Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Štetočine kupusa
Štetočine kupusa
Vizuelnim pregledom kupusa(početak formiranja glavica,BBCH 41) na lokalitetu Kanjiža ustanovljeno je prisustvo imaga i jaja bele leptiraste mušice Aleurodes proletella na 4% pregledanih biljaka. Bela kupusna mušica uspešno se suzbija na samom početku formiranja kolonija.U našoj zemlji za njeno suzbijanje registrovan je preparat Chess 50 WG(a.m.pimetrozin).

Pregledom je takođe uočeno prisustvo kupusnog moljca Plutella maculipennis  na 5% pregledanih biljaka.

 

Imago bele kupusne mušice i larva kupusnog moljca

 

U ovoj fenološkoj fazi razvoja kupusa još uvek nije postignut prag štetnosti pa za sada ne treba sprovoditi mere zaštite.

 

 

 

Comments

There are no comments yet for this post.