Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Svi regioni
Zlatasto žutilo vinove loze

Bolest zlatasto žutilo vinove loze je veoma destruktivno oboljenje koje prouzrokuje fitoplazma Flavescence dorée. Ova fitoplazma može da izazove  velike ekonomske štete, pa čak i da dovede do krčenja vinograda. 

Vizuelnim pregledima vinograda registrovano je prisustvo simptoma zlatastog žutila vinove loze. Na zaraženim čokotima uočavaju se simptomi u vidu savijanja listova po obodu ka naličju. Boja listova je različita u zavisnosti od sortimenta. Kod crnih sorti inficirani listovi su tamnoljubičasti, a kod belih sorti svetložuti do zlatnožuti. Na zaraženim čokotima dolazi do pojave rahunjavih grozdova koji zaostaju u porastu u odnosu na zdrave.

U zasadima u kojima su sprovođene redovne mere zaštite, i suzbijanje vektora cikade Scaphoideus titanus, prisustvo zlatastog žutila vinove loze registruje se na pojedinačnm čokotima, dok se u neadekvatno štićenim i napuštenim vinogradima registruje znatno veće prisustvo ovog oboljenja. Pored suzbijanja vektora mere kontrole zlatastog žutila su korišćenje sertifikovanih loznih kalemova, uklanjanje zaraženih čokota, uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada, uništavanje korova i krčenje napuštenih zasada vinove loze.

 

U ovom momentu vinogradarima se preporučuje obilazak zasada radi utvrđivanja prisustva simptoma zlatasog žutila vinove loze. Ukoliko se registruje prisustvo simptoma preporučuje se uklanjanje zaraženih čokota.

17.10.2019 10:36Vinova lozaFitoplazmatično žutilo-crvenilo-vinove loze (Flavescence doree)12122
Zrenjanin
Zlatasto žutilo vinove loze - preporuka za obavezne sanitarne mere

Na teritoriji RC Zrenjanin, vizuelnim pregledom zasada vinove loze na lokalitetu  Aradac registrovani su simptomi zlatastog žutila koje prouzrokuje fitoplazma Flavescence doree. Simptomi su uočeni samo na pojedinim čokotima.

Prenosilac fitoplazme je cikada Scaphoideus titanus, a fitoplazma se ne prenosi rezidbom niti dodirom obolelih biljaka. Na čokotima gde su registrovani simptomi dolazi do savijanja listova po obodu ka naličju. U zavisnosti od sortimenta boja listova je različita. Kod crvenih sorti inficirani listovi su tamnoljubičasti do svetlocrveni, a kod belih sorti svetložuti do zlatnožuti.

Takođe pregledom zapuštenih vinograda gde hemijske mere nege nisu sprovedene, uočava se veći broj zaraženih čokota sa tipičnim simptomima.

Iz tih razloga meru suzbijanja vektora moraju sprovoditi svi vinogradari, jer u protivnom širenje ove bolesti nije moguće zaustaviti, a to može dovesti do propadanja i krčenja vinograda.

Mere kontrole zlatastog žutila vinove loze su:

-          korišćenje sertifikovanih loznih kalemova

-          uklanjanje zaraženih čokota, uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada uništavanje korova

-          krčenje napuštenih zasada vinove loze

-          suzbijanje cikade

U ovom periodu, vinogradarima se preporučuju pregledi vinograda na prisustvo simptoma zlatastog žutila. U slučaju registrovanja ovih simptoma obavezno je uklanjanje zaraženih čokota!

Zapušteni vinogradi predstavljaju veliku opasnost za dalje širenje zlatastog žutila vinove loze, te  je njihovo krčenje obavezno!

     

simptomi zlatastog žutila

16.10.2019 14:23Vinova lozaCikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)12121
Zrenjanin
Jesenji tretman u voćnjacima

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi voća se nalaze u fazi od početka opadanja listova do faze 50% listova opalo  (BBCH 93-95).

U fazi kada opadne 70% lisne mase proizvođačima se preporučuje hemijski tretman preparatima na bazi bakra u cilju dezinfekcije stabla i smanjenja infektivnog potencijala patogena kao što su monilioze koštičavog voća (Monilia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i prouzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae) i dr.

Preporučuje se primena nekog od preparata:

 • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75%
 • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 - 0,35%.

       

 zasad kajsije     zasad kruške      zasad jabuke

16.10.2019 14:15Jabuka; Kruška; Šljiva; KajsijaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)12120
Požarevac
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Požarevac usevi uljane repice se nalaze u fazi od nicanja do prvi list potpuno razvijen (BBCH 01-11). Vizuelnim pregledom useva na lokalitetu Petka, registrovano je prisustvo od 0,3 pagusenice repičine lisne ose (Athalia rosae) po biljci.

 

slika 1.

 

Takođe, vizuelnim pregledom biljaka uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 3% biljaka, kao i simptoma oštećenja lista od buvača (Phyllotreta sp.).

 

Zbog izrazito toplog vremena, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled parcela pod uljanom repicom jer se očekuje dalji razvoj pomenutih štetočina. Ukoliko se uoči prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom), preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 • Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha ili
 • Fastac 10 EC (a.m.alfa cipermetrin) 0,1 l/ha ili
 • Bifenicus ili Fobos (a.m.bifentrin) 0,1 - 0,2 l/ha

Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje buvača i lisnih vaši.

16.10.2019 7:52Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Buvači (phyllotreta spp)12119
Sremska Mitrovica
Jesenji tretman koštičavog voća

Zasadi višanja na terenu RC Sremska Mitrovica se, u zavisnosti od sortimenta i primene agrotehničkih i hemijskih mera (đubrenje, zaštita od korova, zaštita od bolesti i štetnih insekatskih vrsta), nalaze u različitim fenofazama razvoja, od početka obezbojavanja lišća do 50% lišća žuto i opalo (BBCH 92-95).

U fazi kada opadne 70% lisne mase proizvođačima se preporučuje jesenji tretman zasada višanja preparatima na bazi bakra. Ovim tretmanom se vrši dezinfekcija stabala i smanjenje infektivnog potencijala prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i prouzrokovača bakterioznih oboljenja i dr. Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirom i suvom vremenu sa velikom količinom vode radi što bolje pokrivenosti svih biljnih delova.

Preporučuje se primena nekog od preparata:

 • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75%
 • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 -0,35%
15.10.2019 13:23Višnja; TrešnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)12118
Vršac
Zaštita uljane repice
Na području delovanja RC Vršac usevi uljane repice se nalaze u fazi od kotiledoni listovi potpuno razvijeni do prvi list potpuno razvijen (BBCH 10-11).
 
Vizuelnim pregledom useva na lokalitetu Vatinski put, registrovano je prisustvo od 0,2 pagusenice repičine lisne ose (Athalia rosae) po biljci.
 
 
 
Takođe, vizuelnim pregledom biljaka uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 8% biljaka, kao i simptoma oštećenja lista od buvača (Phyllotreta sp.).
 
Za naredni period se prognozira toplo vreme bez padavina, što će pogodovati daljem razvoju pomenutih štetočina, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak i pregled parcela pod uljanom repicom.
 
Ukoliko se uoči prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom), preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:
 • Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha ili
 • Fastac 10 EC (a.m.alfa cipermetrin) 0,1 l/ha ili
 • Bifenicus ili Fobos (a.m.bifentrin) 0,1 - 0,2 l/ha

Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje buvača i lisnih vaši.

14.10.2019 14:11Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)12117
Sremska Mitrovica
Zaštita uljane repice

Na terenu RC Sremska Mitrovica, uljana repica se nalazi u fenofazi od kotiledoni listovi potpuno razvijeni do prvi list potpuno razvijen (BBCH 10-11).

 

Vizuelnim pregledom useva, na lokalitetu Šašinci, registrovano je prisustvo od 0,5 pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) po biljci, kao i prisustvo imaga. Na listovima je  uočeno i prisustvo jaja ove štetočine.

 

 

Takođe, vizuelnim pregledom biljaka uočeno je i prisustvo imaga buvača (Phyllotreta sp.) i lisnih vaši (Aphididae) na do 8% biljaka.

 

 

U narednom periodu najavljeno je toplo vreme bez padavina koje će prouzrokovati povećanje brojnosti pomenutih štetočina, pa se proizvođačima preporučuje obilazak i pregled parcela.

Ukoliko se uoči prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom), preporučuje se tretman sa nekim od sledećih insekticida:

 

a.m. lambda-cihalotrin, preparat Grom u količini 0,2-0,25 l/ha

a.m. alfa cipermetrin, preparat Fastac 10 EC u količini 0,1l/ha

a.m.bifentrin, preparat Bifenicus ili Fobos u količini 0,1-0,2 l/ha

 

Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje buvača i lisnih vaši.

10.10.2019 12:29Uljana repicaBuvači (phyllotreta spp); Repičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)12116
Zrenjanin
Zaštita uljane repice

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi uljane repice se nalaze u fazi od dva do četiri lista razvijeno (BBCH 12 – 14).

                  

                fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) u brojnosti od 0,58 pagusenice po biljci, kao i oštećenja na listovima usled njihove ishrane.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve na prisustvo pagusenica repičine lisne ose i ukoliko se registruje njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) primena hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:

 • Grom (a.m. lambda – cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha;
 • Fastac 10 EC (a.m. alfa – cipermetrin) 0,1 l/ha;
 • Decis 2,5 EC, Polux (a.m. deltametrin) 0,2 -0,3 l/ha;
 • Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,1 – 0,2 l/ha.

Takođe, tokom vizuelnih pregleda registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 34% pregledanih biljaka. Pored direktnih oštećenja, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa. U ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada se preporučuju hemijske mere zaštite. Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje vaši.

                          

 pagusenica repičine lisne ose           vaši

2.10.2019 13:32Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)12114
Šabac
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Šabac usevi uljane repice se nalaze u fenofazama od razvijenih kotiledona do razvijena  četiri lista (BBCH 10-14). Na mnogim parcelama rgistruje se neujednačeno nicanje useva.

 

razvojna faza uljane repice

 

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetima Jevremovac i Lipolist registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) i to 0,4 pagusenice po blijci. S obzirom na prisustvo jaja u listovima, u narednom periodu, se očekuje intenzivnije prisustvo pagusenica u usevima. Takođe, prilikom pregleda na listovima je uočeno i prisustvo imaga buvača (Phyllotreta sp.), kao i lisnih vaši (Aphididae).

 

pagusenica 

 

imago buvača 

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo štetočina. Ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica na nivou praga štetnosti  (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom), preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanjih insekticida:

·         Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha

·         Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) u količini 0,1 – 0,2 l/ha

·         Decis 2,5 EC, Polux (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha

·         Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha

1.10.2019 9:39Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)12113
Niš
Zlatasto žutilo vinove loze

Na području delovanja RC Niš, vizuelnim pregledom vinove loze, gde se berba privodi kraju, uočeni su simptomi zlatastog žutila vinove loze koje prouzrokuje fitoplazma Flavescence doree. Ova pojava na vinovoj lozi registrovana je na više lokaliteta na pojedinačnim čokotima ili većem broju čokota u napuštenim zasadima.

velika slika

Ovo je trenutno najopasnija i neizlečiva bolest vinove loze koja se ponovo intenzivno širi u Nišavskom okrugu.

Prenosilac fitoplazme je cikada Scaphoideus titanus, a fitoplazma se ne prenosi rezidbom niti dodirom obolele vinove loze.

Na zaraženim čokotima listovi se savijaju po obodu prema naličju. Boja listova je različita u zavisnosti od sortimenta vinove loze. Kod crvenih sorti inficirani listovi su tamnoljubičasti do svetlocrveni, a kod belih sorti svetložuti do zlatnožuti. Takođe, grozdovi su rehuljavi, smežurani i lošijeg kvaliteta.

Brojnost imaga cikade S. titanus na području Nišavskog okruga se prati na žutim lepljivim pločama na tri lokaliteta: Gornji Matejevac, Malča i Sićevo.

velika slika

U vinogradima u kojima nisu sprovedene hemijske mere suzbijanja larvi cikade, u avgustu i septembru uočena je  velika brojnost ulovljenih odraslih jedinki na žutim lepljivim pločama. Takođe, velike brojnosti se registruju i u napuštenim zasadima iz kojih odrasle jedinke preleću u vinograde u kojima se redovno sprovede mere nege. Iz tih razloga meru suzbijanja vektora moraju sprovoditi svi vinogradari, jer u protivnom širenje ove bolesti nije moguće zaustaviti, a to može dovesti do propadanja i krčenja vinograda.

Mere suzbijanja zlatastog žutila vinove loze su:

- korišćenje sertifikovanih loznih kalemova,

- uklanjanje zaraženih čokota, uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada, uništavanje korova,

- krčenje napuštenih zasada vinove loze,

- suzbijanje cikade.

Sada se preporučuju pregledi vinograda na prisustvo simptoma zlatastog žutila. U slučaju pojave ovih simptoma obavezno je uklanjanje zaraženih čokota.

Zapušteni vinogradi predstavljaju veliku opasnost za dalje širenje zlatastog žutila vinove loze, te  je njihovo krčenje obavezno.

1.10.2019 9:08Vinova lozaCikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Fitoplazmatično žutilo-crvenilo-vinove loze (Flavescence doree)12112
Subotica
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Subotica usevi uljane repice se nalaze u fazi od jednog do dva lista razvijena (BBCH 11 do 12).

Vizuelnim pregledom biljaka utvrđeno  je prisustvo  pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) u brojnosti  od 0,3 pagusenice po  biljci kao i oštećenja na listovima i kotiledonima usled njihove ishrane. Takođe, prilikom pregleda je uočeno i prisustvo imaga buvača (Phyllotreta sp.) na 13% biljaka.

 

pagusenica na kotiledonu

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva na prisustvo štetočina. Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) ili 10% oštećene lisne mase od  buvača, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od navedenih insekticida:

 • Fobos EC;Bifenicus (a.m.bifentrin) 0,1-0,2 l/ha ili
 • Fastac 10 EC (a.m.alfa cipermetrin) 0,1 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC;Polux (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili
 • Grom (a.m.lamda cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha.
30.9.2019 21:51Uljana repicaBuvači (phyllotreta spp); Repičina lisna osa (athalia rosae)12111
Bačka Topola
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama nicanja, do faze dva lista razvijena (BBCH 12).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice (lokaliteti Bačka Topola i Stara Moravica), utvrđeno  je prisustvo  pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) u brojnosti  do 0,4 pagusenice po  biljci, kao i oštećenja na lisnoj masi usled njihove ishrane. Tokom  vikenda se očekuju visoke temperature koje će pogodovati  intenzivnom piljenju pagusenica ove štetočine.

Prilikom pregleda na listovima je primećeno i prisustvo imaga buvača (Phyllotreta sp.) na do 15% biljaka.

 

larva repičine lisne ose        imago buvača (Phyllotreta spp.)

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo pagusenica repičine lisne ose. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) preporučuju se hemijske mere zaštite primenom nekog od registrovanjih insekticida:

 

 • Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha
 • Fastac 10 EC (a.m.alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha
 • Decis 2,5 EC, Polux (a.m.deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha
 • Fobos EC, Bifenicus (a.m.bifentrin) u količini 0,1 – 0,2 l/ha

Tokom vizuelnih pregleda useva  registrovano je i prisustvo pojedinačnih krilatih formi lisnih vaši (Aphididae) na do 9% pregledanih biljaka. Pojedine  vrste lisnih vaši su vektori fitopatogenih virusa.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo lisnih vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada je neophodno izvršiti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, dok se prema navedenom standardu, mogu koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

27.9.2019 18:48Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)12110
Kikinda
Zaštita uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice se nalaze u fenofazama od kotiledoni potpuno razvijeni do fenofaze dva razvijena lista (BBCH 10-12).
 
 
Vizuelnim pregledom useva na lokalitetu Banatska Topola registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) i to 0,52 pagusenice po  biljci, a na listovima su vidljivi tragovi njihove ishrane. Prilikom pregleda na listovima je primećeno i prisustvo imaga buvača (Phyllotreta sp.) na 11% biljaka.
 
 
 
 
 
Kako se za vikend najavljuje lepo i toplo vreme u narednom periodu se očekuje intenzivnije piljenje pagusenica repičine lisne ose.
 
Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva na prisustvo pagusenica repičine lisne ose. Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti (1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:
 • Fobos EC;Bifenicus (a.m.bifentrin) 0,1-0,2 l/ha ili
 • Fastac 10 EC (a.m.alfa cipermetrin) 0,1 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC;Polux (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili
 • Grom (a.m.lamda cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha.
27.9.2019 13:46Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp)12109
Novi Sad
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama nicanja, do faze dva lista razvijena (BBCH 12).

Vizuelnim pregledom useva, na lokalitetu Kać, registrovano je prisustvo 0,32 pagusenice repičine lisne ose (Athalia rosae) po biljci, kao i oštećenja na lisnoj masi usled njihove ishrane. U toku je početak piljenja pagusenica ove štetočine.

S obzirom na najavljene temperature, za dane vikenda se očekuje intenzivno piljenje pagusenica ove štetočine i postizanje praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom).

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo pagusenica repičine lisne ose. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite nekim od registrovanjih insekticida:

·         Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha

·         Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) u količini 0,1 – 0,2 l/ha

·         Decis 2,5 EC, Polux (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha

·         Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha

Takođe, vizuelnim pregledom useva  registrovano je i prisustvo pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na 50% pregledanih biljaka. Pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati usevu, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada je neophodno izvršiti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

25.9.2019 12:41Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)12108
Pančevo
Zaštita uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo, usevi  uljane repice se nalaze  u fazi  od nicanja do razvoja drugog para listova (BBCH  12-14).

Nedostatak vlage u zemljištu u prethodnom periodu doprineo je sporom i  vrlo neujednačenom nicanju i slabom napredovanju useva.

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo  pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na 20% biljaka, kao i oštećenja na biljkama uljane repice usled njihove ishrane.

 

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje parcele na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica na nivou praga štetnosti (1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po 1 m²) preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od insekticida:

Fastac 10 EC (a.m. alfa – cipermetrin) 0,1 l/ha

Decis 2,5 EC, Polux (a.m. deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha

Talstar 10 EC, Fobos, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,1 – 0,2 l/ha.

25.9.2019 8:53Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae)12107
Senta
Zaštita uljane repice

Na teritoriji RC Senta ranije posejani usevi uljane repice se nalaze u razvojnoj fazi od kotiledona do 2-4 pravih listova (11-12 BBCH).

Pregledom useva uljane repice na lokalitetu Tornjoš, registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na 30% biljaka.

Ove štetočine na  mladim biljkama mogu da pričine značajne štete za veoma kratko vreme.

 

pagusenice na listu 

Preporuka proizvođačima uljane repice je da redovno obilaze useve i prate prisustvo štetočina na njima. Prag štetnosti u usevima uljane repice je 1 pagusenica  po biljci ili 50 pagusenica na m2.

Ukoliko se utvrdi prisustvo štetočina na nivou praga štetnosti, preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija, Polux ( a.m.deltametrin ), u količini 0,2-0,3l/ha

Fastac 10 EC (a.m. alfacipermetrin ), u količini 0,2-0,3l/ha

Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m.bifentrin ), u količini 0,1-0,2l/ha

Grom (a.m.lambda-cihalotrin ), u količini 0,2-0,25l/ha.

25.9.2019 8:14Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae)12106
Vrbas
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Vrbas, usevi uljane repice iz najranijih rokova setve se nalaze u fazi formiranog prvog para listova (BBCH 11).

usev uljane repice

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na lokalitetu u Vrbasu, registrovano je prisustvo:

 • pagusenica repičine lisne ose, Athalia rosae, u indeksu napada 6,5 (na 26% biljaka po jedna pagusenica),
 • imaga buvača, Phyllotreta sp., u indeksu napada 20,25 (oko 2% oštećene lisne mase) i
 • vaši, Aphididae, u indeksu napada 6. (na 24% biljaka kolonije). 

Kako se do kraja nedelje najavljuje toplo i sunčano vreme koje će ubrzati razvoj štetočina a uticaće i na nicanje kasnije posejanih useva, preporuka proizvođačima uljane repice je da redovno obilaze useve i prate prisustvo štetočina na njima.

Ukoliko se utvrdi prisustvo štetočina na nivou pragova štetnosti :

 • repičina lisna osa  (1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica na m2)
 • buvač (10% oštećene lisne mase od ishrane odraslih jedinki)
 • vaši (20% biljaka sa vašima), vaši su veoma značajne kao vektori virusa,

preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim navedenih od insekticida:

-          Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija, Polux ( a.m.deltametrin ), u količini 0,2-0,3l/ha

-          Fastac 10 EC (a.m. alfacipermetrin ), u količini 0,2-0,3l/ha

-          Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m.bifentrin ), u količini 0,1-0,2l/ha

-          Grom (a.m.lambda-cihalotrin ), u količini 0,2-0,25l/ha.

lisne vaši na uljanoj repici

pagusenica repičine lisne ose

buvač na uljanoj repici

24.9.2019 9:22Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)12104
Pančevo
Zaštita mrkve

Na teritoriji RC Pančevo, lokalitet Debeljača, usevi mrkve se nalaze u fazi razvoja korena, koren dostigao 30% od krajnjeg prečnika (BBCH - 43).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice mrkve (Erysiphe heraclei). Simptomi u vidu beličaste prevlake prisutni su na listovima i lisnim drškama na do 18% biljaka.

U narednom periodu najavljuje se toplije vreme, što će pogodovati razvoju ovog patogena.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruju simptomi pepelnice, primena hemijskih mera zaštite fungicidom:

Signum (a.m.boskalid + piraklostrobin) 0,75 l/ha.

23.9.2019 15:53MrkvaPepelnica na mrkvi (erysiphae heraclei)12102
Sombor
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Sombor, još uvek je u toku setva uljane repice dok se usevi iz najranijih rokova setve nalaze u fazi od nicanja do razvijena 2 prava lista (BBCH 09-12).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, na punktu Karavukovo ( BBCH 12) registrovano je prisustvo:

-imaga buvača (Phyllotreta sp.) u indeksu napada 0,75 (na 100 pregledanih biljaka na 3 biljke registrovan po 1 imago i procenat oštećenja lisne mase je manji od 1);

-pagusenice repičine lisne ose (Athalia rosae) u indeksu napada 1,5 (od  100 pregledanih biljaka na 6 biljaka registrovana po 1 pagusenica).  U toku je polaganje jaja i piljenje pagusenica ove štetočine.

U ovim fenofazama razvoja i repičina lisna osa i buvači mogu naneti značajne štete mladim biljkama uljane repice pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva štetočina.

Ukoliko se utvdi prisustvo 1 pagusenica repičine lisne ose  po biljci ili 50 pagusenica /m² ili  10% oštećene  lisne mase od imaga buvača preporuka je primena nekog od navedenih insekticida :

 Decis 2,5 EC, Futocis EC-2,5, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2 - 0,3 l/ha  ili  Fastac 10 EC (a.m.alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha  ili Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2 - 0,25 l/ha  ili  Bifenicus, Fobos (a.m.bifentrin) 0,1-0,2 l/ha.

 

pagusenica Athalia rosae

imago Phylllotreta spp

23.9.2019 11:16Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp)12101
Niš
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Niš usevi kupusa za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi razvoja glavice (BBCH 42-47). 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella). U toku je piljenje larvi VIII generacije ove štetočine. 

velika slika

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i sprovođenje hemijskih mera zaštite useva, ukoliko se registruje prisustvo larvi kupusovog moljca primenom insekticida na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin:

Grom 0,3-0,4 l/ha, King 0,3 l/ha ili Lamdex 0,2 – 0,3 l/ha.

21.9.2019 12:31KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis)12100
1 - 20 Next