Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Početak piljenja larvi obične kruškine buve

Na terenu RC Senta zasadi krušaka se nalaze u fenofazi mirovanja do početka bubrenja lisnih pupoljaka (00-01 BBCH).

 

Pregledom stabala krušaka, registrovan je početak piljenja larvi obične kruškine buve.

 

larva i jaja

 
Sa najavom visokih temperatura, očekuje se povećana aktivnost ove štetočine i intenzivnije piljenje larvi.
 
RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će obavestiti proizvođače o primeni hemijskih mera zaštite.
Početak polaganja jaja obične kruškine buve

Na terenu RC Senta zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (00 BBCH).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 3. Počelo je polaganje jaja ove štetočine. Jaja su registrovana u indeksu napada 2.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Senta nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Početak piljenja kruškine buve

Na terenu RC Senta zasadi krušaka se nalaze u fenofazi kraja bubrenja lisnih pupoljaka (03 BBCH).

 

Pregledom stabala krušaka, lokalitet  Horgoš,  registrovano je prisustvo jaja u indeksu napada 95 i početak piljenja larvi.

 

ispiljena larva

 

Sa povećanjem temperature, očekuje se povećana aktivnost imaga i masovnije piljenje larvi.
 
RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će obavestiti proizvođače o primeni hemijskih mera zaštite.
Početak polaganja jaja obične kruškine buve

Na terenu RC Senta zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (00 BBCH).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 5. Počelo je polaganje jaja ove štetočine. Jaja su registrovana u indeksu napada 11.

 

imago

položena jaja

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Senta nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Prisustvo prezimljujuće forme imaga obične kruškine buve

Na terenu RC Senta zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fenofazama obezbojavanja i opadanja lišća.

Vizuelnim pregledom zasada kruške evidentirano je prisustvo prezimljujućih jedinki obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada do 5.

imago obične kruškine buve

Kod običnu kruškine buve letnje forme imaga su sitnije i svetlije, dok su zimske forme odraslih jedinki krupnije, tamnije boje i otpornije na niske zimske temperature.

RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Aktivnost kuškine buve

Na terenu RC Senta zasadi krušaka se nalaze u fenofazi početka pucanja pupoljaka do zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljaka (07 -09 BBCH). 

 

Pregledom stabala krušaka, lokalitet  Horgoš,  registrovano je prisustvo jaja u indeksu napada 57, kao i larve prvog razvojnog stupnja u indeksu napada od 8.

 

 

ispiljena larva                    larva u pupoljku

 

Sa povećanjem temperature se očekuje masovnije piljenje larvi. Zbog niskog intenziteta prisustva tek ispiljenih larvi, hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju. Čim se otvori lisna masa i poveća indeks prisustva larvi, RC Senta će signalizirati vreme za tretman.

Prezimljujuće odrasle jedinke obične kruškine buve prisutne u krušicima

Na terenu RC Senta zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 1. Uskoro se očekuje polaganje jaja.

kruska

obične kruškine buve

Za sada RC Senta ne preporučuje hemiljske mere kontrole, a redovno praćenje ove štetočine se nastavlja i u narednom periodu.

Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na terenu RC Senta zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi 80-100% opadanja lišća.

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 2.

prezimljujući imago

RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Aktivnost obične kuškine buve (Cacopsylla pyri)

Na terenu RC Senta zasadi krušaka se nalaze u fenofazi do kraja bubrenja lisnih pupoljaka (03 BBCH).

 

Pregledom stabala krušaka, lokalitet  Horgoš, registrovano je prisustvo jaja u indeksu napada 67 i početak piljenja larvi.

 

jaja kruškine buve      jaja i larva

 

Sa povećanjem temperature, očekuje se povećana aktivnost imaga i masovnije piljenje larvi.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će obavestiti proizvođače o primeni hemijskih mera zaštite.

Aktivnost kruškine buve

Na terenu RC Senta zasadi krušaka se nalaze u fenofazi kraja bubrenja lisnih pupoljaka (03 BBCH).

 

Pregledom stabala krušaka, lokalitet  Horgoš,  registrovano je prisustvo jaja u indeksu napada 22 i početak piljenja larvi.

 

larva kruškine buve

 

Sa povećanjem temperature, očekuje se povećana aktivnost imaga i masovnije piljenje larvi.
 
RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će obavestiti proizvođače o primeni hemijskih mera zaštite.
1 - 10 Next