Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Zdravstveno stanje strnih žita
Zdravstveno stanje strnih žita

Na terenu RC Senta, pregledom useva ozime pšenice i ječma utvrđeno je da se usevi, zavisno od vremena setve, nalaze u fenofazi od razvijena 3  lista do  faze bokorenja (13 -23 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice koji se nalaze u fazi bokorenja registrovani su simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis ) na do 20 % biljaka, kao i simptomi rđe (Puccinia spp.) na do 15% biljaka. Na usevima koji su u fazi 3-4 lista, simptomi rđe su prisutni na 0 do 1% biljaka u vidu pojedinačnih pustula.   

 

 

  pepelnica na pšenici

 

rđa na listu pšenice

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma:  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 5 do 20 % biljaka, sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis ) na 1 do 2% biljaka i rđe ( Puccinia spp.) na do 1% biljaka.

 

   mrežasta pegavost ječma

 

   

 sočivasta pegavost lista ječma

 

RC Senta u narednom periodu nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanje useva pšenice i ječma.

Comments

There are no comments yet for this post.