Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Štetočine kupusa
Štetočine kupusa
Pregledom kupusa (BBCH 16,šesti pravi list razvijen) na teritoriji Kanjiže uočeno je prisustvo buvača Phyllotreta spp. u indeksu napada od 8,5%.
 
 
Ova štetočina ima 1 generaciju godišnje.Imago izgrizanjem rupičastih otvora na kotiledonima i listovima kupusnjača može pričiniti značajne štete.Pogoduje mu suvo i toplo vreme.
Za suzbijanje buvača registrovani su preparati na bazi aktivnih materija malation i fenitotrion.
 
Pregledom kupusa je uočeno i prisustvo  pojedinačnih imaga velikog kupusara Pieris brassicae.
 
 
Veliki kupusar ima 2-3 generacije godišnje. Štete pričinjavaju gusenice,koje izgrizanjem mogu potpuno "skeletirati" listove. Najveće štete pričinjava druga generacija. Bitno je uočiti početak piljenja jajnih legala i prisustvo mlađih larvenih stadijuma gusenica. Za suzbijanje ove štetočine registrovan je preparat Alverde (a.m. metaflumizon) 1 l/ha uz dodatak okvašivača.

Comments

There are no comments yet for this post.