Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Cikada Scaphoideus titanus
Cikada Scaphoideus titanus

Na terenu  RC Senta vinova loza se nalazi u fenofazi od početak cvetanja do puno cvetanje (61-65 BBCH).

 

Tokom vizuelnih pregleda vinove loze utvrđeno je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus  .

 

 

Ova vrsta cikada je vektor  fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. 

 

Larve cikade Scaphoideus titanus imaju 5 stupnjeva razvoja, a fitoplazmu mogu da prenesu tek larve trećeg razvojnog stupnja.

 

Za sada se ne preporučuju mere suzbijanja, a RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.