Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
EditPost
Usev/zasad
Štetni organizmi
 Senta
Zaštita jabuke

Na terenu RC Senta zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fenofazi od prvi listovi otvoreni do faze vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni (11-55 BBCH).

 

Velika slika

Za vikend se prognoziraju padavine, koje mogu dovesti do stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U cilju zaštite jabuke od navedenog patogena, pred najavljene padavine, preporučuje se primena fungicida:

-Mankogal 80, Mankogal ekstra, Panncozeb WG, Prevent 80 WP, Dithane M 45 (mankozeb) u količini od 2-2,5 kg/ha 

+

-Pehar , Pyrus 400SC (pirimetanil) u količini od  1 l/ha.

 

U cilju sprečavanja infekcije prouzrokovačem pepelnice jabuke (Phosphaera leucotricha),  u zasadima sa osetljivim sortimentom preporučuje se primena preparata:

 

-Karate Gold 350 EC (meptildinokap) u količini od 0,4-0,5 l/ha.

28.3.2023 17:14JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)Approved
 Pirot
Zaštita šljive

Na području delovanja RC Pirot, zasadi šljiva se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja, od faze većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59-61).

 

(fenofaza razvoja)

Od subote su za naš region najavljene padavine, koje u periodu cvetanja mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

U cilju zaštite šljive od pomenutog patogena proizvođačima se preporučuje da sprovedu fungicidni tretman nekim od preparata:

  • Pehar (a.m. pirimetanil) u količini 2 l/ha ili
  • Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha ili
  • Ciprodex (a.m. ciprodinil) u koncentraciji 0,05%.

Prilikom upotrebe pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača! Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

28.3.2023 15:26ŠljivaMonilioza (Monilia laxa)Approved
 Jagodina
Zaštita šljive
Na području RC Jagodina zasadi šljiva se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze belih balona do faze oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 59-61).
 
 
 
 
Porast temperature narednih dana ubrzaće cvetanje, a višednevne padavine koje su u najavi od subote mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju gljivom prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa). Infekcija ovim patogenom se ostvaruje u vlažnim uslovima preko žiga tučka u vreme cvetanja šljive, stoga se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje da pre najavljenih padavina sprovedu preventivni tretman nekim od registrovanih preparata:
 
 - Ciprodex (a.m.ciprodinil) u koncentraciji 0,05% ili
 
 -  Neon (a.m.ciprodinil) u količini 0,5l/ha ili
 
 -  Diverto (a.m. ciprodinil) u količini 0,5-0,75 l/ha ili
 
 - Chorus 50 WG (a.m.ciprodinil) u količini 0,3-0,5 kg/ha, ili neki drugi fungicid iste namene. 
 
U vreme cvetanja zabranjena je upotreba insekticida! Prilikom primene preparata treba se pridržavati uputstva proizvođača, vodeći računa o zaštiti pčela i drugih polinatora!
28.3.2023 15:22ŠljivaMonilioza (Monilia laxa)Approved
 Pirot
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Pirot, jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fenofazama razvoja, od faze početak pucanja pupoljaka: vidljivi zeleni listići (BBCH 07 – sorta Zlatni Delišes) do faze vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni (BBCH 55 – Ajdared, Greni Smith).

 

(fenofaza razvoja)

Koristeći podatke sa automatske meteorološke stanice vidimo da je tokom jučerašnjeg dana bilo 8,2 mm padavina. Tokom perioda padavina došlo je do stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje infekcije patogenom prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

S obzirom da se jabuka nalazi u osetljivim fazama razvoja i da se od subote najavljuje novi kišni period proizvođačima se, sa ciljem zaštite od navedenog patogena,  preporučuje fungicidni tretman i to kombinacijom preventivnih i kurativnih preparata, koji imaju delovanje i na niskim temperaturama:

·         Dithane M 45, Mankogal 80, Mankogal ekstra, Prevent 80 WP, Dithane DG neotec, Manfil 80 WP, Manfil 75 WG, Nota 75 WG, Mankosav 75 WG, Penncozeb WG (a.m. mankozeb) u količini 2-2,5 kg/ha

+

·         Pyrus 400 SC ili Pehar (a.m. pirimetanil) u količini 1 l/ha

U cilju zaštite od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se i primena fungicida:

·         Karathane gold 350 EC (a.m. meptildinokap) u količini 0,4-0,5 l/ha.

Ovaj preparat je posebno potrebno primeniti kod osetljivog sortimenta, kao i u zasadima gde su prošle godine registrovani simptomi pepelnice.

28.3.2023 15:09JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)Approved
 Novi Pazar
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Novi Pazar zasadi jabuke se nalaze u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta   u fazi mišjih ušiju :zeleni listići oko 10 mm iznad ljušture pupoljka :prvi listići se odvajaju  ,  do faze vidljivi cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni) ( BBCH 10-54)

Od  subote su za naš region najavljeni nestabilni vremenski uslovi sa mogućim padavinama,   što može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).

 

U cilju zaštite jabuke, proizvođačima se preporučuje da, pred najavljene padavine, sprovedu tretman kombinacijom preparata:

 

·         Dithane M 45, Mankogal 80, Mankogal ekstra, Prevent 80 WP, Dithane DG neotec, Manfil 80 WP, Manfil 75 WG, Nota 75 WG, Mankosav 75 WG, Penncozeb WG, Titular 75 WDG ili Cadeza (a.m. mankozeb) u količini 2-2,5 kg/ha

                                               +

·         Pyrus 400 SC ili Pehar (a.m. pirimetanil) u količini 1l/ha

 

U zasadima sa osetljivim sortimentom jabuka na patogena prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje tretman fungicidom:

-Karathane Gold 350 EC (a.m. meptildinokap) u količini 0,4-0,5 l/ha.

28.3.2023 14:51JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)Approved
 Jagodina
Zaštita jabuke
Na području rada RC Jagodina zasadi jabuka se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama, od razvoja listova do faze vidljivi cvetni pupoljci; još uvek zatvoreni (BBCH 10-55).
 
 
Jabuka ulazi u osetljivu fazu razvoja (faza cvetanja), a višednevne padavine koje su u najavi za naš region od subote, mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju fitopatogenom  gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U cilju zaštite od navedenog patogena, a pre najavljenih padavina, proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman kombinacijom preventivnih i kurativnih preparata:
 
 - Mankogal 80, Mankogal Ekstra, Dithane M 45, Prevent 80 WP, Dithane DG Neotec, Titular 75 WDG, Candeza (a.m.mankozeb) u količini 2-2,5 kg/ha
 
   +
 
 - Pyrus 400 SC, Pehar (a.m.pirimetanil) u količini 1 l/ha.
 
U zasadima sa osetljivim sortimentom ili gde je prethodnih godina bilo simptoma pepelnice (Podosphaera leucotricha) u vidu belih mladara, proizvođačima se u cilju suzbijanja ovog patogena, preporučuje primena preparata:
 
 - Karathane gold 350 EC (a.m.meptildinokap) u količini 0,4-0,5 l/ha.
28.3.2023 14:47JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)Approved
 Kosovska Mitrovica
Preventivne mere u kontroli krompirovog moljca

Na području rada RC Kosovska Mitrovica u toku je priprema zemljišta za setvu krompira namenjenog za jesenju proizvodnju.

U proizvodnji krompira za jesenju proizvodnju najznačajnija štetočina je krompirov moljac (Pthtorimaea operculella). Ova štetočina ima više generacija u polju, a u povoljnim uslovima nastavlja sa razvojem i u skladištu.

Pre sadnje krompira namenjenog za jesenju proizvodnju, koji je i ugrožen od krompirovog moljca, preporučuje se primena svih raspoloživih preventivnih mera:

-setva sorti kraćeg vegetacionog perioda (rane i srednje rane sorte),

-za setvu treba koristiti samo zdrave krtole,

-primena četvorogodišnjeg do petogodišnjeg plodoreda,

-duboka setva (optimalna dubina 15 cm),

-formiranje visokih bankova i održavanje kompaktnosti zemljišta, kao i sprečavanje stvaranja pukotina što se postiže dodatnim zagrtanjem i navodnjavanjem tokom vegetacije.

28.3.2023 14:44KrompirMoljac krompira (Phthorimaea operculella)Approved
 Vrbas
Zaštita višnje

Na području delovanja RC Vrbas, višnje se nalaze se u fenofazi početka cvetanja, vidljivi pojedinačni cvetni pupoljci, još zatvoreni (BBCH 55).

faza višnje

Od petka se prognoziraju padavine, koje u fazi cvetanja, mogu dovesti do stvaranja povoljnih uslova za infekcije cvetova višnje prouzrokovačem sušenja grančica i cvetova koštičavog voća ( Monilia laxa).

Sprovođenje tretmana se preporučuje pre najavljenih padavina, po mirnom vremenu, bez vetra nekim od registrovanih fungicida:

·         Orius 25 EW, Folicur 250 EW, Lira (a.m.tebukonazol), u količini 0,75 l/ha ili

      ·      Chorus 50 WG, Ciprodex, Neon, (a.m.ciprodinil), u dozi 0,05%

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača!

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

28.3.2023 14:43VišnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)Approved
 Vršac
Zaštita borovnice
Dominantna sorta borovnice koja se gaji u regionu RC Vršac, sorta Djukse, nalazi su fazi odvojenih cvetnih pupoljaka (BBCH 59), dok su na terminalnim cvastima otvoreni prvi cvetovi (BBCH 60).
 
Cvetovi borovnice se otvaraju sukcesivno, a u fazi cvetanja uz prisustvo padavina može doći do infekvije cvetova prouzrokovačem sušenja cvetova i izdanaka (Monilinia vaccinii-coymbossi) i sive truleži (Botrytis cinerea).
 
Za region Južnog Banata se od petka najavljuje nestablino vreme sa mogućim padavinama.
 
Proizvođačima se preporučuje da prate fazu borovnice i u fazi cvetanja, a pre padavina, u cilju zaštite zasada od navedenih patogena primene registrovani fungicid:
  • Atlas ili Swich 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 1kg/ha.
 
28.3.2023 14:38BorovnicaMonilioza (Monilia laxa); Siva trulež (botrytis cinerea)Approved
 Beograd
Zaštita šljive, višnje, trešnje

Na teritoriji RC Beograd i Mladenovac  zasadi šljive višnje i trešnje se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama početka cvetanja (BBCH57-61).

Šljive višnje i trešnje su u fazi cvetanja ostljive na prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica koštičavog voća (Monilia laxa)i  proizvođačima se preporučuje da pre prognoziranih padavina sprovedu preventivni tretman sa jednim od navedenih fungicida:

Signum (boskalid i piraklostrobin)u količini primene 0,562-0,75 kg/ha ili

Ciprodex u koncentraciji od 0,05% ; Chorus 50WG u koncentraciji  0,3 kg/ha; Neon  u količini primene 0,5L/ha  (ciprodinil) ili

Akord ili Lira ili Orius (tebukonazol) u količini primene 0,75L/ha ili

Pehar (a.m. pirimetanil) u količini primene 2L/ha

Prlikom hemijskog tretmana treba se pridržavati uputstva za upotrebu preparata i preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

slika1.Fenofaza šljive (BBCH 59)

velika slika

slika2 Fenofaza višnje (BBCH 61)

Velika slika

28.3.2023 14:31Šljiva; Trešnja; VišnjaMonilioza (Monilia laxa)Approved
 Beograd
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac zasadi jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama početka cvetanja (BBCH 53-56) .

Višednevne padavine koje su najavljene od četvrtka, mogu stvoriti  povoljne uslove za primarne infekcije gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavost ploda jabuke (Venturia inaequalis).

Preporuka je, da se, u cilju zaštite lisne mase, cvetnih pupoljaka i cvetova, sprovede tretman zasada jabuke pre najavljenih padavina primenom fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

 

  • Dithane DG Neotec u količini primene 2-2,5 kg/ha,Dithane M45 u koncentraciji primene 0,2%-0,25% ili Mankogal 80 u koncentraciji primene 0,2%-0,25%, Mankosav75WG u količini primene 2,5-3,0 kg/ha, Penncozeb WG u količini primene 2-2,5 kg/ha, Prevent 80 WP, u količini primene 2-2,5 kg/ha

+

 

  • Pehar, Pirus 400 SC (a.m. pirimetanil) u količini primene 1L/ha

U zasadima jabuka sa osetljivim sortamentom na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), preporučuje se primena fungicida na bazi aktivne materije kresoksim-metil (Stroby DF, 150-200 gr/ha, Asena 200 gr/ha ili Lunar,0,2 L/ha).

 

slika 1 Fenofaza jabuke (BBCH 55)

Velika slika

28.3.2023 14:10JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)Approved
 Kosovska Mitrovica
Zaštita jabuke

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi jabuke u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze se u fazi zeleni listovi 10 mm iznad ljušture pupoljka prvi listovi se odvajaju do faze vidljivi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni (BBCH 54-55).

 

Padavine koje se najavljuju od subote mogu ostvariti povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Samim tim poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida preventivnog i kurativnog delovanja:

-Dithane M 45, Nota 75 WG, Mankogal extra, Mankogal 80, Prevent 80 WP, Manfild 75 WG (a.m. mankozeb) u količini 2-2,5 kg/ha

+

-Pehar, Pyrus 400 SC (a.m. pirimetanil) u koncentraciji 0,1%.

U zasadima sa osetljivim sortimentom jabuka na patogena prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje tretman fungicidom:

-Karathane Gold 350 EC (a.m. meptildinokap) u količini 0,4-0,5 l/ha.

28.3.2023 14:02JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)Approved
 Novi Sad
Zaštita breskve

Na području delovanja RC Novi Sad, na severnim obroncima Fruške gore, ranostasni i srednjestasni sortiment bresaka i nektarina se nalazi u fazi od cvetovi se smežuravaju: većina latica opada (BBCH 67), do faze kraj cvetanja: sve latice opale (BBCH 69). Kasnostasne sorte se nalaze u različitim fazama cvetanja.

Vizuelnim pregledom i metodom otresanja registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera). Naseljavanje imaga ove štetočine registrovano je po otvaranju prvih cvetova o čemu smo izveštavali putem priloga (vidi prilog).

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada u najtoplijem delu dana, i ukoliko se registruje prisustvo navedene štetočine primena nekog od navedenih insekticida:

·        Exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,075-0,1%

ili

·        Delegate (spinetoram) u količini 0,3 kg/ha.

Preporuka je da se tretman obavi samo u sortimentu koji se nalazi u fazama precvetavanja gde nema prisustva oprašivača.

Formirana lisna masa osetljiva je na infekciju od strane gljive prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila). S obzirom da se od subote najavljuju padavine koje mogu dovesti do ostvarenja infekcije od strane navedenog patogena, preporučuje se sprovođenje hemijskih mere zaštite primenom fungicida na bazi aktivne materije kaptan (Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC, Capi) u koncentraciji 0,2-0,3%.

Kod sortimenta koji se i dalje nalazi u fazi cvetanja pred najavljene padavine se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida u cilju sprečavanja infekcije od strane gljive prouzrokovača cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa):

·        Signum (boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha

·        Ciprodex (ciprodinil) 0,05%

·        Neon (ciprodinil) 0,5 l/ha

·        Chorus 50 WG (ciprodinil) 0,3-0,5 kg/ha

·        Diverto (ciprodinil) 0,5-0,75 l/ha

·        Cormax (ciprodinil) 0,2 kg/ha ili neki drugi registrovani fungicid

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

28.3.2023 13:21BreskvaTripsi (thrips spp); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Monilioza (Monilia laxa)Approved
 Kraljevo
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi jabuke se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od zeleni listići oko 10 mm iznad ljušture pupoljka (faza “mišje uši“) do faze crvenih pupoljaka (BBCH 10-57).

 

velika slika

 

Najavljeno veoma nestabilno vreme sa mogućim padavinama od subote, može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).

 

U cilju zaštite jabuke, proizvođačima se preporučuje da, pred najavljene padavine, sprovedu tretman kombinacijom preparata:

 

·         Dithane M 45, Mankogal 80, Mankogal ekstra, Prevent 80 WP, Dithane DG neotec, Manfil 80 WP, Manfil 75 WG, Nota 75 WG, Mankosav 75 WG, Penncozeb WG, Titular 75 WDG ili Cadeza (a.m. mankozeb) u količini 2-2,5 kg/ha

                                               +

·         Pyrus 400 SC ili Pehar (a.m. pirimetanil) u količini 1l/ha

 

 

U cilju zaštite jabuke od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), posebno kod osetljivog sortimenta (Ajdared, Jonatan, Jonagold), kao i u zasadima gde su prošle godine registrovani simptomi, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

 

·         Karathane gold 350 EC (a.m. meptildinokap) u količini 0,4-0,5 l/ha.

28.3.2023 13:14JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)Approved
 Svi regioni
Zaštita jabuke od prouzrokovača bolesti

Zasadi jabuka se nalaze u fazi od pojave zelenih listića do pojave crvenih cvetnih pupoljaka. U narednom periodu se očekuje i početak cvetanja.

Ovo je period kada je veoma važno zaštiti mladu lisnu masu, cvetne pupoljke i cvetove od prouzrokovača najznačajnijeg patogena u proizvodnji jabuke – prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Infekcije ovim patogenom ostvaruju se u vlažnim uslovima a od petka ili subote se, u zavisnosti od regiona, najavljuje višednevni kišni period. Sa ciljem zaštite jabuke od čađave pegavosti preporučuje se primena hemijskih mera zaštite kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

Mankogal extra; Dithane M 45; Prevent 80 WP; Manfil 80 WP; Candeza; Penncozeb WG; Mankogal 80; Nota 75 WG na bazi aktivne materije mankozeb u količini od 2-2,5 kg/ha;

+

Pehar; Pyrus 400-SC  na bazi aktivne materije pirimetanil u količini 1 l/ha.

U zasadima jabuka sa osetljivim sortimentom na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) poput Ajdareda, Jonagolda, Red Jonaprins i dr. i gde su prošle godine uočeni simptomi navedenog patogena preporučuje se primena fungicida:

Karathane gold 350 EC (meptildinokap) u količini 0,4-0,5 l/ha.

Faze razvoja jabuke

28.3.2023 12:56JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)Approved
 Loznica
Zaštita jabuke

Na poručju rada RC Loznica zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i nadmorske visine, nalaze u fazi od prvi listovi otvoreni (drugi još uvek uvijeni) do faze vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni (BBCH 11-55).

Faza razvoja jabuke

Osetljive faze razvoja jabuke i najavljeni višednevni kišni period sa padavinama, počev od subote, mogu stvoriti povoljne uslove za infekcije gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krasavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U cilju zaštite jabuke od navedenog patogena, pred najavljene padavine, preporučuje se primena kombinacije kontaktnih i sistemičnih fungicida:

-mankozeb (Mankogal 80, Mankogal ekstra, Dithane M 45, Prevent 80 WP, Manfil 80 WP, Penncozeb WG,Nota 75 WG, Titular 75 WDG, Candeza ) u količini od 2-2,5 kg/ha

+

-pirimetanil ( Pehar , Pyrus 400SC) u količini 1 l/ha.


U cilju suzbijanja  pepelnice jabuke ( Phosphaera leucotricha), naročito u zasadima sa osetljivim sortimentom i gde su u predhodnim sezonama registrovani simptomi ovog patogena, preporučuje se primena preparata na bazi aktivne materije meptildinokap (Karathane Gold 350 EC ) u količini od 0,4-0,5 l/ha.

28.3.2023 12:47JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)Approved
 Loznica
Zaštita šljive

Na području delovanja RC Loznica na lokalitetu Brštica, šljiva sorta Stenlej, se nalazi u fazi od cvetna loža otvorena: krunični listići vidljivi;pojedinačni cvetovi bele ili roze boje do  faze otvoreni prvi cvetovi (BBCH 57-61).Faza razvoja šljive

Osetljiva faza šljive, faza cvetanja, i prisustvo vlage mogu stvoriti povoljne uslove za infekcije gljivom prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

U cilju zaštite šljive, proizvođačima se preporučuje da sprovedu tretman, pre najavljenih padavina, primenom nekog od registrovanih fungicida :

-Pehar (pirimetanil) u količini 2l/ha ili

-Ciprodex (ciprodinil) u koncentraciji 0,05% ili Chorus WG u količini 0,3-0,5kg/ha ili

-Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75kg/ha .

Prilikom primene fungicida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača. Primena insekticida u fazama cvetanja se ne preporučuje!

28.3.2023 12:16ŠljivaMonilioza (Monilia laxa)Approved
 Bačka Topola
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi prvi listovi otvoreni  do faze vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni  (BBCH 11-55).

Zlatni delišes_faza razvoja

Prognozirane višednevne padavine od petka, za region Bačke Topole, kao i ulazak jabuka u osetljive faze razvoja, faze cvetanja, ukazuju na važnost sprovođenja pravovremene zaštite jabučnjaka od  najznačajnijeg patogena u proizvodnji jabuka,  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

U narednim danima, a pre najavljenih padavina u petak, preporučuje se  primena sledeće kombinacije fungicida:

·          na bazi aktivne materije mankozeb (Mankogal 80, Mankogal ekstra, Dithane M 45, Dithane DG Neo Tech,Nota 75 WG) u količini 2-2,5 kg/ha +

·          na bazi a.m. pirimetanil (Pyrus 400SC, Pehar) u koncentraciji od 0,1%.

U zasadima sa osetljivim sortimentom na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha),proizvođačima se preporučuje i primena preparata Karathane gold 350 EC (a.m.meptildinokap) u količini 0,4-0,5 l/ha.

28.3.2023 12:00JabukaČađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)Approved
 Kraljevo
Zaštita breskve, nektarine i šljive

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi koštičavog voća (breskva, nektarina i šljiva) se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama početka cvetanja i cvetanja.

 

Zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fazi od prvi cvetovi otvoreni do faze puno cvetanje, najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 60-65), dok se zasadi šljive nalaze u fazi od cvetna loža otvorena, pojedinačni cvetovi bele i roze boje (još uvek zatvoreni) do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 57-60).

 

 

breskva                      šljiva

 

Za region Kraljeva je od vikenda najavljeno nestabilno vreme sa padavinama. S obzirom da se navedeno koštičavo voće nalazi u osetljivoj  fazi, fazi cvetanja, najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

U cilju zaštite breskve, nektarine i šljive od pomenutog patogena, proizvođačima se preporučuje da, pred najavljene padavine, sprovedu tretman nekim od registrovanih preparata:

 

·         Ciprodex (a.m. ciprodinil) u koncentraciji 0,05%   ili

·         Neon ili Diverto (a.m. ciprodinil) u količini 0,5 l/ha   ili

·         Chorus 50 WG (a.m. ciprodinil) u količini 0,3-0,5 kg/ha   ili neki drugi registrovani fungicid.

 

 

Prilikom primene sredstava za zaštitu bilja obavezno treba voditi računa o uputstvu za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača!

Primena insekticida u fazama cvetanja je zabranjena!

28.3.2023 12:00Breskva; ŠljivaMonilioza (Monilia laxa)Approved
 Novi Sad
Zaštita trešnje i šljive

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi šljive se nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60), do faze punog cvetanja (BBCH 65).

 

Zasadi trešnje se nalaze u fazi od čašične latice se produžuju: cvetna loža zatvorena (BBCH 56) do faze punog cvetanja (BBCH 65).

U fazama cvetanja koštičave voćne vrste su osetljive na infekciju od strane gljive prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa). S obzirom da se od subote najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije navedenim patogenom, proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

·        Ciprodex (ciprodinil) 0,05%

·        Neon (ciprodinil) 0,5 l/ha

·        Chorus 50 WG (ciprodinil) 0,3-0,5 kg/ha

·        Diverto (ciprodinil) 0,5-0,75 l/ha

·        Cormax (ciprodinil) 0,2 kg/ha

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Primena insekticida u fazama cvetanja je zakonom zabranjena!

28.3.2023 11:59Trešnja; ŠljivaMonilioza (Monilia laxa)Approved
1 - 20 Next