Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Scaphoideus titanus vektor fitoplazme Flavescence doree
Scaphoideus titanus vektor fitoplazme Flavescence doree
Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na teritoriji Čoke registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus vektora fitoplazme Flavescence doree (FD) prouzokovača zlatastog žutila i crvenila vinove loze. Na naličju listova uočeno je mnoštvo egzuvija,kao i mlađi larveni stadijumi (L1-L2),što u odnosu na pregled zasada vinove loze na teritoriji Horgoša (28.maj),kada su uočene samo najmlađe larve,ukazuje na intenziviranje prisustva i faza razvoja ove štetočine.
 
 
 
Cikada Scaphoideus titanus ima 1.gen.godišnje.Kao izraziti monofag jaja polaže ispod kore starijih lastara vinove loze.Larve (5 stadijuma) se pojavljuju u toku maja,a prva imaga u toku juna meseca.Nakon ishrane na fitoplazmatičnim biljkama larve postaju vektori fitoplazme na kraju trećeg larvenog stadijuma i tu sposobnost zadržavaju do kraja života. U područjima sa simptomima fitoplazme (do sada nisu registrovani na našem području delovanja) dinamika širenja iznosi 10-15 km godišnje.
Simptomi se javljaju u drugoj godini po infekciji u vidu pupoljaka koji se slabo ili uopšte ne razvijaju,lastara koji zaostaju u porastu,pega na lišću (jun) koje se šire uz glavni nerv.Listovi su tamno ljubičaste do crvene ili zlatno žute boje,u zavisnosti od sorte. Vremenom dobijaju karakterističan trouglast oblik savijanjem ivica ka naličju. Lastari su kraćih internodija,pokriveni pustulama,teško odrvenjavaju. Kod ranih infekcija dolazi do sušenja cvetova,a kod kasnijih do smežuravanja i opadanja bobica.
Mere zaštite podrazumevaju:upotrebu zdravih kalemova,kontrolu brojnosti vektora,uklanjanje zaraženih čokota i krčenje zapuštenih vinograda kao potencijalnih izvora infekcije.
S obzirom da su trenutno prisutni samo mlađi larveni stadijumi (L1-L2) mere suzbijanja se za sada ne preporučuju.
 
 

Comments

There are no comments yet for this post.