Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Polaganje jaja pepeljastog grožđanog moljca
Polaganje jaja pepeljastog grožđanog moljca

Na terenu RCSenta vinova loza se u zavisnosti od sortimenta nalazi u fazi od 6 listova do faze cvast jasno vidljiva (BBCH 16-53).

Na lokalitetu Čoka registrovana su jaja prve generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) u indeksu napada od 8%. Nađena su sveža jaja i jaja pred piljenje ( crna glava ). U narednim danima se očekuje početak piljenja larvi.

jaja grožđanog moljca

jaje pred piljenje

Comments

There are no comments yet for this post.