Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Jabuka se nalazi u fazi od mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (00-01 BBCH).

Pregledom listova jabuke (sorta Ajdared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 25.02.2020 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 1%.

 

 

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Jabuka se nalazi u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

Pregledom listova jabuke (sorta Ajdared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 19.02.2020. i mikroskopiranjem pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke, registrovana je dozrelost od 0%.

U pregledanim pseudotecijama ima formiranih askusa, ali bez zrelih askospora. 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Jabuka se nalazi u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

 

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 11.02.2020. i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost pseudotecija od 0%.

 

U pregledanim pseudotecijama registruje se početak formiranja askusa. 

 

 

RC Senta nastavlja dalje da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuke se nalaze u fenofazi plodovi dostigli dimenzije do 40 mm (74 BBCH).

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 07.06.2019 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je ispražnjenost istih od 100 %.

Završen je period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuke se nalaze u fenofazi plodovi dostigli dimenzije do 40 mm (74 BBCH).

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 30.05.2019 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 100%, i ispražnjenost istih od 92 %.

RC Senta nastavlja dalje da prati ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuke se nalaze u fenofazi plodovi dostigli dimenzije do 20 mm, drugo opadanje plodova (72-73 BBCH).

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 16.05.2019 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 100%, i ispražnjenost istih od 72 %.

RC Senta nastavlja dalje da prati ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuke se nalaze u fenofazi plodovi dostigli dimenzije do 20 mm (72 BBCH).

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 09.05.2019 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 75%, i ispražnjenost istih od 40 %.

RC Senta nastavlja dalje da prati dozrelost i ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuke se nalaze u fenofazi plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (71 BBCH). 

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 02.05.2019 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 55 %, i ispražnjenost istih od 16%.

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuke se nalaze u fenofazi kraj cvetanja do faze plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (69-71 BBCH). 

 

71 BBCH

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 25.04.2019 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 21,5 %, i ispražnjenost istih od 6%.

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuke se nalaze u fazi cvetanja; puno cvetanje najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju i cvetovi venu (65-67 BBCH).

 

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 17.04.2019 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 14,5 %.

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

1 - 10 Next