Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Zrenjanin
Zaštita jabuke

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi jabuke se nalaze u fazi razvoja ploda (plodovi dostigli dimenzije od 10 mm, BBCH 71).

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama može stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis), a takođe, u osetljivom sortimentu, uslovi su povoljni i za razvoj pepelnice (Podosphaera leucotricha) te je preporuka proizvođačima, da pre najavljenih padavina, tretman obave kombinacijom fungicida:

Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC, Capi (a.m. kaptan) 0,2-0,3%

                +

Luna expirience (a.m. tebukonazol + fluopiram) 0,075%.

Takođe, vizuelnim pregledom registrovano je i prisustvo kolonija lisnih vaši crvenih gala jabuke (Dysaphis devecta).

U cilju suzbijanja ove štetočine preporučuje se primena insekticida:

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) 0,03-0,05%.

  

          kolonije vaši

22.4.2019 12:22JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Lisna vaš crvenih gala (Dysaphis devecta)
Niš
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Niš zasadi jabuke se nalaze u fazi cvetovi venu: većina latica opada (BBCH 67), do faze plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (BBCH 71).

velika slika

Najavljene padavine i prisustvo infektivnog potencijala u voćnjacima stvariće visok rizik od infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Takođe, uslovi su povoljni i za razvoj prourokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotericha).

U cilju zaštite listova i tek zametnutih plodova od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje da,  pre najavljenih padavina, sprovedu tretman kombinacijom fungicida:

Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC, Capi (a.m. kaptan). 0,2-0,3 %

+

Luna expirience (a.m. tebukonazol + fluopiram) 0,075%.

22.4.2019 11:25JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Zrenjanin
Zaštita višnje

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi višnje se nalaze u fazi razvoja ploda: zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom; čašične latice počinju da opadaju  (BBCH 72).

Pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora. Najavljene padavine dovešće do oslobađanja askospora i svoriće visok rizik za ostvarenje infekcija pomenutim patogenom.

U cilju zaštite lisne mase preporuka proizvođačima je da, pred najavljene padavine, sprovedu tretman fungicidom:

Agrodin 65 WP (a.m. dodin) 0,1%.

fenofaza višnje

22.4.2019 11:22VišnjaPegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)
Zrenjanin
Zaštita šljive

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi šljive se nalaze u fazi razvoja ploda, zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom; čašične latice počinju da opadaju (BBCH 72).

Najavljene padavine u narednom periodu mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

Preporuka proizvođačima je da u cilju zaštite lisne mase obave preventivni tretman, pre najavljenih padavina,  nekim od fungicida na bazi aktivne materije kaptan:

Merpan 50 WP, Metod 480 SC, Captan 50 WP u koncentraciji 0,2-0,3%.

fenofaza šljive

22.4.2019 11:15ŠljivaŠupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Niš
Zaštita šljive

Na području delovanja RC Niš, zasadi šljive nalaze se u fazi kraj cvetanja, sve latice opale do faze zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom, čašične latice počinju da opadaju (BBCH 69-72).

velika slika

Najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarivanje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila). U cilju zaštite lisne mase proizvođačima se preporučuje tretman pre najavljenih padavina fungicidom:

-          Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC, Capi (a.m. kaptan) 0,2-0,3%.

22.4.2019 11:04ŠljivaŠupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Bačka Topola
Zaštita kajsije

Na teritoriji koju pokriva RC Bačka Topola zasadi kajsije  se nalaze u fazi :drugo opadanje plodova (73 BBCH).

 

Kajsija BBCH 73

 

U narednom periodu očekuju se padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

Proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida, pred najavljene padavine, na bazi aktivne materije kaptan: Captan 50 WP, Merpan 80-WDG, Merpan 50 WP ili Metod WG u koncentraciji 0,2-0,3%.

22.4.2019 10:10KajsijaŠupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Vršac
Zaštita jabuke

Jabuke se u regionu koji pokriva RC Vršac,nalaze u zavisnosti od sortimenta u fazi kraja cvetanja:cvetovi venu, većina latica opada (BBCH67) do kraja cvetanja, sve latice opale (BBCH 69).

 

Faza jabuke (BBCH 67)
 

Pregledom prezimelog lišća jabuke registruje se visok nivo dozrelosti askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Sa padavinama sledi njihovo izbacivanje i time se povećava rizik od ostvarenja infekcije. U cilju zaštite zasada od ovog patogena, pre najavljenih padavina, preporučuje se primena fungicida:

  • a.m. kaptan - Metod 480 SC ili Captan 50 WP u koncentraciji 0,25-0,3%

U zasadima sa osetljivim sortimentom i gde se registruje prisustvo simptoma pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), u cilju zaštite zasada, preporučuje se primena fungicida:

  • a.m. tebukonazol+fluopriram (Luna expirience) u koncentraciji 0,075%

Tokom vizuelnog pregleda registrovano je i prisustvo kolonija vaši crvenih gala jabuke (Disaphis devecta). U cilju njihovog suzbijanja preporučuje se primena nekog od registrovanih  insekticida ali samo u zasadima u kojima su sve latice opale (BBCH 69) i gde je prestala aktivnost polinatora:

  • Actara 240 SC (a.m tiametoksam) 0,4 l/ha
  • Tonus, Volley 20 SP, Afinex (a.m acetampirid) 0,025 %
22.4.2019 9:52JabukaPepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Lisna vaš crvenih gala (Dysaphis devecta)
Bačka Topola
Zaštita šljive

Na području delovanja RC Bačka Topola, zasadi šljiva se nalaze u  fazi od plodnik raste, opadanje plodova posle cvetanja do faze zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom, čašične latice počinju  da opadaju  (BBCH 69-72).

 

 

  Faza šljive

 

Najavljene padavine  početkom i krajem ove  nedelje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavih voćnih vrsta (Stigmina carpophilla).

 

Proizvođačima se preporučuje da, pred najavljene padavine, u cilju zaštite lisne mase primene fungicid na bazi aktivne materije kaptan (Merpan 50 WP;Metod 480 SC; Capi;Captan 50 WP) u koncentraciji 0,2-0,3 %.

22.4.2019 9:36ŠljivaŠupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Požarevac
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Požarevac, usevi kupusa za ranu proizvodnju se nalaze u fazi devet i više listova razvijeno (BBCH 19), dok se na nekim parcelama kupus još uvek rasađuje.

Na postavljenim feromonskim klopkama registruju se ulovi imaga prve generacije kupusne muve (Delia radicum).

slika 1.

 

Ova štetočina polaže jaja na korenov vrat ili u zemlju neposredno oko biljke. Štete pričinjavaju larve koje se ubušuju u koren i time ometaju protok materija što dovodi do propadanja biljaka.

U cilju suzbijanja kupusne muve i daljeg polaganja jaja ove štetočine, u usevima koji su u početnim fazama razvoja i u usevima koji su tek rasađeni, preporuka  proizvođačima je primena preparata:

Cipkord 20 EC (a.m. cipermetrin) 0,15-0,3l/ha.

22.4.2019 8:26KupusKorenova muva (Delia platura)
Pančevo
Zaštita jabuke

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi jabuka se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi od  cvetovi venu, većina latica opada do faze  kraj cvetanja, sve latice opale (BBCH  67-69).

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke utvrđen je visok nivo dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).  Sa najavljenim padavinama postoji visok rizik od ostvarenja infekcije ovim patogenom. Takođe, uslovi su povoljni i za razvoj prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotericha).

S obzirom na osetljivu fazu razvoja  jabuke, a u cilju suzbijanja ovih patogena, proizvođačima se preporučuje primena kombinacija fungicida:

Captan 50 WP, Merpan 50 WP (a.m. kaptan) 0,2-0,3 %  

+

Luna expirience (a.m. tebukonazol + fluopiram) 0,075%.

22.4.2019 8:17JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Ruma
Zaštita jabuke

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se  nalaze u fenofazi cvetovi venu: većina latica opada do kraj cvetanja: sve latice opale (67-69 BBCH).

 

velika slika

 

Najavljene nestabilne vremenske prilike sa padavinama i prisutan infektivni potencijal u zasadima mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Ovakvi uslovi pogoduju i daljem razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

 

U cilju zaštite od navedenih patogena proizvođačima se pred najavljene padavine preporučuje primena kombinacije fungicida:

  • Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC, Capi (kaptan) u koncentraciji  0,2 – 0,3%  +
  • Luna expirience (tebukonazol + fluopiram) 0,075 %

 

21.4.2019 23:59JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Ruma
Zaštita višnje i trešnje

 

Na terenu RC Ruma zasadi višnje i trešnje se nalaze u fazi od kraja cvetanja; sve latice opale, do faze zeleni plodnik okružen sasušenom cvetnom ložom; čašične latice počinju da opadaju (69-72 BBCH).  

 

 

Visnja i tresnja

 

Nestabilne vremenske prilike sa padavinama mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), kao i šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

 

U cilju zaštite lisne mase od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje preventivni tretman nekim od fungicida na bazi mankozeba:

  • Mankogal 80, Mankosav 80 WP, Dithane M 45, Bevesan 45 M u koncentraciji 0,2-0,25%.

 

U pojedinim zasadima se registruje prisustvo  crne trešnjine lisne vaši (Myzus cerasi).

 Prozvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·         Pyrinex 48 EC, Kozma (a.m. hlorpirifos) 0,1-0,15%

·         Decis 2,5EC, Polux (a.m. deltametrin) 0,03-0,05%

21.4.2019 23:36Višnja; TrešnjaPegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Ruma
Zaštita šljive
 

Na terenu RC Ruma zasadi šljive se nalaze u fazi kraj cvetanja; sve latice opale, do faze zeleni plodnik okružen sasušenom cvetnom ložom; čašične latice počinju da opadaju (69-72 BBCH).

 

velika slika

 

Najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila). Da bi se zaštitila lisna masa, proizvođačima se preporučuje preventivni tretman nekim of fungicida na bazi kaptana:

Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC, Capi u koncentraciji 0,2-0,3%.

 

21.4.2019 22:14ŠljivaŠupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Negotin
Zaštita šljive

Na teritoriji koju pokriva RC Negotin, lokalitet Miloševo, zasadi šljive se nalaze u fazi zeleni plodnik okružen sasušenom cvetnom ložom (BBCH 72).

Najavljene padavine u narednom periodu u pomenutoj fazi  mogu povoljno uticati na ostvarivanje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila). Preporučuje se proizvođačima da pre najavljenih padavina, u cilju zaštite lisne mase primene neki od sledećih fungicida:

 Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC, Capi (a.m. kaptan) u koncentraciji 0,2 – 0,3%

Šljiva-razvoj ploda

velika slika

21.4.2019 20:53ŠljivaŠupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Negotin
Zaštita višnje i trešnje

Na teritoriji koju pokriva RC Negotin, lokalitet Miloševo, zasadi višnje i trešnje nalaze se u fenofazi  zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom, čašične latice počinju da opadaju (BBCH 72).

Pojava kiše u pomenutoj fazi može dovesti do ostvarivanja povoljnih uslova za infekciju listova prouzrokovačem mrke pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). Proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina izvrše fungicidni tretman radi zaštite lisne mase preparatom:

 

Agrodin 65 WP (a.m.dodin) 0,1%

Trešnja-razvoj ploda

velika slika

21.4.2019 20:44Trešnja; VišnjaPegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)
Negotin
Zaštita jabuke

Na teritoriji koju pokriva RC Negotin, lokalitet Karbulovo, zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od prve latice opadaju do fenofaze cvetovi venu: većina latica opada (BBCH 65-67).

Najavljene  padavine u fazi intezivnog porasta lisne mase mogu stvoriti povoljne uslove  za infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina sprovedu zaštitu zasada sledećim fungicidom:

Mankogal-80 (a.m. mankozeb) 0,25% uz dodatak okvašivača.

Za zaštitu od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), proizvođačima se preporučuje primena preparata:

Stroby-DF (a.m. kresoksim-metil) 0,02%.

 

Jabuka-opadanje latica

velika slika

21.4.2019 20:29JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Leskovac
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi jabuka se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi od  cvetovi venu, većina latica opada do faze  kraj cvetanja, sve latice opale (BBCH  67-69).

jabuka, fenofaza

velika slika

Jabuka se nalazi u osetljivoj fazi razvoja. Najavljene padavine i prisustvo infektivnog potencijala u voćnjacima stvara visok rizik od infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Ovakvi uslovi pogoduju i prouzrokovaču pepelnice jabuke (Podosphaera leucotericha).

U cilju zaštite listova i tek zametnutih plodova od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje,  pre najavljenih padavina, primena kombinacije fungicida:

Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC, Capi (a.m. kaptan). 0,2-0,3 %

+

Luna expirience (a.m. tebukonazol + fluopiram) 0,075%

Vizuelnim pregledom zasada jabuka registrovano je prisustvo kolonija lisne vaši crvenih gala jabuke (Dysaphis devecta).

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada na prisustvo ove štetočine. U zasadima koji su u fazi kraj cvetanja, sve latice opale, za suzbijanje lisne vaši crvenih gala jabuke preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

Aktara 240 SC (a.m. tiametoksam ) 0,4 l/ha

Nokaut (a.m. bifentrin + acetampirid ) 1,5-2 l/ha

Tonus, Volley 20 SP, Afinex (a.m. acetampirid) 0,025%

 

 

21.4.2019 16:10JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Lisna vaš crvenih gala (Dysaphis devecta)
Jagodina
Zaštita jabuke
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na punktu Šantarovac vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se, u zavisnosti od sortimenta, jabuke nalaze u fazi razvoja od precevetavanja, cvetovi venu većina latica opada do faze razvoj ploda, veličina plodova do 10mm. (BBCH 67-71).
 
Najvaljene padavine i nestabilno vreme u toku sledeće nedelje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije patogenom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), kao i prouzrokovačem pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).
 
U cilju zaštite jabuke od ovih patogena proizvođačima se preporučuje tretman, pre padavina, kombinacijom preparata na bazi:
 
a.m (captan) CAPTAN 50 WP, MERPAN 50 WP 0,2-0,3% +
a.m (tebukonazol + fluopiram) LUNA EXPIRIENCE 0,075%
 
 
 
21.4.2019 13:36JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Sremska Mitrovica
Zaštita jabuke

Na terenu RC Sremska Mitrovica jabuka se, u zavisnosti od sorte, lokaliteta i ekspozicije terena nalazi u različitim fenofazama. Sorta Zlatni Delišes se nalazi u fenofazi cvetovi venu, većina latica otpada (BBCH 67), dok se sorte Ajdared, Jonagold i Grany Smit nalaze u fenofazi kraj cvetanja: sve latice su otpale (69 BBCH).

Početkom naredne nedelje prognoziraju se padavine koje bi uz visok procenat oslobođenih askospora i visoke temperature mogle stvoriti povoljne uslove za razvoj prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Preporuka proizvođačima je sprovođenje tretmana, pred najavljene padavine, preventivnim preparatima na bazi aktivne materije kaptan (Metod 480 SC, Captan50 WP, Merpan 50 WP) u koncentraciji 0,25 - 0,3%.

Period nakon cvetanja karakteriše intenzivan porast lisne mase. Novi mladi listovi jabuke, osetljivi su na infekciju od gljive prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), naročito kod osetljivog sortimenta jabuke i u zasadima koji imaju potencijal iz predhodnih godina. Za suzbijanje pepelnice preporuka proizvođačima je sprovođenje tretmana fungicidom na bazi aktivnih materija tebukonazol + fluopiram (Luna experience) u koncentraciji 0,075%.

20.4.2019 21:50JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Kruševac
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Kruševac, jabuke se u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fenofazi od cvetanja do precvetavanja; cvetovi venu i većina latica opada (BBCH 65-67).

 

 

Jabuka se nalazi u intenzivnom porastu (porast listova i tek formiranih plodića), a najavljene nestabilne vremenske prilike za naredni period stvariće visok  rizik od infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Vremenske prilike će povoljno uticati i na širenje pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U cilju zaštite jabuke proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, primene kombinaciju fungicida:

Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC (a.m.kaptan)  0,2 – 0,3%             +

Luna expirience (a.m.tebukonazol + fluopiram) 0,075 %.

20.4.2019 21:22JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
1 - 20 Next