Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Zdravstveno stanje lukova
Zdravstveno stanje lukova

Na lokacija Čoka registrovani su simptomi pegavosti na listovima crnog luka ( luk za proizvodnju semena ) na 100% biljaka , a na luku iz arpadžika ( faza od 8 listova ) na 20 % biljaka.

 

Laboratorijskim pregledom ustanovljeno je prisustvo prouzrokovača pegavosti listova luka Alternaria porri i Stemphylium botryosum.

Simptomi od plamenjače luka ( Peronospora destructor ) uprkos povoljnim vremenskim uslovima za infekciju još nisu registrovani.

Pege na lišću su dužine do 2 cm sa jasno izraženim koncentričnim zonama. Simptomi se često mogu pomešati sa plamenjačom luka .

 

konidije

Takođe su registrovane i larve  tripsa ( Thrips tabaci ) , na semenskom luku u indeksu napada od 33%, a na luku iz arpadžika u indeksu do 15%.

Preporučuje se pregled useva na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se registruje više od 1 do 2 larve po listu potrebno je izvršiti hemijske mere zaštite sa insekticidom  Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha.

Comments

There are no comments yet for this post.