Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Pegavosti lista crnog luka
Pegavosti lista crnog luka
Na teritoriji RC Senta (lokacija Čoka) registrovani su simptomi pegavosti na listovima crnog luka u indeksu napada od 50%.
Laboratorijskim pregledom ustanovljeno je prisustvo prouzrokovača pegavosti listova luka Alternaria porri i Stemphylium botryosum.
 
Purpurna pegavost luka (Alternaria porri) jedna je od najčešćih bolesti luka.Prezimljava micelija u biljnim ostacima listova. Infekcija se ostvaruje pri dužem vlaženju listova i relativnoj vlažnosti vazduha od 90%.Najoptimalnija temperatura za infekciju je 25 stepeni.
Pege na lišću su dužine do 2 cm sa jasno izraženim koncentričnim zonama. Simptomi se često mogu pomešati sa plamenjačom luka(Peronospora destructor).Patogen se prenosi semenom.
Stemphylium botryosum pored luka parazitira i mrkvu,kupus, krastavac,boraniju,lucerku,...
Patogenu pogoduju niže temperature i visoka relativna vlažnost vazduha. Takođe se prenosi semenom.

Comments

There are no comments yet for this post.