Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Pojava simptoma Cercospora beticola na šećernoj repi
Pojava simptoma Cercospora beticola na šećernoj repi

Usevi  šećerne repe se nalaze u fenofazi zatvaranja redova. Pregledom biljaka na različitim sortama u ogledu (lokalitet Senta)  registrovane su prve pojedinačne pege od prouzrokovača sive pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Procenat biljaka sa pegama je prikazan u tabeli: 

 

sorta

% biljaka sa pegom

Azulata

0

Albus

1

Aureus

3

Kundera

0

Tibor

0

Victor

3

Eduarda

0

Grandiosa

0

Vandana

0

Sixtus

0

Taifun

0

Heston

6

Sioux

0

Koala

0

Eldorado

0

 

Pregledom proizvodnih useva šećerne repe na terenu RC Senta (sorte Falco, Neutrino - Senta, Terranova - Čoka), pege su registrovane na 1-4% biljaka.

 

 pega na listu

 

Za sada nema potrebe za hemijskim tretmanom. RC Senta će dalje pratiti uslove povoljne za infekciju, kao i razvoj patogena, i blagovremeno će upozoriti proizvođače o merama zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.