Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Tripsevi na luku
Tripsevi na luku

Pregledom jesenjih lukova na lokalitu  Čoka ,na listovima su utvrđena  imaga duvanovog tripsa (Thrips tabaci), kao i povećanje brojnosti larvi tripseva u indeksu napada od 25%.  Luk se nalazi u fazi od 6-7 listova .

larve i imaga tripseva

 

Sporadično se primete simptomi od minirajuće muve luka ( Napomyza gymnostoma ).

minirajuća muva luka

 

Luk iz arpadžika se nalazi u fazi od 3 do 5 listova. Na ovim lukovima još uvek nisu registrovani tripsevi.

 

U suzbijanju tripseva zadovoljavajući rezultati se postižu  samo u početnim fazama napada, sa preparatima iz preporuke od 07.04.2014

Comments

There are no comments yet for this post.