Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Aktivnost kruškine buve
Aktivnost kruškine buve

Pregledom stabala krušaka u Horgošu  ( Konferans, Abata fetel, 55 -59 BBCH skale; vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni; većina cvetova je sa formiranim krunićnim laticama, koje formiraju cvetnu ložu ), ove nedelje je registrovan indeks napada  larvi kruškine buve ( Cacopsylla pyri ) od 18 % ( mlađi larveni stadijumi L1-L3) i 9 % ( starije larve L4-L5), jaja su nađena u indeksu napada od 37%, a imaga od 2%. Piljenje larvi je u toku , a traje još i polaganje jaja zimske generacije.

imago u toku polaganja jaja

 

jaja na listu

 

mlađi larveni stadijumi

 

starija larva

 

Zbog cvetanja kruške sad se ne preporučuje hemijska zaštita insekticidima, već  u precvetavanju sa preparatom na bazi abamektina Abastate ili Vertimec 018EC (0,15%) uz dodatak okvašivača.

Comments

There are no comments yet for this post.