Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Pojava larvi Scaphoideus titanus na vinovoj lozi
Pojava larvi Scaphoideus titanus na vinovoj lozi

Zasadi vinove loze na terenu se nalaze u fenološkoj fazi 65 BBCH skale; puno cvetanje. Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na teritoriji Čoke registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u indeksu napada od 4%   . Na naličju listova registruju se  mlađi larveni stadijumi (L1-L2).

Ova štetočina je vektor prouzokovača zlatastog žutila i crvenila vinove loze ,fitoplazme Flavescence doree .

 

Cikada ima jednu generaciju godišnje. Jaja polaže ispod kore starijih lastara vinove loze. Larve, koje imaju 5 larvenih stadijuma, pojavljuju  se u toku maja. Nakon ishrane na zaraženim biljkama larve postaju vektori fitoplazme na kraju trećeg larvenog stadijuma i tu sposobnost zadržavaju do kraja života.

Simptomi se javljaju u drugoj godini po infekciji u vidu pupoljaka koji se slabo ili uopšte ne razvijaju,lastara koji zaostaju u porastu,pega na lišću ,koje se šire uz glavni nerv.Listovi su tamno ljubičaste do crvene ili zlatno žute boje,u zavisnosti od sorte. Vremenom dobijaju karakterističan trouglast oblik savijanjem ivica ka naličju

Mere zaštite :

-upotreba zdravih kalemova

-kontroau brojnosti vektora,

-uklanjanje zaraženih čokota i krčenje zapuštenih vinograda kao potencijalnih izvora infekcije.

 

S obzirom da su trenutno prisutni samo mlađi larveni stadijumi (L1-L2) mere suzbijanja se za sada ne preporučuju.

Comments

There are no comments yet for this post.