Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Pojava prvih pega od Cercospora beticola u šećernoj repi

Usevi  šećerne repe na terenu RC Senta se nalaze u fenofazi zatvaranja redova.

 

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe 24.05, registrovane su pege na listovima šećerne repe. Nakon inkubacije od nekoliko dana u vlažnim uslovima, utvrđeno je na osnosu izgleda konidija da se radi o patogenu Cercospora beticola.

 

pega na listu                konidija

 

U prethodnom periodu bilo je više povoljnih uslova za infekcije, te se ovih dana očekuje pojava simptoma na većem broju biljaka. 

 

Za sada nema potrebe za hemijskim tretmanom. RC Senta će dalje pratiti uslove povoljne za infekciju, kao i razvoj patogena i blagovremeno će upozoriti proizvođače o merama zaštite.

Aktivnost sive repine pipe

Na lokalitetu  Senta, u feromonskim klopkama koje su postavljene na starim repištima, registrovana su imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

 

Ova štetočina prezimljava kao odrasla jedinka na starim repištima, na dubini od 20-30cm. Imago se pojavljuje u proleće kad je temperatura zemljišta oko 10°C, a temperatura vazduha iznad 15°C .

 

Setva šećerne repe je u toku.

 

Preporuka je gušća setva na ivičnim delovima parcela,  jer na nižim temperaturama pipa ne leti, i u početku će se hraniti na ovim lovnim pojasevima, gde se može lakše i suzbijati, tretiranjem samo ivičnih delova. Takođe, preporučuje se i kopanje lovnih kanala oko starih repišta i stavljanje insekticida u njih.

Sa porastom temperature, iznad 20°C , repina pipa počinje da leti,  masovno leti iznad 25°C, a onda su ugroženi svi delovi parcele.

 

Za hemijskim tretmanom još nema potrebe, ali preporuka proizvođačima je da svakodnevno obilaze repišta u toku najtoplijeg dela dana i prate pojavu ove štetočine na novoposejanim usevima.

Registrovane pege od Cercospora beticola na šećernoj repi

Na terenu RC Senta, usevi šećerne repe se nalaze u fazi sklapanja redova: od 70% biljaka zatvorilo redove, do faze potpunog zatvaranja redova (BBCH 37-39).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, na osetljivijim sortama, registrovane  su pege od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na 1% biljaka.

velika slika

Fungicidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Senta nastavlja sa redovnim pregledima biljaka.

Prisustvo pega od Cercospora beticola na šećernoj repi

Usevi  šećerne repe na terenu RC Senta se nalaze u fenofazi zatvaranja redova.

 

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovane su prve pojedinačne pege od prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).

 

Procenat biljaka sa pegama zavisno od parcele kreće se do 2%.

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Senta će dalje pratiti uslove povoljne za infekciju, kao i razvoj patogena i blagovremeno će upozoriti proizvođače o merama zaštite.

Pojava prvih simptoma pegavosti šećerne repe

Usevi  šećerne repe na terenu RC Senta se nalaze u fenofazi zatvaranja redova.

 

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovane su prve pojedinačne pege od prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).

 

  pega sa konidijama

 

Procenat biljaka sa pegama zavisno od parcele kreće se do 5%. U prethodnim nedeljama bilo je povoljnih perioda za infekciju, te se ovih dana očekuje pojava simptoma na više biljaka. 

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Senta će dalje pratiti uslove povoljne za infekciju, kao i razvoj patogena i blagovremeno će upozoriti proizvođače o merama zaštite.

Siva repina pipa

Na lokalitetu  Senta, u feromonskim klopkama koje su postavljene na starim repištima, registrovana su prva imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

 

  

Ova štetočina prezimljava kao odrasla jedinka na starim repištima, na dubini od 20-30cm. Imago se pojavljuje u proleće kad je temperatura zemljišta oko 10°C, a temperatura vazduha iznad 15°C .

Setva šećerne repe je u toku.

Preporuka je gušća setva na ivičnim delovima parcela,  jer na nižim temperaturama pipa ne leti, i u početku će se hraniti na ovim lovnim pojasevima, gde se može lakše i suzbijati, tretiranjem samo ivičnih delova. Takođe, preporučuje se i kopanje lovnih kanala oko starih repišta i stavljanje insekticida u njih. Sa porastom temperature, iznad 20°C , repina pipa počinje da leti,  masovno leti iznad 25°C, a onda su ugroženi svi delovi parcele.

Za hemijskim tretmanom još nema potrebe, ali preporuka proizvođačima je da svakodnevno obilaze repišta u toku najtoplijeg dela dana i prate pojavu ove štetočine na novim usevima.

Širenje simptoma Cercospora beticola

Na terenu RC Senta usevi šećerne repe se nalaze u fazi od početka do potpunog zatvaranja redova (31-39 BBCH).

Tokom vizuelnih pregleda useva registrovana je pojava novih pega od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Simptomi ovog patogena su utvrđeni na 28% biljaka na parceli, gde je prošle nedelje bilo tek 2% biljaka sa pojedinačnim pegama. Očekuje se naglo širenje simptoma i postizanje prvog epidemijskog praga za par dana (50% biljaka sa simptomima).

pega od Cercospora beticola

 

Na parcelama koji su bile zahvaćene gradom registruju se i simptomi bakterijske pegavosti (Pseudomonas syringae pv. aptata).

pege prouzrokovane bakterijom

RC Senta nastavlja monitoring prisustva patogena u usevima šećerne  repe i signaliziraće pravo vreme za primenu hemijskih mera zaštite.
Pojava prvih simptoma pegavosti lista šećerne repe

Usevi  šećerne repe na terenu RC Senta se nalaze u fenofazi zatvaranja redova.

 

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovane su prve pojedinačne pege od prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).

 

  

Procenat biljaka sa pegama zavisno od parcele kreće se do 2%. U prethodnim nedeljama bilo je povoljnih perioda za infekciju, te se ovih dana očekuje pojava simptoma na više biljaka. 

 

 

Za sada nema potrebe za hemijskim tretmanom. RC Senta će dalje pratiti uslove povoljne za infekciju, kao i razvoj patogena i blagovremeno će upozoriti proizvođače o merama zaštite.

Pojava prvih pega od Cercospora beticola na šećernoj repi

Usevi  šećerne repe na terenu RC Senta se nalaze u fenofazi zatvaranja redova.

 

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovane su prve pojedinačne pege od prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).

 

 

konidija

 

Procenat biljaka sa pegama zavisno od parcele kreće se do 2%. U prethodnim nedeljama bilo je povoljnih perioda za infekciju, te se ovih dana očekuje pojava simptoma na više biljaka. 

 

 

Za sada nema potrebe za hemijskim tretmanom. RC Senta će dalje pratiti uslove povoljne za infekciju, kao i razvoj patogena i blagovremeno će upozoriti proizvođače o merama zaštite.

Pojava sive repine pipe

Na lokalitetu Senta,  na feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu, registrovano je prisustvo imaga  sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

U narednom periodu očekuje  se povećanje brojnosti pipe i njihov prelazak na nova repišta.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju .

RC Senta nastavlja da prati pojavu i intenzitet pojave ove štetočine.

1 - 10 Next