Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Jagodina
Zaštita jabuke
Na teritoriji delovanja RC Jagodina vizuelnim pregledom zasada jabuka, na punktu Šantarovac, utvrđeno je da se jabuke nalaze u različitim fazama sazrevanja ploda (BBCH 85) ili je berba u toku.
 
U toku je piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje tretman preparatom na bazi:
 
a.m (indoksakarb) AVAUNT 15 EC 0,5l/ha - karenca 7 dana.
 
Ovo je period kada treba zaštititi plodove od patogena prouzrokovača truleži: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillum spp).
 
U cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima proizvođačima se preporučuje tretman nekim od preparata na bazi:
 
a.m (ciprodinil+fluodiksonil) SWITCH 62,5 WG 0,08-0,1 kg/ha - karenca 3 dana
 
a.m (boksalid+piraklostrobin) BELLIS 0,8 kg/ha - karenca 7 dana
 
a,m (fludioksonil) GEOXE 50 WG 0,4-0,45 kg/ha - karenca 3 dana.
 
Obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata, u zasadima gde je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite.
 
Faza razvoja
17.8.2018 15:33JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)
Valjevo
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Valjevo usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva kupusa na lokalitetu Ub, registrovano je prisustvo kupusovog moljca (Plutella xylostella). Takođe, registrovano je i prisustvo imaga buvača (Phyllotreta sp.). 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva kupusa i sprovođenje insekticidnog tretmana ukoliko postoji prisustvo navedenih štetočina kupusa. Preporučuje se primena insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin (Cipkord 20 EC ili Notikor ili Crna mamba) u količini 0,15-0,3 l/ha.

   

velika slika                                          velika slika

17.8.2018 14:43KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis); Buvači (phyllotreta spp)
Kragujevac
Zaštita jabuke

Na teritoriji koju prati RC Kragujevac jabuka se nalazi u različitim fazama sazrevanja ploda ili je u toku berba.

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je intenzivno piljenje larvi III generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena nekog od insekticida:

Affirm opti (a.m. emamektin-benzoat) ... 2 kg/ha (karenca 7 dana)

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) ... 0,5 l/ha (karenca 7 dana)

U ovom periodu preporučuje se zaštita ploda od prouzrokovača meke truleži ploda (Penicillium spp.), mrke truleži ploda (Monilinia fructigena) i gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides). U cilju sprečavanja pojave ovih patogena u skladištu preporučuje se primena nekog od fungicida:

Bellis (a.m. boskalid, piraklostrobin) ... 0,8 kg/ha (karenca 7 dana)

Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) ... 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana)

Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil, fludioksonil) ... 0,08-0,1 kg/ha (karenca 3 dana).

Prilikom odabira preparata voditi računa o karenci, a u zasadima gde traje berba hemijske mere se ne preporučuju.

velika slika

17.8.2018 13:53JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)
Zrenjanin
Tretman u zasadu jabuke

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta, nalaze u različitim fazama sazrevanja. Većina zasada se nalazi u fazi napredovanja zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85), dok je u pojedinim zasadima u toku berba.

Vizuelnim pregledom zasada registrovana su jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, preporuka proizvođačima je da sprovedu tretman insekticidom:

  • Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,5 l/ha (karenca 7 dana).

Takođe, u ovim fazama neophodno je zaštiti plodove jabuka od patogena prouzrokovača: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp).

U slučaju da nije obavljen tretman protiv navedenih skladišnih bolesti, proizvođačima se preporučuje primena nekih od preparata:

  • Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4 - 0,45 kg/ha (karenca 3 dana);
  • Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,08 -0,1 kg/ha (karenca 3 dana);
  • Bellis (a.m. boskalid + piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana).

U zasadima gde je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite, a u ostalim zasadima voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Jaje C.pomonella

17.8.2018 12:04JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)
Kikinda
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Kikinda zasadi jabuke se nalaze u različitim fazama sazrevanja plodova (BBCH 81-89).

 

Picture

Velika slika 

 

Vizuelnim pregledom zasada, na lokalitetu Kikinda,  registrovano je prisustvo jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) u indeksu napada 1. U toku je intenzivno piljenje larvi III generacije ove štetočine.

 

U sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida:

  •  Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,05% (karenca 7 dana)

U cilju zaštite plodova jabuke od patogena prouzrokovača truleži (Monilinia fructigena, Colletotrichum gleosporoides, Penicillium spp) i radi sprečavanja pojave truleži u skladištima preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

  • Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,08-0,1 kg/ha (karenca 3 dana)
  • Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana)
  • Bellis (boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana)

Obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata! U zasadima jabuke u kojima je berba počela ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

17.8.2018 11:21JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)
Užice
Azijska voćna mušica

Na području RC Užice, na lovnim klopkama je registrovana pojava azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Brojnost ovog štetnog organizma je trenutno veoma niska, ali ako vremenski uslovi budu povoljni može se očekivati povećanje populacije. U zasadima sitnog i jagodastog voća berba je uglavnom završena. Štete od azijske voćne mušice se mogu očekivati u zasadima kupine i remontantnih sorata maline (Polka, Polana), kod kojih je u toku zrenje i berba plodova.

 

Kupina u fazi zrenja, skratiti interval ubiranja plodova

 

U zasadima šljive, kod ranijih sorata berba je završena, dok je kod sorata Čačanska rodna i Stenlej u toku sazrevanje i berba, koja se na nižim područjima regiona uskoro završava.

 

U napadnutim plodovima se može naći veći broj larvi, a to inicira njihovo ubrzano propadanje i truljenje.

 

U cilju kontrole populacije ovog štetnog organizma preporučuje se redovna berba i uklanjanje trulih plodova iz zasada. U zasadima kupine gde je berba prekinuta preporučuje se uklanjanje starih rodnih izdanaka koji na sebi imaju zrele i poluzrele plodove i njihovo spaljivanje.  U zasadu rasporediti što veći broj posuda za masovno izlovljavanje štetočine. Posude se mogu praviti od plastičnih flaša- pet ambalaže u koju se sipa crno vino, jabukovo sirće i nekoliko kapi deterdženta za sudove. U cilju masovnog izlovljavanja neophodno je postaviti veliki broj klopki. Prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

Preporučuje se obavezna higijena ivica parcela i uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, zova, džanarika) koje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavljati mesto njenog umnožavanja.

17.8.2018 10:40Kupina; Malina; ŠljivaAzijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
Sombor
Zaštita šećerne repe

Na području delovanja RC Sombor usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena.

U prethodnom periodu smo imali veoma povoljne uslove za širenje i razvoj prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

U cilju zaštite šećerne repe, proizvođačima se preporučuje primena  kombinacije fungicida preventivnog i sistemičnog mehanizma delovanja:

Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC (a.m.hlorotalonil) 1,5 l/ha  +

Propulse 250 SE (fluopiram+protiokonazol) 1-1,2 l/ha

Cercospora beticola  

16.8.2018 14:40Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Senta
Zaštita jabuke

Na terenu RC Senta zasadi jabuke se u zavisnosti od sorte nalaze u različitim fazama zrenja ili je berba  u toku.

 

Pregledom zasada jabuke registruje se prisustvo jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).  U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije ove štetočine, te se preporučuje tretman insekticidima :

 

- Avaunt 15 EC (indoksakarb) u koncentraciji od  0,05%  ( karenca 7 dana ) ili

- Affirm 095 SC (emamektin benzoat) u koncentraciji od 0,3% ( karenca 7) dana.

 

U slučaju da nije odrađen tretman protiv skladišnih bolesti (Monilinia fructigena, Colletotrichum gleosporoides, Penicillium spp.) preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

- Bellis (boskalid+piraklostrobin)  0,08 % (karenca 7 dana) ili

- Switch 625, (ciprodinil+fludioksonil  ) 0,1% (karenca 3 dana ) ili

- Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,045 % ( karenca 3 dana).

 

U zasadima gde je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite, a u ostalim zasadima neophodno je voditi računa o karenci primenjenih preparata.

16.8.2018 11:28JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)
Kragujevac
Zaštita kupusa
Na teritoriji RC Kragujevac usevi kupusa namenjeni jesenjoj proizvodnji se nalaze u fazi početka razvoja glavica.
 
Vizuelnim pregledom biljaka utvrđeno je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) u indeksu napada 3.
 
U toku je intenzivno piljenje gusenica ove štetočine. Proizvođačima se može preporučiti obilazak parcela i u slučaju utvrđivanja prisustva gusenica kupusovog moljca hemijski tretman sa:
 
Cipkord 20 EC, Notikor (a.m cipermetrin) ... 0,15-0,3 l/ha.
 
larva kupusovog moljca
15.8.2018 16:49KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis)
Niš
Zaštita krompira

Na području delovanja RC Niš, na feromonskim klopkama registruju se povećani ulovi imaga krompirovog moljca (Phtorimaea operculella). Visoke  temperature pogoduju razvoju  ovog štetnog organizma. Ispucala zemlja otvara put  ženkama krompirovog moljca da polože jaja na krtole krompira.

Ovo je kritičan period u zaštiti krompira s obzirom da je  u toku preklapanje leta leptira III i IV generacije ove štetočine. Potrebno je sprovesti  odgovarajuće mere zaštite kombinujući agrotehničke i hemijske mere zaštite. 

Preporučuka  proizvođačima:

Na parcelama na kojima je krompir u fazi tehnološke zrelosti, cima suva preporučuje se vađenje krtola u što kraćem roku; izvađene krtole krompira ne ostavljati na parcelama već ih odmah skladištiti u skladišta, kako bi se sprečilo da ženke polože jaja; krtole čuvati  u  skladištima  koja na svim otvorima moraju biti obezbeđena gustim mrežama da ne bi došlo do ulaska imaga i poleganja jaja na krtole, uz održavanje temperature ispod 10 °C; samo zdravstveno ispravne krtole odlagati u skladišta;

U usevima krompira koji se neće vaditi u skrorije vreme, s obzirom na povećanje brojnosti imaga, vremenske uslove koji pogoduju razvoju ove štetočine, kao i dalje polaganja jaja i piljenje  larvi, preporučuje se održavanje kompaknosti bankova i sprečavanje stvaranja pukotina kako bi se sprečilo polaganje jaja na ogoljene krtole krompira; hemijski tretman primenom kombinacije  insekticida:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,15 - 0,2 l/ha - karenca 14 dana +

Grom (a.m. lambda-cihalotin) 0,4 l/ha - karenca 7 dana.

 

15.8.2018 11:04KrompirMoljac krompira (Phthorimaea operculella)
Ruma
Zaštita šećerne repe
 

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena i sinteze šećera kada treba očuvati zelenu lisnu masu kako bi se omogućilo neometano odvijanje ovog procesa.

 

Vizuelnim pregledom useva registruje se širenje simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Pored pega na starijem lišću, uočavaju se i nove pege na mladim listovima.

 

velika slika

 

Nalog za treći tretman na terenu RC Ruma dat je 25.07. Padavine u proteklom periodu kao i jake jutarnje rose stvorile su povoljne uslove za dalji razvoj i širenje infekcije. 

 

 S obzirom da je prošlo dovoljno vremena da više ne možemo računati na efikasnost  prethodno nanetih preparata, proizvođačima se preporučuje još jedan tretman  kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

 

          Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC ili Balear 720 SC (a. m. hlorotalonil) 1,5 l/ha +

         Propulse 250 SE (a.m. fluopiram + protiokonazol) 1-1,2 l/ha    

 

Tretman sprovesti u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura i jutarnje rose.

 

15.8.2018 0:24Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Niš
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Niš zasadi jabuke se u zavisnosti od sorte nalaze u različitim fazama sazrevanja ili je berba u toku. 

velika slika

U toku je piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, preporučuje se primena nekog od insekticida kratke karence:

-          Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

-          Affirm opti (a.m. emamektin-benzoat) 2 kg/ha (karenca 7 dana).

Ovo je priod kada treba zaštititi plodove jabuka od patogena prouzrokovača truleži:

-          mrke truleži ploda (Monilinia fructigena),

-          gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i

-          meke truleži ploda (Penicillium spp.).

U cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

-          Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,08 – 0,1 kg/ha  (karenca 3 dana) ili

-          Bellis (a.m. boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

-          Zato 50 WG (a.m. trifloksistrobin) 150 g/ha (karenca 14 dana).

Prilikom primene preparata voditi računa o karenci. U zasadima gde je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

 

14.8.2018 20:38JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)
Leskovac
Zaštita krompira

Na području delovanja RC Leskovac, na feromonskim klopkama na lokacijama monitoringa i dalje se registruju visoke brojnosti imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).  U toku je preklapanje leta leptira III i IV generacije ove štetočine.

Preporuka proizvođačima:

Sa parcela gde je cima suva, zemljište bez korova, obavezno vaditi krompir i skladištiti  u dobro obezbeđena skladišta sa kontrolisanim uslovima (temperatura, vlaga, zaštitne mreže na otvorima).

U usevima krompira koji se neće vaditi u skrorije vreme, gde je cima još zelena i krompir u fazi sazrevanja, održavati bankove i kompaktnost zemljišta u cilju sprečavanja stvaranja pukotina i onemogućavanja ženki da polože jaja na krtole.

Usevi koji se neće vaditi u skorije vreme, moraju biti i hemijski zaštićeni. Preporučuje se primena insekticida:

Talstar10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,075 l/ha (karenca 14 dana).

14.8.2018 19:16KrompirMoljac krompira (Phthorimaea operculella)
Leskovac
Zaštita paradajza

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paradajza iz druge sadnje u plasteničkoj proizvodnji nalaze se u fazi od cvetanja do intenzivnog porasta plodova (BBCH 69-80).

paradajz, faza razvoja

velika slika

Na lokalitetu Leskovac, u usevu paradajza u plasteniku gde se prati moljac paradajza (Tuta absoluta), na feromonskim klopkama konstantno se beleže visoke brojnosti imaga.

Vizuelnim pregledom registrovana su položena jaja i larve ove štetočine.

T.absoluta, jaja i larve

T.absoluta, jaja i larve

Takođe je registrovano prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na plodovima paradajza.

jaje pamukove sovice na plodu paradajza

jaje pamukove sovice na plodu paradajza

U cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje se primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC ( a.m. hlorantraniliprol) 0,175- 0,2 l/ha

U borbi protiv moljca paradajza neophodno je primeniti i sve raspoložive nepesticidne mere kontrole koje su preporučene u ranijim preporukama, u cilju smanjenja populacije ovog štetnog organizma. Veliku efikasnost pokazala je upotreba predatorskih stenica, primena biološkog preparata Mirical koji sadrži larve i odrasle jedinke predatorske stenice Macrolophus pygmaeus.

Metodom otresanja cvetova i vizuelnim pregledom registrovano je i prisustvo tripsa (Thrips spp).

trips na paradajzu

trips na paradajzu

S obzirom na direktne štete koje nanose sisanjem sokova, tripsi su značajni i kao prenosioci virusa (Virus bronzavosti paradajza i dr.), pa se proizvođačima preporučuje da nakon pregleda useva i utvrđivanja prisustva, sprovedu tretman preparatom:

Laser 240 SC (a.m. spinosad) 0,4 l/ha

14.8.2018 18:58ParadajzMoljac paradajza (Tuta absoluta); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Tripsi (thrips spp)
Čačak
Zaštita krompira od krompirovog moljca

U poslednjih nedelju dana registruje se povećanje brojnosti imaga  krompirovog moljca (Phtorimaea operculella) na feromonskim klopkama. Ovaj organizam se trenutno nalazi na prelazu III i IV generacije.

Usevi krompira se nalaze u različitim fazama razvoja zavisno od nadmorske visine,  lokaliteta kao i vremena sadnje:

-      Na lokalitetima Zablaće, Baluga, Mrčajevci cima je suva, krompir je u fazi tehnološke zrelosti pa se proizvođačima preporučuje obavezno vađenje krompira i skladištenje u obezbeđena skladišta  uz održavanje temperature ispod 10 °C.

Lokalitet Viča - Lučani

Povećanje brojnosti k.moljca - Lučani

-      U opštini Lučani (Guča, Viča) usevi su sa cimom koja je još uvek zelena i krompir se nalazi  u fazi sazrevanja. Sa ovih parcela krompir se neće još vaditi,  pa se pored svih preventivnih mera u cilju održavati kompaktnost bankova i sprečavanje stvaranja pukotina u zemljištu, proizvođačima preporučuje hemijski tretman kombinacijom insekticida:

 

Coragen 20SC ( a. m. hlorantraniliprol ) 0,15 – 0,2 l/ha ( karenca 14 dana) 

 + 

Grom (lambda-cihalotin) 0,4 l/ha ( karenca 7 dana).

14.8.2018 14:25KrompirMoljac krompira (Phthorimaea operculella)
Novi Sad
Zaštita šećerne repe

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena i sinteze šećera.

Poslednju preporuku za zaštitu useva od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) RC Novi Sad dao je 24.07. Od tada padavine kao i jake rose prisutne u jutarnjim časovima konstantno stvaraju povoljne uslove za širenje i razvoj ovog patogena.

Sada je neophodno sačuvati lisnu masu kako ne bi došlo do retrovegetacije, iscprljivanja biljaka i gubitaka u prinosu i sadržaju šećera. Proizvođačima se preporučuje da zaštite useve primenom kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

·         Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC (hlorotalonil) u količini 1,5 l/ha +

·         Propulse 250 SE (fluopiram+protiokonazol) u količini 1-1,2l/ha     

14.8.2018 14:22Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Novi Sad
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva registrovane su visoke brojnosti larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella). U toku je intenzivno piljenje larvi sedme generacije ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i ukoliko registruju prisustvo navedene štetočine neophodno je sprovesti mere zaštite primenom insekticida na bazi aktivne materije bifentrin: Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus - u količini 0,2-0,3 l/ha.

Tretman sprovesti u večernjim časovima.

14.8.2018 13:42KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis)
Leskovac
Zaštita paprike

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paprike nalaze se u fazi razvoja ploda (BBCH 73-77).

Vizuelnim pregledom  useva paprike, lokalitet Leskovac, registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), u različitim fazama razvoja, od sveže položenih do jaja pred piljenje, u indeksu napada 5,5.

H.armigera, jaja

velika slika

Takođe je registrovano prisustvo jaja sovice gama (Autographa gamma) u indeksu napada 4,5.

A.gamma, jaja

velika slika

Proizvođačima paprike preporučuje se pregled useva na prisustvo jaja navedenih štetočina. Ukoliko se uoči njihovo prisustvo na početku piljenja larvi, preporučuje se primena  insekticida:

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha

Zbog visokih dnevnih temperatura, tretman sprovesti u večernjim satima.

 

13.8.2018 21:49PaprikaKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Sovice gama (autographa gamma)
Subotica
Zaštita paprike

Na terenu RC Subotica usevi paprike se nalaze u u fazi razvoja ploda ( po BBCH od 70 do 77).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na preko 10% biljaka. Piljenje larvi se očekuje za 2 do 3 dana.

 

 

 

Proizvođačima se preporučuje na početku piljenja larvi tretman insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja na bazi:

-hlorantriniprol (Coragen 20 SC) 0,2 l/ha.

13.8.2018 15:49PaprikaKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
Leskovac
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Leskovac zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama sazrevanja. U pojedinim zasadima u toku je berba jabuka, dok se većina zasada nalazi u fazi napredovanja zrenja, povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

jabuka, sazrevanje ploda

velika slika

U toku je piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi preporučuje se primena nekog od insekticida kratke karence:

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

Affirm opti (a.m. emamektin-benzoat) 2 kg/ha (karenca 7 dana)

U ovom periodu treba zaštiti plodove jabuka od patogena prourokovača truleži: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.)

Proizvođačima jabuka preporučuje se preventivni tretman u cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima primenom nekog od sledećih fungicida:

Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,08-0,1 kg/ha ( karenca 3 dana)

Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha ( karenca 3 dana)

Bellis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha ( karenca 7 dana)

Zato 50 WG (a.m. trifloksistrobin) 150 gr/ha  ( karenca 14 dana)

Voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima u kojima je berba u toku ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

13.8.2018 15:46JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)
1 - 20 Next