Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Svi regioni
Zdravstveno stanje ozimih strnina

Na području Srbije, u zavisnosti od lokaliteta i roka setve, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od nicanja do treće stablo vidljivo (BBCH 09-23), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi od pojave prvog lista do peto stablo vidljivo (BBCH 10-25). U pojedinim regionima u centralnoj Srbiji, još uvek nisu posejane sve planirane površine pod pšenicom  zbog nepovoljnih vremenskih prilika u predhodnom periodu.

Vizuelnim pregledima useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia  spp.) i pepelnice žita (Erysiphe graminis). Intenzitet zaraze zavisi od roka setve, sortimenta i gustine sklopa. Na usevima pšenice koji su u fazi od 2 do 3 stabla vidljivo  uočeni su simptomi rđe na čak 30% biljaka, što je posledica povoljnih meteoroloških uslova koji su vladali tokom oktobra i novembra. Na usevima pšenice koji su u fazama razvoja listova procenat bijaka sa simptomima rđe kreće se do 5.  

U protekle četiri godine ovo je najveći  procenat biljaka sa simptomima ovog patogena u jesenjem periodu, što ukazuje na dodatan oprez u proizvodnji pšenice do kraja vegetacije, jer se sa velikim infektivnim potencijalom patogena ulazi u sledeću godinu. Takođe, registruje se i visok nivo zaraze pepelnicom žita (Erysiphe graminis) koji se kreće do 50% zaraženih biljaka.

 

U usevima ječma, registruje se prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres). Procenat zaraženih biljaka se kreće od 0 do 46. Takođe, registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) koji su registrovani na do 51% biljaka.

U usevima ozimih strnina  nije registrovano prisustvo insekata u poslednjih 10 dana zbog niskih temperatura.

Detaljnije informacije o zdravstvenom stanju ozimih strnih žita po regionima možete pogledati na Najnoviji prilozi iz regiona.

10.12.2019 11:38Pšenica; JečamRđa pšenice (Puccinia spp.); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)
Smederevo
Zaštita koštičavog voća

Na terenu RC Smederevo, koštičavo voće (breskva, šljiva, trešnja, kajsija) nalaze se u fenofazama od 70% lisne mase opalo do svo lišće opalo (BBCH 95-97).

Da bi se dezinfikovale rane i smanjio infektivni potencijal prouzrokovača bolesti kao što su:

sušenje cvetova i grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilinia spp.), kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans), rogač šljive (Taphrina pruni), bakteriozno izumiranje i rak voćaka (Pseudomonas syringe pv.syringe) preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da izvrše tretman bakarnim preparatima:

Cuprozin  (a.m.bakar sulfat) 0,25-0,3%

Bakar oksihlorid 50, Bakarni kreč 50  (a.m. bakar oksihlorid) 0,75%.

Tretman treba izvesti sa većom količinom tečnosti po jedinici površine.

Od ostalih mera zaštite preporučuje se: mehaničko uklanjanje mumuificiranih plodova sa kajsije, šljive, breskve, uklanjanje delova krošnje sa simptomima bakterioza kao i osušenih grana sa obaveznom dezinfekcijom rana.

26.11.2019 18:53Breskva; Šljiva; VišnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Rogač šljive (taphrina pruni)
Smederevo
Zaštita ozimih useva

Na teritoriji RC Smederevo usevi pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze nicanja do različitih faza u razvoju lista (BBCH 10-16).

Vizuelnim pregledom useva, u zavisnosti od lokaliteta i faze razvoja registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) na do 12% biljaka.

Pored direktnih šteta usled ishrane, ove štetočine su mnogo značajnije kao prenosioci fitopatogenih virusa.

Preporuka proizvođačima je da redovno obilaze parcele i pregledaju useve. Ukoliko se registruje prisustvo vaši i cikada na preko 10% biljaka, a sve u cilju kontrole širenja viroznih oboljenja, preporuka je primena insekticida:

Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2 -0,3 l/ha ili

Fobos, Bifenicus (a.m.bifentrin) 0,075 l/ha.

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres). 

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv ovog patogena.

RC Smederevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

26.11.2019 18:42Pšenica; JečamCikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Smederevo
Zaštita jabučastog voća

Na terenu RC Smederevo, zasadi jabučastog voća se nalaze u fazi od 50% listova obezbojeno do svi listovi opali (BBCH 95-97).

U cilju smanjenja potencijala patogena prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), prouzrokovač rak-rana i bakterioznog izumiranja voćaka (Pseudomonas syringe pv. syringe) i rak jabučastog voća (Nectria galligena) poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da urade tretman bakarnim preparatima:

Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) 0,75%  ili

Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) 2kg/ha ili

Everest (a.m. bakar-hidroksid) 3-4 kg/ha

Tretman treba izvesti po mirnom vremenu bez vetra.

26.11.2019 18:31Jabuka; KruškaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Sremska Mitrovica
Jesenja zaštita koštičavih voćnih vrsta
Na terenu RC Sremska Mitrovica, koštičave voćne vrste (breskva, šljiva, trešnja, kajsija) nalaze se u fenofazama od 50% lisne mase opalo do svo lišće opalo (BBCH 95-97).
 
 
 
 
zasad breskve
 
Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima, tretman bakarnim preparatima u cilju dezinfekcije rana i smanjenja infektivnog potencijala sledećih prouzrokovača bolesti:
sušenje cvetova i grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilinia spp.), kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans), rogač šljive(Taphrina pruni), bakteriozno izumiranje i rak voćaka (Pseudomonas syringe pv. syringe).
 
Tretman se može sprovesti sa sledećim preparatima na bazi aktivne materije bakar:
a.m.bakar sulfat, preparat Cuprozin u konc. 0,25-0,3% ili
a.m. bakar oksihlorid, preparati Bakar oksihlorid 50, Bakarni kreč 50 u konc. 0,75%.
Tretman treba izvesti po mirnom vremenu bez vetra i sa većom količinom tečnosti po jedinici površine.
 
Od ostalih mera zaštite preporučuje se: mehaničko uklanjanje mumuificiranih plodova sa kajsije, šljive, breskve, uklanjanje delova krošnje sa simptomima bakterioza kao i osušenih grana sa obaveznom dezinfekcijom rana.
22.11.2019 11:24Breskva; Kajsija; Šljiva; TrešnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (taphrina pruni); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
Sremska Mitrovica
Jesenja zaštita jabučastog voća

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabučastog voća se nalaze u fazi od 50% listova je obezbojeno do svi listovi opali (BBCH 95-97).

Proizvođačima se preporučuje tretman bakarnim preparatima u cilju smanjenja potencijala sledećih patogena:

prouzrokovač bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), prouzrokovač rak-rana i bakterioznog izumiranja voćaka (Pseudomonas syringe pv. syringe) i rak jabučastog voća (Nectria galligena).

 

Simptom bakterioze na kruškama

Za tretman proizvođači mogu koristiti sledeće preparate na bazi bakarnih jona:

a.m. bakar-oksihlorid, preparat Bakarni oksihlorid 50 u konc.0,75% ili

a.m. bakar-hidroksid, preparat Funguran OH u količini 2kg/ha, Everest u količini 3-4 kg/ha.

Tretman treba izvesti po mirnom vremenu bez vetra.

21.11.2019 8:37Jabuka; KruškaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Šabac
Zaštita pšenice

Na teritoriji RC Šabac usevi pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze klijanje/nicanje (BBCH 10) do različitih faza u razvoju lista (BBCH 12-16).

 

faza razvoja 

 

vaši u usevu pšenice

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) na do 5% biljaka. Pored direktnih šteta usled ishrane, ove štetočine su mnogo značajnije kao prenosioci fitopatogenih virusa.

Kako vremenski uslovi koji trenutno vladaju pogoduju razvoju i povećanju brojnosti ovih štetočina, preporuka proizvođačima je da redovno obilaze parcele i pregledaju useve. Ukoliko se registruje prisustvo vaši i cikada na preko 10%biljaka, a u cilju kontrole viroznih oboljenja, preporuka je primena nekog od registrovanih insekticida:

Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2 -0,3 l/ha ili

Fobos, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,075 l/ha.

19.11.2019 12:09PšenicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)
Užice
Jesenja zaštita voća

Na području RC Užice voćni zasadi su u fazi promene boje listova i opadanja lista. U zasadima šljive, trešnje i drugih koštičavih voćnih vrsta registrovana je faza od 70% opadanje lišća, pa do faze potpuno opalo lišće (BBCH 95-97).  Zasadi jabuke su u fazi promene boje listova do početka opadanja lišća (BBCH 92-93).

 

U voćnim zasadima u kojima je 70 % lisne mase opalo, preporučuje se zaštita pre najave kišnih padavina.

 

Ovo tretiranje ima za cilj dezinfekciju stabala i smanjujenje infekivnog potencijala patogena i sprečavanje njihovog prodora kroz privremene povrede koje nastaju opadanjem lišća. Ovom zaštitom se postižu efekti smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae) i dr.

 
Picture
Picture
Picture

Šljiva                           Trešnja                                 Leska

Preporučuje se primena jednog od bakarnih preparata:

 

-          Bakarni oksihlorid 50 ili Bakarni kreč 50 ili Cuprozin (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75% ili

 

-          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabučastog voća i ili  koncentraciji 0,35% u zasadima koštičavog voća.

 

Tretiranje obaviti po mirnom vremenu, kupanjem stabala, sa velikom količinom vode.

   

 

18.11.2019 11:44Voćni zasadiMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Mladenovac
Zaštita pšenice

Na teritoriji RC Mladenovac (lokalitet Sopot, Barajevo, Obrenovac) usevi pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja, od klijanja/nicanja (BBCH 09-10) do  različitih faza razvoja lista (BBCH 11,12,13).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) na 2-5% od ukupno biljaka. Treba imati u vidu da uslovi spoljne sredine pogoduju razvoju, ali i povećanju brojnosti ovih štetočina. Takđe, lisne vaši i cikade nanose usevu direktnu štetu usled ishrane, ali su isto tako značajni i kao prenosioci fitopatogenih virusa.

Preporuka proizvođačima je da redovno obilaze parcele i pregledaju useve. Ukoliko se registruje prisustvo vaši i cikada na preko 10% biljaka, preporuka je primena nekog od navedenih insekticida:

Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2 -0,3 l/ha ili

Fobos, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,075 l/ha.

Slika1. Cikada Psamotettix alienus, vektor virusa patuljavosti pšenice

15.11.2019 13:13PšenicaCikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Valjevo
Zaštita ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Valjevo, usevi pšenice i ječma se nalaze u u fenofazi od nicanja do faze drugi list razvijen (BBCH 10 - 12). Vizuelim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo cikada (Cicadellidae) na do 2% biljaka kao i kolonija lisnih vaši (Aphididae) na 7 do 10% biljaka. Pored direktnih šteta koje nanose, ovi štetni organizmi su prenosioci vrlo značajnih fitopatogenih virusa. Obzirom da trenutni vremenski uslovi pogoduju razvoju ovih štetnih organizama, proizvođačima se preporučuje da u cilju kontrole viroznih oboljenja redovno obilaze parcele i pregledaju useve.

Ukoliko se dostigne prag štetnosti -prisustvo vaši i cikada na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

- Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha

- Decis 2,5 EC (deltametrin) 0,2-0,3 l/ha.

      

velika slika                                 velika slika

15.11.2019 12:00Ječam; PšenicaCikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Vrbas
Jesenji treman koštičavog i jabučastog voća

Na području RC Vrbas, koštičave voćne vrste se nalaze u fenofazi od početka opadanja lišća do 70% lišća opalo (93-97 BBCH), dok se jabučaste voćne vrste, nalaze u fenofazi početak obezbojavanja lišća do 50% lišća obezbojeno (BBCH 92-95).

faza kajsije

faza višnje

faza jabuke

U fazi kada otpadne 70% lisne mase preporučuje se jesenji tretman nekim od registrovanih bakarnih fungicida u cilju smanjenja infektivnog potencijala: prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae) i drugih. Tretman se izvodi na temperaturi iznad 5 ˚C po suvom vremenu.

Preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:

·         Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75%  ili

·         Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka , a u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća.                                                                     

14.11.2019 9:05Jabuka; Kruška; Šljiva; Višnja; KajsijaSVI
Požarevac
Zaštita ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Požarevac usevi pšenice i ječma se nalaze u fazi jedan do dva lista razvijena (BBCH 11-12).

slika 1.

Vizuelim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo cikada (Cicadellidae)  na do 2% biljaka kao i kolonija lisnih vaši (Aphididae) na do 10% biljaka.

Trenutni vremenski uslovi izuzetno pogoduju razvoju insekata. Pored direktnih šteta koje prouzrokuju usled ishrane, cikade i vaši su vektori izuzetno značajnih i destruktivnih virusa.

U ovom momentu postoji velika opasnost od zaraze useva pšenice i ječma sa virusima, te se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo na preko 10% biljaka preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·         Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha

·         Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha.

13.11.2019 13:40Pšenica; JečamCikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Kruševac
Jesenji tretman voća

Na području delovanja RC Kruševac zasadi voća se nalaze u fazi od početka obezbojavanja listova do faze 60%  lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

U fazi kada opadne 70% lisne mase proizvođačima se preporučuje tretman zasada voća sa preparatima na bazi bakra. Ovim tretmanom vrši se dezinfekcija stabla i smanjuje se infektivni potencijal prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae) i drugih.

U tu svrhu mogu se koristiti neki od registrovanih preparata na bazi bakra:

 

Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75%

Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka

 u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća.

Tretman je najbolje sprovesti po mirnom i suvom vremenu uz utrošak velike količine vode kako bi se što bolje prekrili svi biljni delovi.

13.11.2019 13:00Voćni zasadiKovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Pančevo
Zaštita uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo usevi uljane repice se nalaze u fazi od pet do sedam listova razvijeno (15-17 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae) na preko 60% biljaka.

 

RC Pančevo je 18.10. informisao o značajnom prisustvu lisnih vaši u usevima uljane repice, međutim i dalje se registruje izuzetno visoka brojnost ovih štetočina.  

Prema standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO PP 2/8(1)), u ovim fazama razvoja uljane repice suzbijanje lisnih vaši se preporučuje ukoliko se njihovo prisustvo registruje na preko 20% biljaka. Još jednom obaveštavamo proizvođače da obiđu useve i utvrde prisustvo lisnih vaši. Prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

13.11.2019 12:11Uljana repicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Novi Sad
Jesenji tretman voća

Na području delovanja RC Novi Sad, zasadi voća se nalaze u različitim fenofazama:

Voćna vrsta

Fenofaza  (BBCH)

Breskva, Nektarina

Od faze 50% lišća žuto i opalo do faze svo lišće opalo (BBCH 95-97)

Šljiva, višnja, trešnja

Od faze lišće počinje opadati do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 95-97)

Jabuka

Od faze završen rast mladara: lišće još uvek zeleno do faze početak opadanja lišća (BBCH 91-93)

Kruška

Od faze 50% listova bez boje do svi listovi opali (BBCH 95-97)

 

U fazi kada otpadne 70% lisne mase, preporučuje se primena bakarnih preparata u cilju suzbijanja prouzrokovača mnogobrojnih biljnih bolesti, poput: prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae) i drugih.

Navedeni patogeni prezimljavaju u krošnji voćaka, pupoljcima, rak ranama i drugim skrivenim mestima. Tretman je potrebno sprovesti po mirnom i suvom vremenu uz primenu velike količine vode, kako bi preparat dospeo do svake rane i  korenovog vrata.

Po stabilizaciji vremenskih uslova preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:

·         Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75%

·         Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka

- u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća.

13.11.2019 7:29Voćni zasadiMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Mladenovac
Zaštita pšenice

Na teritoriji RC Mladenovac (Batajnica, Rajkovac, Vlaška, Kovačevac) usevi pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze klijanje/nicanje (BBCH 10) do različitih faza u razvoju lista (BBCH 12,13,14).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) na do 5% biljaka. Pored direktnih šteta usled ishrane, ove štetočine su mnogo značajnije kao prenosioci fitopatogenih virusa.

Kako uslovi koji trenutno vladaju pogoduju razvoju i povećanju brojnosti ovih štetočina, preporuka proizvođačima je da redovno obilaze parcele i pregledaju useve. Ukoliko se registruje prisustvo vaši i cikada na preko 10%biljaka, preporuka je primena nekog od registrovanih insekticida:

Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2 -0,3 l/ha ili

Fobos, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,075 l/ha.

Slika1. Fenofaza pšenice

Slika2.Fenofaza pšenice

Slika3

12.11.2019 14:53PšenicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)
Valjevo
Zaštita maline

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi maline se nalaze u fazi - stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju do početka promene boje mladih izdanaka (BBCH 93-97).

 

Vizuelnim pregldom zasada maline, na izdancima koji se ostavljaju za rod za sledeću godinu, registruje se prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata). U cilju suzbijanja i smanjenja infektivnog potencijala ovog patogena u narednoj vegetacionoj sezoni, proizvođačima maline i kupine se u ovom momentu preporučuje primena hemijskih mera zaštite preparatima na bazi bakra: Everest (bakar-hidroksid) u koncentaciji 0,4%.

 

Takođe, prilikom vizuelnih pregleda, u pojedinim zasadima, registrovano je i prisustvo malinine mušice (Resseliella theobaldi). Ukoliko se uoči prisustvo ove štetočine preporučuje se primena nekog od insekticida na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin: Karate Zeon, Kozak u koncetraciji 0,03%.

 

         

velika slika                                  velika slika

1.11.2019 11:00MalinaLJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina mušica izdanka (Resseliella theobaldi)
Sombor
Zaštita pšenice i ječma

Na području delovanja RC Sombor, usevi ječma se nalaze u fenofazi do 4 razvijena lista (BBCH 14), dok su usevi pšenice u fenofazi od nicanja do faze drugi list razvijen (BBCH 10 - 12).

Vizuelnim pregedom useva, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 10% biljaka i prisustvo cikada (Cicadellidae) na 3 do 10% biljaka.

 

velika slika

S obzirom da su cikade i vaši vektori fitopatogenih virusa proizvođačima se preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja prisustva pomenutih štetočina. 

Ukoliko se prilikom pregleda registruje njihovo prisustvo na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

  • Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha
  • Fobos EC, Bifenicus (a.m.bifentrin) 0,075 l/ha.
31.10.2019 9:06Ječam; PšenicaCikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Kragujevac
Zaštita pšenice

Na teritoriji RC Kragujevac setva pšenice je u toku. Na malom broju parcela, gde je setva obavljena ranije, usevi se nalaze u fazi od nicanja do dva lista razvijena (10-12 BBCH).

Vizuelnim pregledom ponikle pšenice registrovano je prisustvo biljnih vaši (Aphididae) na 5% biljaka i cikada (Cicadellidae) na 30% biljaka.

 
 
 

Ove štetočine su vektori fitopatogenih virusa, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak poniklih useva. Ukoliko se registruje prisustvo vaši i cikada na preko 10% biljaka preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida:

 

Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m deltametrin) ... 0,2 -0,3 l/ha,

Bifenicus, Fobos (a.m  bifentrin) ... 0,075 l/ha.

30.10.2019 15:24PšenicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)
Subotica
Jesenji tretman voća

Na području delovanja RC Subotica, zasadi voća se nalaze u fenofazi od početka obezbojavanja lišća do faze 70% lišća žuto i opalo (BBCH 92-97).

Početak opadanja listova

 

Jesenji tretman u zasadima voća preporučuje se u fazi kada opadne 70% lisne mase preparatima na bazi bakra u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena:

-prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.),

-prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila),

-prouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans),

-prouzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae)

i drugih patogena koji prezimljavaju na drvenastim delovima.

Preporučuje se primena nekog od preparata:

-Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50 ( a.m. bakarni oksihlorid) - u koncentraciji 0,75% ili

-Cuproxat (a.m.bakar sulfat) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabučastog voća ili u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća.

 

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu na temperaturama iznad 5oC, uz utrošak veće količine vode.

30.10.2019 11:14Breskva; Kajsija; Trešnja; Višnja; Šljiva; Jabuka; Kruška; DunjaMonilioza (monilia laxa); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
1 - 20 Next