Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Početak piljenja larvi kukuruznog plamenca
Početak piljenja larvi kukuruznog plamenca

Na pregledanim hibridima kukuruza na oglednom polju PSS Senta počelo je piljenje larvi kukuruznog plamenca .  

Većina registrovanih jajnih legala su sveže položena  71%, žuta jajna legla iznose od ukupnog broja 9%, jajna legla pred piljenje 16%, a 4 % su već ispiljena.

 

Hibrid

 

FAO grupa

datum setve : 21.03.

kukuruz:10-12 listova

datum setve :01.04.

kukuruz: 8-10 listova

broj jajnih legala na 100 biljaka

Kamparis

370

5

4

4487

400

4

1

Konfites

430

1

5

Kolumbaris

460

7

4

Kerbanis

540

5

4

5050

550

3

1

 

sveže jajno leglo

 

žuto jajno leglo

 

pred piljenje "crna glava"

 

larva posle piljenja

 

Prag štetnosti za  merkantilni kukuruz je 10% biljaka sa registrovanim jajnim leglima, dok  za kukuruz šećerac  I semenski  kukuruz prag iznosi 5% biljaka.

Preporuka proizvođačima semenskog i kukuruza šećerca je redovan pregled parcela i praćenje brojnosti jajnih legala.

Comments

There are no comments yet for this post.