Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Simptomi uticaja fizičkih faktora na klijance pšenice
Simptomi uticaja fizičkih faktora na klijance pšenice

 

Na terenu RC Senta, vizuelnim pregledima useva ozime pšenice utvrđeno je da se usevi, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi od klijanja i nicanja do faze razvijena 2 lista.

 

Vizuelnom pregledom klijanaca na listovima su primećene promene u vidu pega različitih boja.

Ove promene su posledica smene niskih temperatura tokom noći i  visokih temperatura tokom dana i obično se javljaju na klijancima. Obojene površine (žute, narandžaste,purpurne) su privremenog karaktera i nakon izvesnog vremena bi trebalo da se povuku i neće uticati na dalji razvoj biljaka.

 

velika slika                       velika slika                          

 

velika slika                                     velika slika

 

velika slika

 

S obzirom da su primećene pege posledica fizičkih faktora hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Comments

There are no comments yet for this post.