Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Aktivnost kuškine buve

Na terenu RC Senta zasadi krušaka se nalaze u fenofazi početka pucanja pupoljaka do zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljaka (07 -09 BBCH). 

 

Pregledom stabala krušaka, lokalitet  Horgoš,  registrovano je prisustvo jaja u indeksu napada 57, kao i larve prvog razvojnog stupnja u indeksu napada od 8.

 

 

ispiljena larva                    larva u pupoljku

 

Sa povećanjem temperature se očekuje masovnije piljenje larvi. Zbog niskog intenziteta prisustva tek ispiljenih larvi, hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju. Čim se otvori lisna masa i poveća indeks prisustva larvi, RC Senta će signalizirati vreme za tretman.

Prezimljujuće odrasle jedinke obične kruškine buve prisutne u krušicima

Na terenu RC Senta zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 1. Uskoro se očekuje polaganje jaja.

kruska

obične kruškine buve

Za sada RC Senta ne preporučuje hemiljske mere kontrole, a redovno praćenje ove štetočine se nastavlja i u narednom periodu.

Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na terenu RC Senta zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi 80-100% opadanja lišća.

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 2.

prezimljujući imago

RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Aktivnost obične kuškine buve (Cacopsylla pyri)

Na terenu RC Senta zasadi krušaka se nalaze u fenofazi do kraja bubrenja lisnih pupoljaka (03 BBCH).

 

Pregledom stabala krušaka, lokalitet  Horgoš, registrovano je prisustvo jaja u indeksu napada 67 i početak piljenja larvi.

 

jaja kruškine buve      jaja i larva

 

Sa povećanjem temperature, očekuje se povećana aktivnost imaga i masovnije piljenje larvi.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će obavestiti proizvođače o primeni hemijskih mera zaštite.

Aktivnost kruškine buve

Na terenu RC Senta zasadi krušaka se nalaze u fenofazi kraja bubrenja lisnih pupoljaka (03 BBCH).

 

Pregledom stabala krušaka, lokalitet  Horgoš,  registrovano je prisustvo jaja u indeksu napada 22 i početak piljenja larvi.

 

larva kruškine buve

 

Sa povećanjem temperature, očekuje se povećana aktivnost imaga i masovnije piljenje larvi.
 
RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će obavestiti proizvođače o primeni hemijskih mera zaštite.
Aktivnost kruškine buve

Pregledom zasada krušaka na lokalitetu Horgoš, utvrđeno je da se kruške nalaze u fenofazi mirovanja (00- BBCH).

 

Pregledom od 07.02.2019.godine, registrovano je prisustvo  imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 8,5.

 

imago kruškine buve

 

Nije registrovano prisustvo jaja ove štetočine.

 

RCSenta nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

Aktivnost krukine buve

Pregledom zasada krušaka u Horgošu utvrđeno je da se kruške nalaze u fenofazi kraj bubrenja pupoljaka (03 BBCH).

 

Pregledom od 04.04.2018.godine, registrovano je prisustvo  imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 20 %, položena jaja u indeksu napada od 66,5%.

Registrovan je tek početak piljenja larvi u indeksu napada od 1,5%.

 

ispiljena larva 

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Senta će signalizirati vreme za tretman.

 

Aktivnost kruškine buve

Pregledom zasada krušaka u Horgošu utvrđeno je da se kruške nalaze u fenofazi od početka do kraja bubrenja pupoljaka (01-03 BBCH).

 

Pregledom od 28.03.2018.godine, registrovano je prisustvo  imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 36,5% i položena jaja u indeksu napada od 60%.

Početak piljenja larvi još nije registrovano.

 

jaja na mladaru

 

RC Senta dalje prati aktivnost kruškine buve.

Aktivnost kruškine buve

Pregledom zasada krušaka u Horgošu utvrđeno je da se kruške nalaze u fenofazi mirovanja (00- BBCH skale).

Pregledom od 08.01.2018.godine, registrovano je prisustvo  imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 24,5%. Vremenske prilike tokom ove zime, uticale su na konstantno prisustvo ove štetočine u zasadima.

Polaganje jaja još nije počelo.

 

imaga kruškine buve

RC Senta dalje prati aktivnost ove štetočine.

Aktivnost kruškine buve

Pregledom stabala krušaka u Horgošu  ( Konferans, Abata fetel, 55 -59 BBCH skale; vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni; većina cvetova je sa formiranim krunićnim laticama, koje formiraju cvetnu ložu ), ove nedelje je registrovan indeks napada  larvi kruškine buve ( Cacopsylla pyri ) od 18 % ( mlađi larveni stadijumi L1-L3) i 9 % ( starije larve L4-L5), jaja su nađena u indeksu napada od 37%, a imaga od 2%. Piljenje larvi je u toku , a traje još i polaganje jaja zimske generacije.

imago u toku polaganja jaja

 

jaja na listu

 

mlađi larveni stadijumi

 

starija larva

 

Zbog cvetanja kruške sad se ne preporučuje hemijska zaštita insekticidima, već  u precvetavanju sa preparatom na bazi abamektina Abastate ili Vertimec 018EC (0,15%) uz dodatak okvašivača.

1 - 10 Next