Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
EditPost
Usev/zasad
Štetni organizmi
 Čačak
Zaštita maline

Na području delovanja RC Čačak, zasadi malina sorte Vilamet, u zavisnosti od lokaliteta nalaze se u fazi otvoreni prvi cvetovi do 10 % cvetanja (BBCH 60-61).

Faza razvoja maline

Faza razvoja

Osetljiva fenofaza u kojoj se malina nalazi i najavljeno vreme sa padavinama za utorak i sredu, može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije cvetova gljivom prouzrokovačem sive truleži plodova (Botrytis cinerea).  Takođe ovakve vremenske prilike pogoduju razvoju i širenju  prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata).

Proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, zaštite svoje zasade primenom hemijskih mera zaštite kombinacijom fungicida:

- Pyrus 400 SC, Pirinej u koncentraciji 0,25 % ili Pehar u koncentraciji 0,2% (pirimetanil)

+

- Quadris, Promesa, Teatar, Azaka 250 EC (azoksistrobin) 0,075%.

16.5.2022 12:06MalinaLJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)Approved
 Užice
Zaštita jabuke

Na teritoriji rada RC Užice zasadi jabuke se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi razvoja od: plodovi dostigli dimenzije 10mm, opadanje plodova posle cvetanja, do veličina ploda do 20cm (BBCH 71-72).


 Za region Užica je za utorak i sredu  najavljeno nestabilno vreme sa padavinama koje u osetljivoj fazi intenzivnog porasta jabuke mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).

U cilju zaštite plodova jabuke i lisne mase, preporuka proizvođačima je da, uoči najavljenih padavina, sprovedu hemijski tretman nekim od fungicida:

- Gatro 500 SC, Nando 500 SC, Kardinal, Niveral, Zignal, Hillan (a.m. fluazinam), u količini 0,6-0,75 l/ha.


Kod osetljivog sortimenta, za zaštitu zasada od  pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), preporuka je primena preparata:

- Topas 100 EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji od 0,04%.

U našem regionu u toku je polaganje jaja jabukinog smotavca (Cydia pomonella), a početak piljenja larvi se očekuje u roku od par dana.
U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi, preporučuje se hemijski tretman  insekticidom:


- Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol), u koncentraciji 0,016- 0,02%.

16.5.2022 12:01JabukaPepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis)Approved
 Sombor
Zaštita leske

Na području delovanja RC Sombor leska  se u zavisnosti od sortimenta nalazi u fenofazi razvoja lista i početka razvoja ploda.

Vizuelnim pregledom zasada leske registrovano je prisustvo

-imaga zelene povrtne stenice (Nezara viridula)

-imaga i jajnih legala braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). U toku je piljenje larvi te štetočine.

- lisne vaši leske (Myzocallys coryli) kako na naličju lista tako i na lisnim drškama.

   

H.halys                                   jajno leglo H.halys

M.coryli

S obzirom na najavljene visoke temperature za naredni period očekuje se povećanje aktivnosti stenica i lisnih vaši, odnosno povećanje njihovih brojnosti u zasadima.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje zasade i ako se prilikom pregleda utvrdi prisustvo štetočina sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od insekticida:

Polux (a.m.deltametrin) 0,05% ili

Tonus (a.m. acetamiprid) 0,13 kg/ha ili

Kozak ili Karate zeon (a.m.lambda-cihalotrin) u količini primene 0,2L/ha.

Trenutni  uslovi u proizvodnji leske  su veoma povoljni za razvoj i širenje  gljive prouzrokovača pepelnice leske (Phyllactinia guttata). Proizvođačima se preporučuje da sa ciljem suzbijanja tog patogena sprovedu tretman u cilju  zaštite leske primenom fungicida  Topas 100 EC (a.m. penkonazol) 0,04%.

16.5.2022 11:49LeskaBraon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica leske (Phyllactinia corylea)Approved
 Pančevo
Zaštita kupusa

Na teritoriji RC Pančevo, usevi ranog kupusa se u zavisnosti od vremena rasađivanja nalaze u fazi od  šest do devet I više listova razvijeno (BBCH16 -19).

 

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi kupusnog moljca (Plutella xylostella) na do 10% biljaka.  U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije ove štetočine.

Takođe je registrovano i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 20% biljaka.

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva kupusa, i ukoliko se  registruje prisustvo ovih štetočina  primena insekticida na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin: Lamdex u količini 0,2-0,3 l/ha.

16.5.2022 11:44KupusKupusov moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
 Ruma
Zaštita jabuke

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi plodovi dostigli veličinu do 20 mm (72 BBCH).

 

Ajdared (72 BBCH)

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u različitim fazama embrionalnog razvoja. U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi prve generacije ove štetočine.

 

 

 Jaje jabukinog smotavca

 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi jabukinog smotavca u plodove preporučuje se primena insekticida Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,02%.

 

S obzirom da su za utorak popodne najavljene nestabilne vremenske prilike sa padavinama, u cilju zaštite zasada od infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lisšća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) pred najavljene padavine se preporučuje primena fungicida na bazi aktivne materije kaptan: Captan 80 WG, Merpan 80 WG, Capi, Metod WG ili Optimist u koncentraciji 0,2-0,3%.

 

Uslovi za razvoj i širenje prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) su izuzetno povoljni, pa se, prvenstveno u zasadima sa osetljivim sortimentom, preporučuje i primena fungicida Topas 100 EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji 0,04%.

16.5.2022 11:35JabukaJabukin smotavac (Cydia pomonella); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)Approved
 Kraljevo
Zaštita pšenice

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od početak klasanja do faze početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice  (BBCH 51-61).

 

velika slika

 

U vlažnim uslovima  u osetljivoj fazi razvoja pšenice, fazi cvetanja, može doći do ostvarenja infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum), što dovodi do šturosti klasa pšenice.

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva pšenice u cilju utvrđivanja faze razvoja.

Na parcelama koje se nalaze u fazi početak cvetanja (vidljive polenove kesice na 5% klasova), preporučuje se sprovođenje hemijskog tretmana, pre najavljenih padavina, nekim od fungicida:

 

·         Duofen plus ili Sekvenca plus (a.m. tiofanat-metil+difenokonazol) u količini 1,5 l/ha   ili

·         Zamir (a.m. prohloraz+tebukonazol) u količini 0,75-1 l/ha   ili

·         Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol+protiokonazol) u količini 0,75-1 l/ha   ili

·         Zantara (a.m. tebukonazol+biksafen) u količini 1,25-1,5 l/ha   ili

·         Ascra xpro (a.m biksafen+fluopiram+protiokonazol) u količini 0,9-1,2 l/ha   ili

·         Antre plus (a.m. tebukonazol+tiofanat-metil) u količini 1,5 l/ha   ili

·         Cello (a.m. spiroksamin+protiokonazol+tebukonazol) u količini 1,25 l/ha   ili

·         Custodia (a.m. tebukonazol+azoksistrobin) u količini 0,8 l/ha   ili neki drugi registrovani fungicid.

 

 

Ako se prilikom pregleda useva pšenice ustanovi prisustvo larvi (0,5-1 larva po biljci)  žitne pijavice (Lema melanopus), preporučuje se primena nekog od insekticida:

 

·         Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) u količini 0,2 l/ha   ili

·         Decis 2,5 EC, Konfuzija ili Polux (a.m. deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha   ili

·         Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha   ili

·         Karate zeon ili Lambada (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2 l/ha    ili neki drugi registrovani insekticid.

16.5.2022 11:22PšenicaFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Žitna pijavica (lema melanopus)Approved
 Loznica
Zaštita pšenice

Na području delovanja RC Loznica usevi ozime pšenice se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i rokova setve nalaze u fazi od početak klasanja: vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, vidljive prve cvetne plevice do faze početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).Faza razvoja pšenice-Velika slika

Osetljiva faza cvetanja pšenice i nestabilno vreme sa padavinama mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Proizvođačima se preporučuje da obiđu useve pšenice radi utvrđivanja faza razvoja. Hemijske mere zaštite se preporučuju kada 5% klasova izbaci prašnike, pre najave padavina, nekim od registrovanih fungicida:


. Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol + protiokonazol) 0,75-1 l/ha,

· Zamir 400 EW, Mystic pro 500 EC (a.m. prohloraz+tebukonazol) 1-1,25 l/ha,


· Cello (a.m. tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) 1,25 l/ha,


· Antre plus (a.m. tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha,


· Duofen plus, Sekvenca plus (a.m. difenokonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha,


· Postulat duo (a.m. protiokonazol+tiofanat-metil) 0,75 – 1 l/ha,


· Amistar Extra (a.m. azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha,


· Custodia (a.m. tebukonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha,


· Delaro 325 SC (a.m. protiokonazol+trifloksistrobin) 0,7 – 1 l/ha,


· Zantara (a.m. tebukonazol+biksafen) 1,25 – 1,5 l/ha,


· Ascra Xpro (a.m. biksafen+fluopiram+protiokonazol) 0,9-1,2 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

16.5.2022 11:14PšenicaFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)Approved
 Jagodina
Zaštita pšenice
 
Na području RC Jagodina usevi pšenice se u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta, nalaze u fazi od početak klasanja do faze početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).
 
 
Visoke temperature u ovom periodu doprinose ubrzanom ulasku pšenice u fazu klasanja i fazu cvetanja. Kada u usevu pšenice do 5% klasova izbaci prašnike, u uslovima povećane vlažnosti vazduha, može doći do stvaranja povoljnih uslova za ostvarivanje infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa, tj. šturosti klasa (Fusarium graminearum). Ukoliko dođe do infekcije, pored smanjenja prinosa, u tako zaraženim zrnima, gljiva može da sintetiše mikotoksine koji su štetni za ishranu ljudi i životinja. Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da prate fazu razvoja useva pšenice kao i vremensku prognozu i da u fazi kada do 5% klasova izbaci prašnike, a pred padavine, primeni zaštitu nekim od registrovanih fungicida:
 
 - Antre plus (a.m.tebukonazoltiofanat-metil) u količini 1,5 l/ha ili
 - Zantara (a.m.tebukonazol+biksafen) u količini 1,25-1,5 l/ha ili
 - Delaro 325 SC (a.m.protiokonazol+trifloksistrobin) u količini 1 l/ha ili
 - Elatus era (a.m.protiokonazol+benzovindiplufir) u količini 0,5-1 l/ha ili
 - Prosaro 250 EC (a.m.protiokonazol+tebukonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili
 - Zamir (a.m.prohloraz+tebukonazol) u količini0,75-1 l/ha ili
 - Cello (a.m.spiroksamin+protiokonazol+tebukonazol) u količini1,25 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus) kao i prisustvo lisnih vaši  (Aphididae) na listu i klasu.
 
 
 
  Larva žitne pijavice i biljne vaši
 
Proizvođačima se preporučuje pregled useva i da ukoliko uoče od 0,5 do 1 larve žitne pijavice po biljci, da primene neki od navedenih insekticida:
 
 - Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzija (a.m.deltametrin) količini 0,2-0,3 l/ha ili
 - Fastac 10 EC (a.m.alfa-cipermetrin) u količini 0,12 l/ha ili neki drugi registrovani insekticid.
 
Primena nekog od registrovanih insekticida za suzbijanje žitne pijavice delovaće i na suzbijanje biljnih vaši u usevu.
 
16.5.2022 11:06PšenicaFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus)Approved
 Užice
Zaštita maline

Na području rada RC Užice zasadi maline sorte Vilamet se, u zavisnosti od nadmorske visine i ekspozicije terena, nalaze u fazama razvoja od: prvi otvoreni cvetovi, do početak cvetanja, oko 10% cvetalo   (BBCH 60-61).

 

Visoke temperature u prethodnoj nedelji ubrzale su ulazak maline u fazu cvetanja. Za utorak i sredu su za  Zlatiborski region najavljene padavine. Nestabilno vreme, uz povećanu vlažnost vazduha u osetljivoj fazi cvetanja može stvoriti povoljne uslove za infekciju cveta gljivom, prouzrokovačem sive truleži plodova (Botrytis cinerea). Ovakve vremenske prilike su povoljne i za razvoj i širenje infekcije gljivom, prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata).

Proizvođačima se, u cilju zaštite zasada od navedenih patogena, uoči najavljenih padavina, preporučuje primena kombinacije fungicida:

Quadris, Promesa, Teatar, Azaka 250 EC (a.m. azoksistrobin) u koncentraciji 0,075%
+
Pyrus 400 SC , Pirinej  (a.m. pirimetanil), u koncentraciji 0,25 %  ili Pehar (a.m. pirimetanil)  u koncentraciji 0,2%.

16.5.2022 10:57MalinaLJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)Approved
 Bačka Topola
Zaštita trešnje

Na području delovanja RC Sombor trešnja se u zavisnosti od sortimenta nalazi u fenofazi razvoja ploda – plod oko polovine do 70% do krajnje veličine (BBCH 75-77).

fenofaza razvoja-sorta Regina

Za područje Zapadnobačkog okruga u najavi imamo padavine koje mogu dovesti do ostvarenja uslova za infekciju od strane prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) i šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina sprovedu preventivni tretman u cilju zaštite lisne mase nekim od fungicida:

Merpan 50 WP, Venturin, Captan 50 WP,Metod 480 SC (a.m. kaptan) 0,2-0,3 %  (karenca 21 dana) ili

Agrodin 65 WP (a.m. dodin) 0,1% (karenca 21 dan).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo crne trešnjine vaši (Myzus persicae)  na vrhovima mladara. Pored lisnih vaši, registrovano je i prisustvo  imaga braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) kao i oštećenja na plodovima nastala usled njihove ishrane.

   

H.halys                                           oštećenja na plodu

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak zasada u cilju utvrđivanja prisustva navedenih štetočina. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida

Polux, Konfuzija, Decis 2,5(a.m. deltametrin) 0,03-0,05% (karenca 14 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite obavezno se treba pridržavati karence primenjenih pesticida.

 

16.5.2022 10:34TrešnjaPegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)Approved
 Sremska Mitrovica
Zaštita jabuke

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se dominantno nalaze u fenofazi veličina ploda do 20mm (BBCH 72).

Velika slika

Pred najavljene padavine preporuka proizvođačima je preventivni tretman u cilju sprečavanja infekcije patogenom prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inequalis), preparatima na bazi :
a.m. ditianon, preparat Delan 700 WG, Fiesta, Galileo, Alcoban  u koncentraciji 0,05- 0,07%.

Za suzbijanje patogena prouzrokovača peplnice jabuke(Podosphaera leucotricha), naročito na osetljivom sortimentu, gde imamo sekundarne infekcije novostvorene lisne mase preporučuje se primena preparata:

a.m. ciflufenamid, preparat Cyflamid u količini 0,5 l/ha.

Jabukin smotavac ( Cydia pomonella) je u fazi polaganja jaja i početka piljenja prve generacije štetočine, te se preporučuje primena insekticida sa ovicidno-larvicidnim delovanjem:

a.m. hlorantraniliprol , preparat Coragen 20 EC u konc. 0,016-0,02%.

16.5.2022 10:26JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)Approved
 Sremska Mitrovica
Zaštita pšenice

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi pšenice se u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta nalaze u fazama (BBCH 61-65) početak cvetanja vidljive su prve polenove kesice do puno cvetanje zrelo je 50% polenovih kesica.

Pred najavljene padavine preporuka proizvođačima je fungicidni tretman u cilju sprečavanja infekcije patogenom prouzrokovačem fuzarioza klasa( Fuzarium graminearum). Tretman treba sprovesti nekim od registrovanih fungicida:

a.m. tebukonazol + prohloraz, preparat Zamir u količini 0,75-1 l/ha

a.m.tiofanat metil + protiokonazol, preparat Postulat duo, količina 0,75-1 l/ha

a.m tebukonazol + azoksistrobin, preparat Custodia u količini 0,8l/ha

a.m.tiofanat metil + protiokonazol, prepart Antre plus u količini 1,5 l/ha

a.m.protiokonazol + tebukonazol , preparat Prosaro 250 EC u količini 0,75-1 l/ ha

a.m. spiroksamin + protiokonazol + tebukonazol , preparat Cello u količini 1,25 l/ ha

ili neki drugi fungicid registrovan za suzbijanje fuzarioza u usevu pšenice.

Ukoliko se pregledom useva registruje od 0,5 do 1 larva žitne pijavice  (Lema melanopus) po biljci, preporučuje se i primena nekog od registrovanih insekticida:

a.m. alfa-cipermetrin , preparati : Fastak 10 EC, Fascord EC u količini 0,12l/ha

ili

a.m. deltametrin , preparati: Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux u količini 0,2-0,3 l/ ha ili neki drugi registrovani insekticid.

16.5.2022 10:02PšenicaFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Žitna pijavica (lema melanopus)Approved
 Ruma
Zaštita pšenice

 

Na terenu RC Ruma usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama klasanja, pa do početka cvetanja (51-61 BBCH).

 

velika slika

 

U  usevima koji su ušli u osetljivu fazu cvetanja postoji rizik od infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum), što može nepovoljno uticati na prinos i kvalitet zrna.

 

Za ostvarenje i širenje infekcije su potrebne padavine i visoka relativna vlažnost vazduha u periodu cvetanja. S obzirom na najavljeno nestabilno vreme sa padavinama za utorak i kraj nedelje, proizvođačima se preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja fenofaze razvoja. U usevima koji su ušli u fazu cvetanja (najmanje 5% klasova izbacilo prašnike) preporučuje se sprovođenje preventivnog tretmana, pre padavina, nekim od registrovanih fungicida:

·         Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol + protiokonazol) 0,75-1 l/ha,

·         Zamir 400 EW, Mystic pro 500 EC (a.m. prohloraz+tebukonazol) 1-1,25 l/ha,

·         Cello (a.m. tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) 1,25 l/ha,

·         Antre plus (a.m. tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha,

·         Duofen plus, Sekvenca plus (a.m. difenokonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha,

·         Postulat duo (a.m. protiokonazol+tiofanat-metil) 0,75 – 1 l/ha,

·         Amistar Extra (a.m. azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha,

·         Custodia (a.m. tebukonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha,

·         Delaro 325 SC (a.m. protiokonazol+trifloksistrobin) 0,7 – 1 l/ha,

·         Zantara (a.m. tebukonazol+biksafen) 1,25 – 1,5 l/ha,

·         Ascra Xpro (a.m. biksafen+fluopiram+protiokonazol) 0,9-1,2 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja i larvi žitne pijavice (Lema melanopus). Ukoliko se registruje od 0,5 do 1 larva po biljci, proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida:    

 

  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha,
  • Fastac 10 EC, Facord EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1-0,12 l/ha,
  • Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha,
  • Durbin EW (a.m. cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha,
  • Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha,
  • Lambada (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha ili
  • Fury 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin0,1 l/ha.

 

U usevima se registruje i prisustvo lisnih vaši (Aphididae), na koje će delovati navedeni insekticidi.

16.5.2022 9:38PšenicaFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Žitna pijavica (lema melanopus); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
 Sombor
Zaštita pšenice

Na području delovanja RC Sombor pšenice se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od sredine klasanja: polovina cvetova se pojavilo do faze početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice ( 55-61 BBCH ).

velika slika

U fenofazi cvetanja , padavine koje su u najavi za utorak za područje RC Sombor,  mogu dovesti do ostvarenja uslova za  infekciju od strane  prouzrokovača  fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina ,u usevima koji su ušli u fazu cvetanja (najmanje 5% klasova izbacilo prašnike) sprovedu  tretman nekim od registrovanih fungicida:

Sekvenca Plus (a.m. tiofanat-metil+difenokonazol)1,5 kg/ha ili

Prosaro (a.m. tebukonazol+protiokonazol) 0,75-1 l/ha ili

Antre Plus (a.m. tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili

Amistar Extra (a.m. azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5+0,75 l/ha ili  

Falcon Forte ( a.m. spiroksamin + tebukonazol+protiokonazol) 0,7-1 l/ha ili  

Cello (a.m. spiroksamin + tebukonazol+protiokonazol) 1,25 l/ha ili neki drugi  registrovani fungicid

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus) kao i kolonije lisnih vaši na klasu (Aphididae). Ukoliko se u usevima utvrdi prisustvo 0,5-1 larva /biljci žitne pijavice preporučuje se sprovođenje insekticidnog tretmana:

Fastac 10 EC,Fascard EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,12 l/ha ili

Decis  EC,Konfuzija ,Polux (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

ili neki drugi registrovani insekticidi.

Insekticidi registrovani za suzbijanje žitne pijavice delovaće i na suzbijanje vaši.

lisne vaši na klasu pšenice

16.5.2022 9:33PšenicaFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus)Approved
 Subotica
Zaštita pšenice

Na području delovanja RC Subotica usevi pšenice se nalaze u fenofazi: od početak klasanja: vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, vidljive prve cvetne plevice, do početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61). 

 slika

Narednih dana većina useva pšenice će ući u fazu cvetanja, kada u uslovima visoke relativne vlažnosti vazduha može doći do infekcije gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Preporuka proizvođačima je da prate faze razvoja useva i vremenske uslove. 

Ukoliko se usevi nalaze na početku cvetanja ( kad 5% klasova izbaci prašnike), pred najavljene padavine se preporučuje primena nekog od fungicida:

-          Antre plus (tebukonazol+tiofanat metil) u količini 1,5 l/ha ili

-          Duofen plus,Sekvenca plus (tiofanat metil+difenokonazol) 1,5l/ha ili

-          Mystic pro 500 EC (prohloraz+tebukonazol) u količini 1,25 l/ha ili

-          Zamir (prohloraz+tebukonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili

-          Caramba EC, Sirena (metkonazol) u količini 1,5 l/ha ili

-          Prosaro 250 EC (tebukonazol+protiokonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili

-          Elatus era (protiokonazol+benzovindiflupir) u količini 0,5-1 l/ha ili

-          Postulat duo (protiokonazol+tiofanat-metil) u količini 1-1,25 l/ha ili

-          Delaro 325 SC (protiokonazol+trifloksistrobin) u količini 1 l/ha ili

-          Ascra xpro (biksafen+fluopiram+protiokonazol) u količini 0,9-1,2 l/ha ili

-          Mirador forte (tebukonazol+azoksistrobin) u količini 1,5-2 l/ha ili

-          Falcon forte (spiroksamin+tebukonazol+protiokonazol) u količini 0,7-1 l/ha ili

-          Cello (spiroksamin+protiokonazol+tebukonazol) u količini 1,25 l/ha

Vizuelnim pregledom useva pšenice na pojedinim parcelama uočeno je prisustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus). Hemijsko suzbijanje se preporučuje ako se registruje 0,5-1 larva/biljci sa nekim od registrovanih insekticida:

-          Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u količini 0,1-0,12 l/ha ili

-          Durbin EW (cipermetrin) u količini 0,3-0,6 l/ha ili

-          Durbin 200 EW (cipermetrin) u količini 0,15-0,3 l/ha ili

-          Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux u količini 0,2-0,3 l/ha

-          Grom (lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili

-          Karate zeon,Lambdex,Lambada,savate CS 5 u količini 0,2 l/ha

 

 

16.5.2022 9:31PšenicaŽitna pijavica (lema melanopus); Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)Approved
 Kragujevac
Zaštita jagode

Na terenu RC Kragujevac zasadi jagoda na otvorenom nalaze se u fazi od početak sazrevanja, većina plodova bele boje (BBCH 81) do prvi plodovi imaju specifičnu boju za kultivar (BBCH 85).

 

velika slika

 

Uoči najavljenih padavina preporuka je izvođenje fungicidnog tretmana u cilju zaštite plodova od gljive prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea)  nekim od preparata s kraćom karencom, vodeći računa i o maksimalnom broju tretiranja (MBT):

 

Teldor (a.m. fenheksamid ) … 1,5  l/ha (MBT 3, karenca 1 dan) ili

Cidely top (a.m difenokonazol, ciflufenamid) …100ml / 100 l vode (MBT 2, karenca 3 dana) ili

Luna sensation (a.m fluopiram, trifloksistrobin) … 0,8 l/ha (MBT 2, karenca 7 dana) ili

 

Switch 62,5 WG (a.m ciprodinil, fludioksonil) … 0,8-1 kg/ha (MBT 2, karenca 7 dana) ili

 

Atlas (a.m ciprodinil, fludioksanil) … 0,6-0,8 kg/ha (MBT 3, 7 dana)

16.5.2022 8:53JagodaSiva trulež (botrytis cinerea)Approved
 Novi Sad
Zaštita luka

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozimog luka se nalaze u fazi lukovice narasle od 30% do 50% od krajnjeg prečnika (BBCH 43-45).

Vizuelnim pregledom useva luka registrovano je prisustvo imaga i larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci).

Na pojedinim parcelama registruje se prisustvo tripsa na nivou praga štetnosti. S obzirom da se i u narednom periodu prognoziraju visoke dnevne temperature koje će pogodovati ubrzanom razvoju i povećanju brojnosti ove štetočine, proizvođačima se preporučuju redovni pregledi useva.

Ukoliko se registruju brojnosti na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu luka proizvođačima se preporučuje primena insekticida Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha.

Padavine koje se prognoziraju za utorak mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane gljive prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor). U cilju zaštite od navedenog patogena proizvođačima se, pred najavljene padavine, preporučuje primena fungicida Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u količini 1 kg/ha.

16.5.2022 8:42LukTrips (thrips tabaci); Plamenjača luka (peronospora destructor)Approved
 Sombor
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Sombor jabuka se nalazi u fenofazi razvoja ploda-veličina ploda 10-20 mm ( BBCH 71-72).

velika slika

Padavine koje su za područje RC Sombor najavljene za utorak  mogu stvoriti  povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

U cilju zaštite zasada od navedenog patogena, proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina sprovedu tretman fungicidom:

-          Delan 700 WG, Fiesta, Galilieo (a.m. ditianon) u koncentraciji 0,07%.

U zasadima u kojima je zastupljen sortiment osetljiv na prouzrokovača pepelnice   jabuke (Podosphaera leucotricha), preporučuje se  primena fungicida:

-           Topas 100 EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji od 0,04%.

U zasadima jabuke u toku je polaganje jaja prve generacije jabukinog smotavca i početak piljenja larvi  (Cydia pomonella) . Proizvođačima se preporučuje da u svojim zasadima sprovedu tretman koji za cilj ima sprečavanje ubušivanja larvi u plodove.

Za tretman se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

-         Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,016-0,02%.

 

16.5.2022 8:37JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Cydia pomonella)Approved
 Bačka Topola
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Bačka Topola,zasadi jabuka se nalazi u fenofazi :veličina ploda do 20 mm  (BBCH 72).

 

Sorta Zlatni delišes_BBCH 72

 

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama za region Bačke Topole , za utorak, može stvoriti povoljne uslove za infekciju najznačajnijim patogenom u proizvodnji jabuka,  prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Pre najavljenih padavina, preporučuje se  primena fungicida:

·         Delan 700 WG, Fiesta, Galilieo (a.m. ditianon) u koncentraciji 0,07%.

Na  osetljivom sortimentu jabuke registrovani su simptomi  pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), pa se proizvođačima preporučuje primena fungicida:

·         Topas 100 EC (a.m.penkonazol) u koncentraciji od 0,04%.

Simptom pepelnice jabuke

U zasadima jabuke u toku je polaganje jaja prve generacije jabukinog smotavca i početak piljenja larvi (Cydia pomonella).U ovom momentu važno je sprečiti ubušivanje larvi u plodove jabuke.

Takođe, tokom vizuelnih pregleda zasada jabuke registrovano je i prisustvo lisne vaši crvenih gala jabuke (Dysaphis devecta).

Za suzbijanje navedenih štetnih organizama proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

  • Mospilan 20SG, Zlatospilan (a.m. acetamiprid) u koncentraciji  od 0,025%.

 

Velika slika                    Dysaphis devecta

16.5.2022 8:36JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Lisna vaš crvenih gala (Dysaphis devecta); Jabukin smotavac (Cydia pomonella)Approved
 Pirot
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Pirot, zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja: od faze plodovi dostigli dimenzije 10 mm do plodovi dostigli dimenzije 20 mm (BBCH 71-72).

Vizuelnim pregledom zasada, uočeno je prisustvo starijih larvi prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsilla pyri), pojava neskeletiranog imaga prve letnje generacije, na pojedinim lokalitetima i prisustvo polno zrelog imaga.

 

(velika slika)

Najavljeno toplo vreme uticaće na intenzivniju pojavu imaga kao i početak polaganja jaja. U cilju zaštite kruške od obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

  • Crna mamba, Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC (a.m. cipermetrin) u koncentraciji 0,03 %.

Za sredu su za region Pirota najavljene padavine, te se proizvođačima preporučuje da u cilju zaštite lisne mase i zametnutih plodova od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) i prouzrokovača pegavosti lista kruške (Mycosphaerella pyri), sprovedu fungicidni tretman pre najavljenih padavina:

  • Polyram DF (a.m. metiram) u koncentraciji 0,2%
16.5.2022 8:22KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Pegavost lista kruške (mycosphaerella pyri)Approved
1 - 20 Next