Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Pojava repičinog sjajnika
Pojava repičinog sjajnika

Vizuelnim pregledom useva uljane repice u Senti ustanovljeno je da se usevi zavisno od rokova setve nalaze u fenofazi od 9 i više listova do fenofaze pojava cvetnih pupoljaka, koji su još zatvoreni lišćem (19-50 BBCH skale) .

Pregledom biljaka registrovano je pojava repičinog sjajnika (Meligaethes aeneus) na cvetnim pupoljcima u indeksu  napada od 0,25%, kao i na žutim lovnim klopkama. 

Sa rastom uljane repice i temperature, očekuje se masovnija pojava ove vrste. Kritičan broj za primenu insekticida je 0,5-1 imago/biljci, koji još nije postignut.  

imago

 

Sjajnik se hrani polenom i do šteta dolazi samo kada su cvetovi u fazi pupoljka, jer sa otvaranjem cveta i pristup do polena  je olaksan.

 

sjajnik na cvetnom pupoljku

 

RC Senta prati aktivnost repičinog sjajnika i kad brojnost dostigne prag štetnosti, izdaće signal za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.