Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Sljivin smotavac

Na području RC Senta, šljive se nalaze u fenofazi drugog opadanja plodova (73 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom plodova šljive, registrovano je prisustvo sveže položenih jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana), kao i jaja pred piljenje u indeksu napada  od 1 %.

 

jaja pred piljenje "crna glava"

 

Očekuje se piljenje larvi. RCSenta dalje prati smotavca i blagovremeno će izdati tretman. 

Početak polaganja jaja šljivinog smotavca

Na području RC Senta, šljive se nalaze u fenofazi drugog opadanja plodova (73 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom plodova šljive, registrovano je prisustvo sveže položenih jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u indeksu napada 0,5 %.

 

jaje na plodu

 

Ovo je rani period polaganja jaja i za sada se ne preporučuje primena insekticida.

Početak piljenja larvi šljivinog smotavca

Zasadi šljive se nalaze u fenofazi 73 BBCH ; drugo opadanje plodova.

Na punktu Banatski Monoštor registrovan je intenziviranje polaganja jaja šljivinog smotavca ( Grapholita funebrana ) u indeksu napada od 1,1 % ; na 5 % plodova su nađena jaja ( suma akumulirane temperature od biofixa je 91 CDD ). U narednim danima se očekuje početak piljenja larvi.

 

larva pred piljenje ,jaje"crna glava"

 

Za sada se insekticidni tretman ne preporučuje.

Početak polaganja jaja šljivinog smotavca
Zasadi šljive se nalaze u fenofazi 73 BBCH ; drugo opadanje plodova. Na punktu Banatski Monoštor registrovan je početak polaganja jaja prve generacije šljivinog smotavca ( Grapholita funebrana ) u indeksu napada od 0,28 %. ( suma akumulirane temperature od biofixa je 71 CDD ). U narednom periodu sa porastom temperature očekuje se intenzivnije polaganje jaja kao i piljenje larvi.
 
Za hemijskim tretmanom još nema potrebe.
Šljivin smotavac Grapholita funebrana
Na feromonskim klopkama postavljenim u zasadu šljive (BBCH 73) na lokalitetu Banatski Monoštor od 4.maja registruje se intenzivan let šljivinog smotavca Grapholita funebrana. Posle visoke brojnosti zabeležene 5.maja (39 imaga) juče je ponovo registrovano intenziviranje leta ove štetočine (25 imaga). Današnjim pregledom plodova šljive uočeno je povećanje procenta položenih jaja (indeks 2,25%).
 
 
 
 
Usled nastupanja masovnog piljenja larvi šljivinog smotavca potrebno je ukoliko to nije učinjeno sprovesti mere zaštite šljive vidi preporuku.
Šljivin smotavac Grapholita funebrana
U feromonskim klopkama postavljenim u zasadu šlljive(BBCH 71) na osmatračkom punktu Banatski Monoštor od 4.maja beleži se intenziviranje leta šljivinog smotavca Grapholita funebrana,kao i povećanje procenta položenih jaja na plodovima šljive.
 
 
Preporuka proizvođačima je sprovođenje insekticidnog tretmana vidi preporuku.
Šljivin smotavac Grapholita funebrana
Na teritoriji RC Senta zasadi šljive se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fenološkoj fazi :početak razvoja ploda do zeleni plodnik okružen sasušenom cvetnom ložom,čašične latice počinju da opadaju(BBCH 71-72)
Na lokalitetu Banatski Monoštor registruje se veća brojnost imaga u feromonski klopkama kao i sam početak polaganja jaja šljivinog smotavca Grapholita funebrana, u indeksu od 0,5%. Prvi ulov šljivinog smotavca je zabeležen 16.aprila pri temperaturnoj akumulaciji od 36,54 CDD od 1.januara.Trenutna temperaturna akumulacija iznosi 85,90 CDD od bio-fixa (108,16 CDD od 1.januara).
 
 
 
RC Senta nastavlja sa praćenjem razvojnih stadijuma ove štetočine i uskoro će signalizirati momenat za sprovođenje mera zaštite.
Šljivin smotavac Grapholita funebrana
U feromonskim klopkama postavljenim u zasadu šljive (BBCH 65, puno cvetanje),lokalitet Banatski Monoštor 16.aprila pri temperaturnoj akumulacijia od 36,54 CDD od 1.januara 2015. beleži se prvi ulov šljivinog smotavca Grapholita funebrana.
 
Monitoring šljivinog smotavca

RC Senta prati dinamiku leta imaga šljivinog smotavca na punktu Banatski Monoštor.

Šljiva se trenutno nalazi u fenofazi 76 BBCH skale ( plod oko 60% krajnje veličine ) .

Trenutna suma akumulacije za šljivinog smotavca je oko 246 dd od biofixa ( oko 299 CDD od 01.01.) Na plodovima su nađena sveže položena , žuta jaja, jaja sa crnom glavom pred piljenje u indexu napada od 8%. Uočeno je i određen procenat avitalnih jaja. Index svežih ubušenja je 1%.

 

 sveže jaje

crna glava

sveže ubušenje

Preporuka je tretman šljive sa :

Coragen 0,2 l/ha ,Gusathion WP-25  0,15%, Fenitrotion 50 EC 0,15%

Početak polaganja jaja šljivinog smotavca

RC Senta prati dinamiku leta imaga šljivinog smotavca na punktu Banatski Monoštor.

Šljiva se trenutno nalazi u fenofazi 73 BBCH skale ( drugo opadanje plodova ) .

Prvi imago na feromonskim klopkama je ulovljen 11. aprila na 53,3 CDD od 01.januara. Prva jaja su nađena 29.04., na 57,1 CDD od biofixa ( 110,46 CDD od 01. januara ), u indexu napada od 1%.

 

jaje šljivinog smotavca

Za sada se ne preporučuje primena insekticida za suzbijanje šljivinog smotavca

1 - 10 Next