Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuke se nalaze u fenofazi drugog opadanja plodova (73 BBCH).

Pregledom listova jabuke  sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Senti, 10.06.2021 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je ispražnjenost istih od 100%.

Završen je period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta zasadi jabuka se nalaze u fenofazi plodovi dostigli dimenzije od 20 mm do faze drugog opadanja plodova (72-73 BBCH).

 

18. nedelja pregleda

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100% i ispražnjenost pseudotecija od 94%.

 

simptom čađave pegavosti listova jabuke

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta zasadi jabuka se nalaze u fenofazi plodovi dostigli dimenzije od 20 mm do faze drugog opadanja plodova (72-73 BBCH).

 

 

faza jabuke

 

17. nedelja pregleda

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100% i ispražnjenost pseudotecija od 90%.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta zasadi jabuka se nalaze u fenofazi plodovi dostigli dimenzije od 10 mm do 20 mm (71-72 BBCH).

 

16. nedelja pregleda

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelosti pseudotecija od 100% i ispražnjenost pseudotecija od 79%.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta zasadi jabuka se nalaze u fenofazi većina latica je opala do faze plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (69-71 BBCH).

 

 

faza jabuke

 

15. nedelja pregleda

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelosti pseudotecija od 100% i ispražnjenost pseudotecija od 57,7%.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta zasadi jabuka se nalaze u fenofazi od prvi  cvetovi venu, većina latica je opala do faze plodovi dostigli dimenzije do 10 mm ( 67-71 BBCH ).

 

14. nedelja pregleda

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelosti pseudotecija od 92,7% i ispražnjenost pseudotecija od 42,1%.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta zasadi jabuka se nalaze u u različitim fazama cvetanja (60-66 BBCH).

 

 

13. nedelja pregleda

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelosti pseudotecija od 74,4% i ispražnjenost pseudotecija od 30,4%.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta zasadi jabuka se nalaze u fazi od crvenih pupoljaka do faze: prvi cvetovi otvoreni (57-60 BBCH).

 

 

velika slika

 

12. nedelja pregleda

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelosti pseudotecija od 61% i ispražnjenost pseudotecija od 14 %.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta zasadi jabuka se nalaze u fazi od crvenih pupoljaka do faze: prvi cvetovi otvoreni (57-60 BBCH).

 

 

 

11. nedelja pregleda

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelosti pseudotecija od 50,6% i ispražnjenost pseudotecija od 10,52%.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Senta, jabuke se nalaze u fenofazi: prvi listovi otvoreni do početka cvetanja; pojedinačni cvetovi se odvajaju; još uvek zatvoreni (BBCH 11-56).

velika slika 

 

10. nedelja pregleda

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelosti pseudotecija od 40,42% i ispražnjenost pseudotecija od 6,38%.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

1 - 10 Next