U cilju maskiranja biljaka domaćina radi sprečavanja polaganja jaja na stabla preporučuje se primena preparata na bazi mineralnih ulja (Galmin 3% ili Nitropol S 1,3%). U cilju smanjenja populacije imaga preporučuje se primena insekticida na bazi piretroida Cipkord 20-EC (a.m.cipermetrin) 0,03%.

20.2.2019 11:30KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Čačak
Zaštita breskve i nektarine

Na području rada RC Čačak, zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i ekspozicije terena nalaze u fenofazi od mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (00-01 BBCH).

 

lokalitet Lipnica

 

-       U narednih danima očekuje se vreme sa visokim dnevnim temperaturama što će inicirati dalje kretanje vegetacije i otvaranje pupoljaka, a najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i utvrđivanje faze razvoja pupoljaka. U zasadma koji se nalaze  u osetljivoj fazi, pre najavljene kiše preporučuje se fungicidni tretman preparatima na bazi bakra:

 

- Funguran OH (bakar-hidroksid) 0,2 -0,3 % ili

 

- Kocide 2000 (a.m.bakarhidroksid) 0,25-0,35%  ili

- Everest (a.m.bakar hidroksid ) 0,6-0,8%

Tretman je najbolje obaviti  u periodu kada su temperature iznad 5 °C.

20.2.2019 11:11BreskvaKovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
Vranje
Zaštita breskve

Na području RC Vranje u vizuelno pregledanim zasadima,  breskva se nalazi u fenofazi od mirovanja do početka bubrenja lisnih pupoljaka (po BBCH skali  00-01) .

           sl.1

Najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju nediferenciranog tkiva patogenom gljivom prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Preporuka proizvođačima je da obiđu zasade u cilju utvrđivanja fenofaza. Kod sorata koje su u fazi bubrenja pupoljaka preporučuje se primena nekog od preparata na bazi bakra: Funguran OH 0,2-0,3%ili Kocide 2000 0,25-0,35%  ili Everest 0,6-0,8%.

Kod sorata koje se nalaze u fazi “zelena tačka” preporučuje se primena fungicida Syllit 400 SC (dodin) u koncentraciji 0,15-0,25%.

20.2.2019 11:01BreskvaKovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
Čačak
Zaštita kruške

Na području rada RC Čačak, lokalitet Lipnica, zasadi krušaka se nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

 

lokalitet Lipnica

 

-         Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u veoma visokom  indeksu napada-20. Pregledom nisu uočena položena jaja.

 

-         Trenutne temperature dovešće do veće aktivnost imaga i početka polaganje jaja.

Proizvođačima se preporučuje  obilazak zasada. Ukoliko uoče prisustvo imaga, preporučuje se da sprovedu tretman u cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja, primenom kombinacije preparata:

Cipkord 20 EC (a.m.cipermetrin) 0,03%

 +

Galmin (mineralno ulje) 3%

Tretman je najbolje obaviti u najtoplijem delu dana.

20.2.2019 10:39KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Vranje
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Vranje zasadi krušaka se nalaze u fazi mirovanja  (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) sa indeksom napada 6 i položena jaja sa indeksom napada 1,5 .

            sl.1

Trenutne temperature povoljno utiču na aktivnost ove štetočine i na dalje polaganje jaja.  

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da u cilju suzbijanja prisutnog imaga u zasadima i sprečavanja daljeg poleganja jaja primene sledeću kombinaciju preparata:

Cipkord 20 SC (a.m. cipermetrin)  0,03%  i

Galmin ( mineralno ulje) 3%

Tretman je najbolje sprovesti u najtoplijem delu dana.

20.2.2019 10:26KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Negotin
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Negotin, lokalitet Miloševo, zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada, uočeno je prisustvo imaga i položena jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja pomenute štetočine, primene kombinaciju preparata:

Cipkord 20 EC (a.m. cipermetrin) 0,03% + Galmin (mineralno ulje) 3%

Tretman je najbolje izvesti u najtoplijem delu dana.

Imago kruškine buve  jaja kruškine buve

velika slika                             velika slika

20.2.2019 9:34KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Niš
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Niš, lokalitet Pantelej, kruška se nalazi u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada kruške, sorta Viljamovka, registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) i početak polaganja jaja.

jaje kruškine buve (velika slika)

Jaja su uočena u indeksu napada 0,75, a odrasle jedinke u indeksu napada 1,5.

Sa porastom dnevnih temperatura intenziviraće se aktivnost imaga i  polaganje jaja.

U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja daljeg polaganja jaja, preporučuje se primena kombinacije insekticida i mineralnog ulja:

Cipkord 20 EC (a.m. cipermetrin) 0,03%

+

Galmin (a.m. mineralno ulje) 3%

 

Preporuka je da se tretman sprovede u najtoplijem delu dana. 
20.2.2019 9:31KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Niš
Zaštita breskve i nektarine

Na području delovanja RC Niš, lokalitet Donji Matejevac, breskve i nektarine se nalaze u fazi od mirovanja lisnih pupoljaka do početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00 - 01).

zasad breskve (velika slika)

Za naredne dane očekuju se padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju nediferenciranog tkiva patogenom prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Proizvođačima bresaka i nektarina se preporučuje obilazak zasada i utvrđivanje faze razvoja.  U fazi bubrenja pupoljaka, a pre padavina, preporučuje se sprovođenje preventivne mere zaštite primenom nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

Funguran OH (a.m bakar-hidroksid)  0,2-0,3% ili

Everest (a.m bakar-hidroksid)   0,6-0,8% ili

Kocide 2000 (a.m bakar-hidroksid)  0,25-0,35%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom vremenu bez vetra i temperaturi iznad 7°C.

20.2.2019 8:50BreskvaKovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
Pančevo
Zaštita kruške

Na teritoriji RC Pančevo, na lokalitetima Crepaja i Kovačica, zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 1,5 i početak polaganja jaja.

 

U narednim danima najavljuje se porast temperatura koje će dovesti do povećane aktivnosti ove štetočine i intenziviranja polaganja jaja.

 

U cilju suzbijanja imaga obične kruškine buve i sprečavanja daljeg polaganja jaja, preporučuje se primena kombinacije preparata:  

Cipkord 20 EC (cipermetrin) 0,03% + Galmin (mineralno ulje) 3%.

Preporučuje se sprovođenje tretmana  u najtoplijem delu dana.

20.2.2019 8:42KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Kikinda
Zaštita leske

Na području delovanja RC Kikinda, zasadi leske nalaze se u fazi početak cvetanja.

 
 
 
 
U fenofazi cvetanja leska je osetljiva na infekcije od prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia spp.).
 
U narednih nekoliko dana najavljene su padavine koje bi mogle da stvore povoljne uslove za ostvarenje infekcije ovim patogenom. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, u najtoplijem delu dana, sprovedu tretman nekim od preparata na bazi aktivne materije ciprodinil (Ciprodex, Calcio, Chorus 50 WG, Cormax).
20.2.2019 8:10LeskaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Svi regioni
Zaštita bresaka i nektarina

Na području Srbije zasadi bresaka i nektarina se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi od mirovanja lisnih pupoljaka do kraj bubrenja lisnih pupoljaka, pojava tzv. ''zelene tačke''  (BBCH 00 - 03).

 

Najavljene padavine u narednom periodu mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju nediferenciranog tkiva najznačajnijim patogenom u proizvodnji bresaka na našem području, prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans). Prilikom suzbijanje ovog patogena sprovode se samo preventivne mere zaštite. 

Preporuka proizvođačima je da obiđu zasade u cilju utvrđivanja fenofaza. Kod sorata koje su u fazi bubrenja pupoljaka preporučuje se primena nekog od preparata na bazi bakra: Funguran OH 0,2-0,3% ili Kocide 2000 0,25-0,35% ili Everest 0,6-0,8%, a kod sorata koje se nalaze u fazi “zelena tačka” preporučuje se primena fungicida Syllit 400 SC (dodin) u koncentraciji 0,15-0,25%.

Preporučuje se sprovođenje tretmana u najtoplijem delu dana pre najavljenih padavina.

20.2.2019 7:35BreskvaKovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
1 - 20 Next