Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Monitoring kukuruza pred berbu
Monitoring kukuruza pred berbu

Na teritoriji RC Senta, u sklopu monitoringa kukuruza 2016 pred berbu, izvršen je vizuelni pregled ranih (30.08.-02.09.) i kasnih hibrida merkantilnog kukuruza ( 28.-29.09.) na 20 različitih lokacija.

Pregled je urađen u cilju utvrđivanja prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera), kao i prisustva simptoma gljivičnih oboljenja (rodovi: Fusarium, Aspergillus, Penicillium i Cladosporium).

Kod svih hibrida dominiraju infekcije gljivama roda Fusarium (19-91% klipova sa simptomima samo Fusarium ili kombinovano sa oštećenjima od insekata i drugih patogena).  Aspergillus spp. je registrovan na 7 parcela (1-4% klipova).

Kod svakog hibrida je pregledano 100 klipova, a rezultati su prikazani u procentima zaraženih klipova sa određenim štetnim organizmom. Najveći deo su kombinovana oštećenja.

 

Punkt Hibrid Grupa zrenja bez simptoma Insekti (%) Aspergillus (%) Fusarium (%) Penicillium (%) Cladosporium (%)
Kanjiža P9241 200 43 43 2 48 3 2
Kanjiža NS 4030 400 26 58 2 68 4 2
Male Pijace P9537 300 5 81 0 83 18 2
Senta AS 5B23 200 51 34 0 29 4 9
Senta Kamparis 300 38 45 1 48 0 0
Mol BC 306 300 23 45 0 63 7 2
Banatski Monostor P9903 300 48 35 0 19 0 0
Bogaras Rivoxx 300 19 45 2 72 0 9
Ada Konfites 400 6 71 3 91 10 0
Mol P9721 300 21 43 0 72 9 4
Ada P1114 600 8 67 4 79 23 2
Mol Zoan 600 10 48 0 78 29 3
Mol Kerbanis 500 11 34 0 82 8 1
Mol AS 72 700 22 45 0 63 5 6
Mol ZP 666 600 31 37 0 47 0 8
Senta P0216 500 18 58 0 62 7 2
Senta P0412 500 28 47 0 44 3 0
Trešnjevac ZP 606 600 42 31 0 40 0 8
Orom ZP 666 600 10 49 0 77 7 0
Kanjiža NS 7020 600 39 22 1 49 2 0

 

Fusarium sp.

Comments

There are no comments yet for this post.