Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Negotin
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Negotin zasadi jabuke se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi 50-70% lišća opalo do svi listovi opali (BBCH 95-97).

U fazama kada opadne oko 70% lisne mase, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da izvrše hemijski tretman nekim od registrovanih bakarnih preparata, u cilju smanjenja infektivnog potencijala različitih prouzrokovača bakterioznih i gljivičnih oboljenja.

Preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata:

- Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

- Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

- Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2% ili

- Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

- Cuprablau Z Ultra (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 2,5 kg/ha.

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu na temperaturi vazduha iznad 5°C.

Pored hemijskih mera zaštite preporuka je da se u zasadima sprovede i orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana, uklanjanje mumificiranih plodova i opalog lišća.

 

faza jabuke

velika slika

28.12.2020 15:19JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)Approved
Vrbas
Zaštita jabučastog voća

Na području delovanja RC Vrbas,  jabučaste voćne vrste se, u zavisnosti od biljne vrste, lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi 50% do 70% lišća opalo, do potpuno opalo lišće (95-97 BBCH).

 

     Zasad jabuke, sorta Granny Smith       

U fazama kada opadne minimum 70% lisne mase, proizvođačima jabučastog voća se preporučuje hemijski tretman nekim od registrovanih bakarnih preparata,  u cilju smanjenja infektivnog potencijala različitih prouzrokovača bakterioznih i gljivičnih oboljenja.  Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu na temperaturi vazduha iznad 5 ˚C.

 

Preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:

 

- Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

- Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

- Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2% ili

- Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

- Cuprablau Z Ultra (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 2,5 kg/ha.

8.12.2020 11:58Kruška; JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)Approved
Kragujevac
Zaštita jabučastog voća

Na terenu RC Kragujevac zasadi jabuke nalaze se u fazi od 50% do 70% listova opalo (BBCH 95), dok se kruške nalaze u fazi od 50% listova opalo do svi listovi opali (BBCH 95-97).

 

velika slika

Proizvođačima se preporučuje obilazak voćnjaka i u fazi kad je bar 70% listova opalo,  u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bakterijskih i gljivičnih oboljenja, preventivni tretman nekim od preparata na bazi bakra:

 • Bakarni oksihlorid 50 (a.m bakar-oksihlorid) … 0,75% ili
 • Cuproxat (a.m bakar-sulfat) …  0,5-0,6% ili
 • Cuprablau Z Ultra (a.m bakar-oksihlorid) … 2,5kg/ha ili
 • Everest (a.m bakar-hidroksid) … 0,3-0,4% ili
 • Nordox 75 WG (a.m bakar-oksid) … 0,2%.

Tretman treba izvesti po mirnom i suvom vremenu, bez vetra, u najtoplijem delu dana, sa nešto većom količinom vode kako bi do svih delova stabla i krošnje dospeo preparat.

Takođe, preporučljivo je i izvođenje mehaničkih i higijenskih mera, poput uklanjanja i iznošenja iz voćnjaka obolelih biljnih delova i opalog lišća.

27.11.2020 9:46Jabuka; KruškaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)Approved
Vranje
Zaštita jabučastog voća

Na području delovanja RC Vranje zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od početak obezbojavanja lišća do početak opadanja lišća (BBCH 92-93), zasadi kruške u fazi od 50% do 70% listova opalo (BBCH 95), dok se zasadi dunje nalaze u fazi od početak obezbojavanja lišća do početak opadanja lišća (BBCH 92-93).

Proizvođačima jabučastog voća se preporučuje da u fazi kada opadne minimum 70% lisne mase sprovedu hemijski tretman preparatima na bazi bakra u cilju suzbijanja prezimljujućih formi gljivičnih i bakterioznih oboljenja. Preporuka je da se tretman sprovede uz primenu velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla, nekim od sledećih preparata:

Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2% ili

Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

Cuprablau Z Ultra (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 2,5kg/ha.

Proizvođačima se preporučuje i sprovođenje agrotehničkih mera kao što je orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenjenih grana, uklanjanje mumificiranih plodova, sakupljanje i uklanjanje opalog lišća, a sve u cilju smanjenja infektivnog potencijala štetnih organizama.

20.11.2020 12:47Jabuka; Kruška; DunjaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)Approved
Svi regioni
Zaštita ozimih strnina i mladih zasada od glodara

Vizuelnim pregledom useva ozimih strnina i mladih zasada registruje se prisustvo glodara, poljskog miša (Apodemys sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Ovi glodari su polifagne štetočine i mogu da prouzrokuju štete na velikom broju gajenih poljoprivrednih kultura. Najčešće se hrane zrnevljem i plodovima biljaka koje rastu u njihovim staništima, kao i zelenim i podzemnim delovima biljaka.

U jesenjem periodu na usevima ozimih strnina hrane se semenom i klijancima, a u povoljnim uslovima za razvoj mogu načiniti velike štete i značajno smanjiti prinos. U mladim zasadima voća, usled ishrane glodara korom stabla i korenom biljaka, može doći do oštećenja i sušenja mladih voćaka.

Proizvođačima se preporučuje da obilaze useve i mlade zasade i prate prisustvo glodara. Za poljskog miša prag štetnosti je 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru, a za poljsku voluharicu je od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru.

Ukoliko se registruju brojnosti iznad pragova štetnosti preporučuje se njihovo suzbijanje primenom registrovanih gotovih mamaka. Nakon postavljanja mamaka u rupe, iste treba zatrpati zemljom da ne bi došlo do trovanja divljači i stoke.  

20.11.2020 12:40SVIPoljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus)Approved
Šabac
Jesenji tretman jabučastog voća

Na području delovanja RC Šabac proizvodni zasadi jabuke su u fazama od završenog rasta  mladara, listovi još uvek zeleni, do faze početka obezbojavnja lišća (BBCH 91- 92). Zasadi kruške su u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta u fazama od 50% opalih listova do listovi su opali (BBCH 95-97 .

  

zasad jabuka    zasad kruške

 Proizvođačima se preporučuje da u fazi kada opadne minimum 70% lisne mase sprovedu hemijsku zaštitu, u cilju suzbijanja prezimljujućih oblika fitopatogenih bakterija i gljiva.

Tretman treba sprovesti sa većom količinom tečnosti, po suvom i mirnom vremenu, sa nekim od registrovanih preparata na bazi bakara:

Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2% ili

Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% ili

Cuprablau z ultra WP (a.m. bakar-oksihlorid) 2,5 kg/ha ili

Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentraciji 0,6%.

Vizuelnim pregledom zasada jabuke uočeno je prisustvo aktivnih rupa od glodara. Preporučujemo obilazak voćnjaka i ukoliko se uoči povećan broj aktivnih rupa od glodara naročito u mladim zasadima, primenu rodenticida u vidu gotovih mamaka. Nakon postavljanja mamaka u rupe potrebno je iste zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači. 

  

rupa od glodara   rupe od glodara

 

20.11.2020 9:26Jabuka; KruškaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Poljski miš (apodemus sylvaticus)Approved
Ruma
Jesenji tretman jabučastog voća
 

Na terenu RC Ruma, zavisno od sortimenta, lokaliteta i kondicije zasada, zasadi jabučastog voća se nalaze u  različitim fazama starenja i početka mirovanja. Zasadi jabuke se nalaze u fazi od početka obezbojavanja lišća do 30% listova opalo, zasadi kruške u  fazi od 30% do 70% listova opalo, dok se zasadi dunje nalaze u fazi od početka obezbojavanja  lišća do faze početak opadanja lišća.

 

velika slika

 

U cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala  prouzrokovača  gljivičnih i bakterioznih oboljenja, proizvođačima jabučastog voća se preporučuje da u fazi kada otpadne oko 70% lisne mase sprovedu hemijske mere zaštite primenom nekog od preparata na bazi bakra:

·        Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75%,

·        Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6%,

·        Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

·        Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%.

 

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu. Prilikom tretmana  se preporučuje primena velike količine vode u cilju što bolje pokrivenosti biljaka. 

 

Pored hemijskih mera, proizvođačima se preporučuje i sprovođenje mehaničkih mera, kao što su: uklanjanje opalog lišća, mumificiranih plodova i obolelih i polomljenih grana.

19.11.2020 13:46Jabuka; Kruška; DunjaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)Approved
Užice
Jesenji tretman jabuke

Na području rada RC Užice, zasadi jabuke se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi obezbojavanja lišća do početak opadanja lišća (BBCH 92-93).


 


Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, u fazi kada opadne minimum 70% lisne mase sprovedu hemijski tretman preparatima na bazi bakra, u cilju smanjenja infektivnog potencijala različitih prouzrokovača bakterioznih i gljivičnih oboljenja. Tretman treba izvršiti po mirnom i suvom vremenu, uz utrošak veće količine vode kako bi stabla bila što bolje pokrivena depozitom preparata.

Preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata:
 
- Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar- oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili
- Cuproxat (Cu iz bakar - sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili
- Everest (Cu iz bakar -hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili
- Nordox 75WG (Cu iz bakar -oksida) u koncentraciji 0,2%.

Pored hemijskih mera zaštite, važne su i agrotehničke mere koje obuhvataju: sakupljanje opalog lišća, mumificiranih plodova iz krošnje i ispod voćke, uklanjanje starih, polomljenih i obolelih grana. Sve ove biljne delove treba izneti iz voćnjaka i spaliti, jer se njihovim uništavanjem takođe smanjuje infektivni potencijal patogena u narednoj vegetaciji.

19.11.2020 11:20JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)Approved
Smederevo
Zaštita jabuke

Na području RC Smederevo berba najkasnijih sorti jabuka se privodi kraju, dok se u najvećem broju zasada, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, jabuke nalaze u fazi od početka obezbojavanja lišća do faze opadanja lišća (BBCH 92-93).

 

 

 

Proizvođačima jabučastih voćnih vrsta se preporučuje 

da, u fazi kada opadne oko 70% lisne mase, sprovedu hemijski tretman nekim od preparata na bazi bakra u cilju suzbijanja prezimljujućih formi gljivičnih i bakterioznih oboljenja.

 

Preporučuje se primena nekog od preparata:

 • Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili
 • Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili
 • Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili
 • Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%.

 

Tretman treba sprovesti po suvom vremenu, bez vetra, sa većom količinom vode.

 

Pored hemijskih mera, treba održavati higijenu voćnjaka, koje podrazumeva uklanjanje i uništavanje polomljenih i obolelih grana, mumificiranih plodova i opalog lišća.

19.11.2020 9:36JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)Approved
Niš
Jesenji tretman u zasadima jabučastog voća

Na području delovanja RC Niš zasadi jabuka se nalaze u fazi od početka opadanja lišća do faze 50%  lišća žuto i opalo (BBCH 93-95).

Velika slika

U cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala patogena  prouzrokovača bakterioznih i gljivičnih oboljenja preporučuje se primena nekog od preparata:

- Bakarni oksihlorid 50, (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,75% ili

- Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) 0,5-0,6% ili

- Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) 0,2% ili

- Everest (Cu iz bakar-hidroksida) 0,3-0,4%.

Tretman bakrom u zasadima jabučastog voća, preporučuje se u fazi kada opadne oko 70% lisne mase po mirnom i suvom vremenu uz utrošak veće količine vode radi što bolje pokrivenosti biljnih delova.

Pored hemijskih mera zaštite preporuka je da se iz zasada uklone mumificirani plodovi, obolele grane, a opalo lišće zaore što ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala patogena u narednoj vegetaciji.

19.11.2020 8:23JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)Approved
Jagodina
Jesenji tretman jabučastog voća
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabučastog voća se nalaze u različitim fazama starenja i početka mirovanja. Zavisno od lokaliteta i sorte zasadi kruške su u fazi od obezbojavanja do faze opalo do 50% lišća (BBCH 92-95), dok su zasadi jabuke u fazi početak obezbojavanja do početak opadanja lišća (BBCH 92-93).
 
 
U fazi kad opadne minimum 70% lisne mase proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana u cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi patogenih gljiva i bakterija.
Za hemijsko tretiranje jabučastog voća preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:
 
  - Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,5-0,6% ili
  - Everest (Cu iz bakar-hidroksida) 0,3-0,4% ili
  - Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata)0,5-0,6% ili
  - Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) 0,2%
 
Tretiranje treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu, u najtoplijem delu dana, sa većom količinom vode kako bi se ,, okupala" stabla i preparat naneo na sve biljne delove.
 
Proizvođačima se pored hemijskog tretiranja preporučuje sprovođenje agrotehničkih mera, a to su: mehaničko uklanjanje i uništavanje osušenih i obolelih grana i stabala, opalog lišća i mumificiranih plodova, koji takođe predstavljaju mesto prezimljavanja patogena.
 
Prilikom vizuelnih pregleda voćnih zasada registrovano je prisustvo većeg broja aktivnih rupa od glodara.
 
 
Proizvođačima se preporučuje obilazak voćnih zasada i da, ukoliko uoče prisustvo aktivnih rupa, primene neki od registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Posle postavljanja mamaka, rupe treba zatrpati da ne bi došlo do trovanja divljači.
18.11.2020 22:28Jabuka; KruškaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Poljski miš (apodemus sylvaticus)Approved
Zrenjanin
Jesenji tretman jabučastog voća

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke se, u zavisnosti od loklaiteta i sortimenta, nalaze u fazi od početka opadanja lišća do 50% listova opalo (BBCH 93-95).

     

         fenofaza razvoja

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi bakterioznih i gljivičnih oboljenja, kao i dezinfekcije stabala jabučastih voćnih vrsta, proizvođačima se preporučuje hemijski tretman nekim od preparata na bazi bakra:

-          Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

-          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji  0,5-0,6% ili

-          Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

-          Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje kada opadne minimum 70% lisne mase, po suvom i mirnom vremenu, uz utrošak velike količine vode kako bi se obezbedila što bolja pokrivenost svih biljnih delova.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su uklanjanje obolelih i polomljenih grana, skupljanje opalog lišća i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

18.11.2020 11:49JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)Approved
Pirot
Jesenji tretman jabučastih voćnih vrsta

Na području delovanja RC Pirot jabuke se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od početka opadanja lišća do 50% lišća opalo (BBCH 93-95), dok se zasadi kruške nalaze u fazi 50-70% lišća opalo (BBCH 95).

 
 
 

Proizvođačima se preporučuje redovan obilazak zasada radi praćenja faza razvoja. U fazi kada opadne minimum 70% lisne mase treba sprovesti hemijski tretman nekim od preparata na bazi bakra:

o   Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2% ili

o   Cuproxat (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

o   Bakarni oksihlorid 50(Cu iz bakar hidroksida) u koncentraciji 0,75% ili

o   Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4%.

Ovaj tretman se vrši u cilju suzbijanja prezimljujućih formi gljivičnih i bakterioznih oboljenja i treba ga izvesti po mirnom i suvom vremenu uz utrošak veće količine vode.

Uz hemijske mere zaštite preporučuju se i agrotehničke mere kao što su:

o   uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka koji predstavljaju mesta za prezimljavanje biljnih patogena,

o   orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana,

o   sakupljanje i uništavanje opalog lišća.

18.11.2020 10:18Jabuka; KruškaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)Approved
Kikinda
Jesenji tretman jabučastog voća
Na području delovanja RC Kikinda zasadi jabuke se nalaze u fazi opadanja lišća (BBCH 93-95).
 
Picture
 
Proizvođačima jabučastog voća preporučuje se sprovođenje hemijskog tretmana sredstvima na bazi bakra, u cilju suzbijanja prezimljujućih formi gljivičnih i bakterijskih oboljenja. Tretman treba sprovesti kada opadne minimum 70% lisne mase, po suvom i mirnom vremenu, uz veliki utrošak vode.
 
Za sprovođenje hemijskog tretmana preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:
 • Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,75% ili
 • Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) 0,5-0,6% ili
 • Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) 0,2% ili
 • Everest (Cu iz bakar-hidroksida) 0,3-0,4%.

Osim hemijskih mera, treba održavati higijenu voćnjaka, što podrazumeva sakupljanje i uništavanje opalog lišća, polomljenih i obolelih grana i mumificiranih plodova.

17.11.2020 12:17Jabuka; KruškaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)Approved
Leskovac
Jesenji tretman jabučastog voća

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi jabuke se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi početak obezbojavanja lišća do  početak opadanja lišća (BBCH 92-93).

Jabuka BBCH 92-93

velika slika

Preporuka proizvođačima jabučastih voćnih vrsta je da kada opadne minimum 70% lisne mase, sprovedu tretman preparatima na bazi bakra u cilju suzbijanja prezimljujućih formi gljivičnih i bakterioznih oboljenja.

Tretman treba sprovesti po suvom i mirnom vremenu, sa većom količinom vode kako bi preparat dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla.

Preporučuje se primena nekog od navedenih preparata:

-       Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

-       Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

-       Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

-       Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%.

Pored hemijskih mera zaštite, preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su orezivanje polomljenih i obolelih grana i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka i njihovo uništavanje.

16.11.2020 17:03JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)Approved
Valjevo
Jesenji tretman jabuke

Na području delovanja RC Valjevo zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi početak obezbojavanja lišća (BBCH 92).

 

Velika slika 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, u cilju smanjenja infektivnog materijala u narednoj vegetaciji, sprovedu tretman preparatima na bazi bakra kad opadne minimum 70% lisne mase. Tretman treba sprovesti po suvom i mirnom vremenu uz utrošak velike količine vode, kako bi se obezbedila što bolja pokrivenost svih biljnih delova, nekim od preparata:

·         Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

·         Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

·         Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

·         Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se  i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su: orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana, skupljanje opalog lišća i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

 

16.11.2020 12:10JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)Approved
Kruševac
Jesenji tretman jabučastog voća

Na području delovanja RC Kruševac zasadi kruške  se u zavisnosti od lokaliteta i sorte nalaze u fazi od 70% do 90% listova opalo, dok se zasadi jabuke nalaze u fazi početak obezbojavanja lišća (BBCH 92).

U cilju smanjenja  infektivnog potencijala prezimljujućih formi bakterioznih i gljivičnih oboljenja,  kao i dezinfekcija stabala, kod jabučastih voćnih vrsta, u fazi kada opadne minimum 70% lisne mase, proizvođačima krušaka se preporučuje  hemiski tretman preparatima na bazi bakra:

·        Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

·        Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

·        Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

·        Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%.

Proizvođačima jabuka se preporučuje da redovno obilaze zasade u cilju praćenja faza razvoja i po opadanju 70% lisne mase primene neki od navedenih preparata.

Pored hemiskih mera zaštite preporuka je da se u zasadima sprovede i orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana, kao i uklanjanje mumuificiranih plodova  i opalog lišća.

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana, uz utrošak veće količine vode radi „kupanja“stabala.

16.11.2020 10:16Jabuka; KruškaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)Approved
Kraljevo
Jesenji tretman jabučastog voća

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi jabučastog voća se nalaze u različitim fazama starenja i početka mirovanja. Zasadi jabuke se nalaze u fazi od završen rast mladara: vršni pupoljci su razvijeni, lišće još uvek zeleno do faze početak obezbojavanja lišća, (BBCH 91-92), zasadi kruške se od zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od 50-70% listova opalo, (BBCH 95), dok se zasadi dunje nalaze u fazi od početak obezbojavanja  lišća do faze početak opadanja lišća, (BBCH 92-93).

 

  

Jabuka                       Kruška

 

Dunja

 

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi gljivičnih i bakterioznih oboljenja proizvođačima se preporučuje primena hemijskog tretmana nekim od preparata na bazi bakra:

 

·         Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%   ili

·         Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4%   ili

·         Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6%   ili

·         Bakarni oksihlorid (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75%   ili

·         Cuprablau Z Ultra WP (Cu iz bakar-oksihlorida) u količini 2,5 kg/ha.

 

Sprovođenje hemijskog tretmana se preporučuje u fazi kada opadne oko 70% lisne mase. Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu uz veći utrošak vode.

 

Pored hemijskih mera preporučuju se i agrotehničke mere. One podrazumevaju uklanjanje iz voćnjaka i uništavanje obolelih i polomljenih grana i grančica, mumificiranih plodova, kao i opalog lišća.

16.11.2020 10:01Jabuka; Kruška; DunjaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)Approved
Mladenovac
Zaštita koštičavog voća

Na području delovanja RC Beograd  zasadi koštičavog voća (breskva, kajsija, šljiva, trešnja) su u fenofazama do početka obezbojavnja lišća (BBCH 92) do faze 50% lišća opalo (BBCH 95).

Tretman zasada koštičavog voća treba sprovesti u fazi kada opadne minimum 70% lisne mase sa nekim od preparata na bazi bakara:

Bakarni oksihlorid50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% ili

Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentraciji 0,6% .

Ovim postupkom se vrši dezinfekcija stabla i smanjuje infektivni potencijal bolesti kao što su prouzrokovači: sušenja rodnih grančica i cvetova i trulež plodova koštičavog voća (Monilinia sp.), šupljikavost lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans) i drugi, u  narednoj vegetaciji.

Tretman treba sprovesti sa većom količinom tečnosti, po suvom i mirnom vremenu.

slika1. Zasad breskve            slika2.Zasad trešnje

                    

14.11.2020 19:24Breskva; Šljiva; Kajsija; TrešnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)Approved
Mladenovac
Zaštita jabučastog voća

Na području delovanja RC Beograd proizvodni zasadi jabuke su u fazama od završenog rasta  mladara, listovi još uvek zeleni (BBCH 91) do faze početka obezbojavnja lišća (BBCH 92). Zasadi kruške su u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta u fazama od 50% opalih listova do listovi su opali.

velika slika

Proizvođačima se preporučuje da u fazi kada opadne minimum 70% lisne mase sprovedu hemijsku zaštitu, u cilju suzbijanja prezimljujućih oblika fitopatogenih bakterija i gljiva.

Tretman treba sprovesti sa većom količinom tečnosti, po suvom i mirnom vremenu, sa nekim od registrovanih preparata na bazi bakara:

Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2% ili

Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% ili

Cuprablau z ultra WP (a.m. bakar-oksihlorid) 2,5 kg/ha ili

Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentraciji 0,6%.

Vizuelnim pregledom zasada jabuke uočeno je prisustvo aktivnih rupa od glodara. Preporučujemo obilazak voćnjaka i ukoliko se uoči povećan broj aktivnih rupa od glodara, primenu rodenticida u vidu gotovih mamaka. Nakon postavljanja mamaka u rupe potrebno je iste zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači.

velika slika

14.11.2020 18:43Jabuka; KruškaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Poljski miš (apodemus sylvaticus)Approved
1 - 20 Next