Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Bela kupusna mušica Aleurodes proletella
Bela kupusna mušica Aleurodes proletella
Pregledom parcele sa ostacima prošlogodišnjeg kupusa u Horgošu na listićima proraslica uočene su prezimele jedinke imaga i jaja bele kupusne mušice Aleurodes proletella.Temperaturna akumulacija iznosila je 11,29 CDD.
 
 
 
Bela kupusna mušica je polifagna štetočina velikog broja biljnih familija: Asteraceae,Apiaceae,Brassicaceae,Fabaceae,Papaveraceae,Rununculaceae,Euphorbiaceae,...
Poslednjih par godina značajnije je prisutna na gajenim buljkama familije Brassicaceae (kupus,kelj,brokoli,kelj pupčar,...)
Štete pričinjavaju imago i larve primarno sisanjem biljnih sokova što dovodi do iscrpljivanja useva,a sekundarno i značajnije lučenjem "medne rose" (larve) na kojoj može doći do formiranja gljive čađavice (Cladosporium sp.),što utiče na smanjenje asimilacione površine listova kao i tržišne vrednosti useva.
Imago prezimljava ispod listova kupusnjača i korova, Ženka polaže do 150 jaja na naličje listova pojedinačno ili u vidu polukruga. Prisutna su 4 larvena stadijuma od kojih je samo prvi pokretan. Poslednji razvojni stadijum je "pupa".Svi razvojni stradijumi ove štetočine razvijaju se na naličju donjih listova,što dodatno otežava njeno suzbijanje.
Aleurodes proletella se razvija u širokom temperaturnom rasponu. Donji temperaturni prag iznosi 6,4 stepena ,a gornji 40 stepeni pa zavisno od podnevlja razvija različit broj generacija. Prema Hrvatskim autorima u okviru ovog podnevlja razvija 4-5 generacija.
RC Senta nastavlja sa praćenjem biologije ove štetočine.
 

Comments

There are no comments yet for this post.