Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Larve cikada Scphoideus titanus na vinovoj lozi
Larve cikada Scphoideus titanus na vinovoj lozi

Vinova loza se  nalazi u različitim fenofazama cvetanja. Tokom vizuelnih pregleda vinove loze utvrđeno je prisustvo larvi (L1-L2) cikada Scaphoideus titanus  u indeksu napada od 8.

 

 

 

larve cicada

 

Ova vrsta cikada je vektor  fitoplazme Flavescence doreeprouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. 

Larve imaju 5 larvenih stadijuma, a fitoplazmu mogu da prenesu od  kraja trećeg larvenog stadijuma.

Za sada se ne preporučuju mere suzbijanja .

Comments

There are no comments yet for this post.