Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Prisustvo odraslih jedinki šiljokrilca u zasadima kajsija
Prisustvo odraslih jedinki šiljokrilca u zasadima kajsija

Na lokalitetu Senta u zasadima kajsije polovinom maja registrovano je prisustvo imaga šiljokrilca (Perotis lugubris ), štetočine koja prouzrokuje sušenje i propadanje stabala koštičavih voćaka.

 

 

Šiljokrilac je vrsta insekta karakteristična za područje Mediterana. Ulsed efekta klimatskih promena postaje sve značajnija štetočina i u Srbiji.  Najčešće se javlja na šumskom drveću i na koštičavom voću. Najradije napada šljivu i kajsiju.

 

Imago je metalno- bakarne boje, 18 - 25 mm dužine.

 

Larve su prljavo bele boje, dužine do 40 mm.

Prezimljava kao larva i odrasla jednika. Razvojni ciklus larve traje 1- 2 godine. Odrasle jednike u periodu dopunske ishrane oštećuje koru mladih voćaka, pupoljke, mlade grane i grančice. Ženka polaže jaja u prizemni deo stabla ili na koren. Ispiljene larve prave hodnike u korenu što dovodi do sušenja napadnutih stabala. Simptom koji može ukazati na prisustvo larvi ove štetočine je sušenje pojedinih grana u krošnji. Vremenom se broj suvih grana povećava, te postepeno dolazi do sušenja čitavog stabla.

 

Za sada se registruju niske brojnosti ove štetočine, a u zasadima šljiva i kajsija u kojima se redovno sprovode hemijske mere zaštite nema problema sa ovom štetočinom.

Comments

There are no comments yet for this post.