Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Zdravstveno stanje hibrida kukuruza u ogledima
Zdravstveno stanje hibrida kukuruza u ogledima

Na oglednom polju  PSS Senta  u sklopu monitoringa kukuruza 2016, izvršen je vizuelni pregled različitih hibrida merkantilnog kukuruza.

Pregled je urađen u cilju utvrđivanja prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera), kao i prisustva simptoma gljivičnih oboljenja (rodovi: Fusarium, Aspergillus, Penicillium i Cladosporium).

Utvrđeno je da i ove godine dominira infekcija gljivama roda Fusarium (16-82% klipova sa simptomima, sam Fusarium ili kombinovano sa oštećenjima od  insekata ili drugih patogena).

Kod svakog hibrida je pregledan 100 klipova, a rezultati su pokazani u procentima zaraženih klipova sa određenim štetnim organizmom. Najveći deo su kombinovana oštećenja.

 

Semenska kuća / hibrid

bez simptoma(%)

Insekti (%)

Aspergillus (%)

Fusarium (%)

Penicillium (%)

Cladosporium (%)

1

Zemun polje/ ZP 341

14

45

0

72

4

1

2

Zemun polje/ ZP 366

16

45

0

68

0

0

3

Zemun polje/ ZP 388

30

47

0

56

3

0

4

Zemun polje/ ZP 427

28

47

0

62

5

3

5

Zemun polje/ ZP 434

24

32

0

66

6

6

6

Zemun polje/ ZP 548

34

46

0

42

2

4

7

Zemun polje/ ZP 555

36

42

0

46

0

0

8

Zemun polje/ ZP 560

25

39

0

58

4

0

9

Zemun polje/ ZP 600

18

50

0

52

6

0

10

Zemun polje/ ZP 606

31

31

0

58

6

0

11

 Zemun polje/ ZP 666

20

44

0

54

2

0

12

Limagrain/ LG 3475

14

60

2

64

2

4

13

Limagrain/ LG 35.40

28

48

0

50

0

2

14

Limagrain/ LG 33.50

8

50

0

76

2

24

15

Limagrain/ LG 30.389

32

49

0

62

0

0

16

Limagrain/ LG 30.491

30

62

0

38

0

10

17

Limagrain/ LG Shannon

10

74

0

74

8

20

18

Limagrain/ LG 30.500

30

50

1

50

20

0

19

Dekalb/ DKC 3623

34

40

0

46

0

12

20

Dekalb/ DKC 4717

42

43

0

49

0

0

21

Dekalb/ DKC 4943

30

41

0

58

3

0

22

Dekalb/ DKC 5632

18

60

0

62

8

2

23

Dekalb/ DKC 5830

50

34

0

24

0

0

24

Ch. Agrosava/ AS 334

6

60

0

82

10

6

25

Ch. Agrosava/ AS 534

38

42

0

44

0

0

26

Ch. Agrosava/ AS 54

51

29

0

26

2

0

27

Ch. Agrosava/ NVP 1451

48

36

0

34

2

4

28

Ch.Agrosava/ AS 507

41

41

0

38

0

6

29

Ch.Agrosava/ AS 603

34

50

0

42

0

4

30

Ch.Agrosava/ AS 72

58

34

0

22

2

4

31

Ch. Agrosava/ NVP 1452

28

36

0

62

14

2

32

Ch. Agrosava/ NVP 1465

48

38

0

24

2

2

33

Euralis/ ES Senzor

17

59

0

48

4

14

34

Euralis/ ES Antalya

20

45

0

69

7

5

35

Euralis/ ES Zlatan

40

38

0

48

4

4

36

Raiffeisen/ Chapalu

34

43

1

54

2

2

37

Raiffeisen/ Pincki

28

44

0

54

8

4

38

Raiffeisen/ LG 3562

34

41

2

46

2

5

39

Raiffeisen/ Akinom

48

40

0

30

0

0

40

Raiffeisen/ Ulyxxe

54

38

0

28

2

8

41

Raiffeisen/ Rwgk 1303

32

46

2

46

1

7

42

Raiffeisen/ Rwgk 412

26

50

0

40

0

4

43

Agrimatco/ Rivoxx

26

24

0

66

0

10

44

Agrimatco/ Futurixx

16

46

0

57

2

4

45

Agrimatco/ Pixxtol

26

53

0

54

2

6

46

Agrimatco/ Exxupery

62

32

0

16

0

0

47

NS seme/ NS 7020

53

29

0

31

3

0

48

NS seme/ NS 6140

59

19

0

28

2

2

49

NS seme/ NS 6102

58

27

1

22

0

2

50

NS seme/ NS 6030

63

18

0

21

2

0

51

NS seme/ NS 6010

49

28

0

33

0

5

52

NS seme/ NS 5211

45

24

0

39

0

5

53

NS seme/ NS 5083

43

41

0

41

5

4

54

NS seme/ NS 5052

60

17

0

27

0

0

55

NS seme/ NS 5051

51

33

0

28

0

2

56

NS seme/ NS 4051

36

15

0

57

3

1

57

NS seme/ NS 4030

46

17

0

51

2

4

58

NS seme/ NS 4023

49

19

0

34

6

0

59

NS seme/ NS 4001

47

33

0

34

2

3

60

NS seme/ NS 3023

36

27

0

52

2

2

61

NS seme/ NS 3022

25

55

0

34

0

2

62

KWS/ Kamparis

22

36

0

70

4

0

63

KWS/ Kopias

46

46

0

24

0

8

64

KWS/ Kermes

73

17

0

24

0

0

65

KWS/ Konsens

52

30

0

36

2

0

66

KWS/ Korimbos

60

39

0

18

0

0

67

KWS/ Mikado

46

32

0

30

6

4

68

KWS/ Kerbanis

22

26

2

66

10

2

69

KWS/ KWS 5050

50

24

0

48

0

0

70

KWS/ Kalimnos

32

44

0

52

2

7

71

KWS/ Kolumbaris

22

39

0

70

0

4

72

KWS/ Balasco

21

33

0

70

4

6

73

KWS/ Konfites

18

34

6

74

5

5

74

KWS/ KWS 3381

34

37

0

54

2

1

75

KWS/ Kontigos

41

35

0

44

2

0

76

KWS/ KWS 4484

22

44

0

76

0

4

77

KWS/ Kirghis

25

39

0

68

2

0

78

KWS/ Kathedralis

32

43

0

56

5

2

79

KWS/ KWS 2370

53

15

0

42

0

2

80

KWS/ KXB 5492

50

34

0

26

0

0

81

KWS/ KXB 5475

22

46

0

56

6

0

82

KWS/ KXB 5471

36

36

0

41

0

3

83

KWS/ KXB 5464

16

42

0

68

4

0

84

KWS/ KXB 5458

23

44

0

67

0

4

85

KWS/ KXB 5455

37

35

0

56

10

0

86

KWS/ KXB 5453

32

48

0

64

8

2

87

KWS/ KXB 5452

47

24

0

41

6

5

88

KWS/ KXB 5451

52

27

0

38

3

8

89

KWS/ KXB 4483

26

32

0

60

4

8

90

KWS/ KXB 3479

49

31

0

40

2

2

 

Aspergillus sp.

Fusarium sp.

Cladosporium sp., Fusarium sp. i ostećenja od insekata

ostećenja od insekata i Fusarium sp. 

Comments

There are no comments yet for this post.