Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuke se nalaze u fazi cvetanja; puno cvetanje najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju i cvetovi venu (65-67 BBCH).

 

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 17.04.2019 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 14,5 %.

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuka se nalazi u fenofazi: 10-50% cvetova otvoreno (61-65 BBCH ).

 

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 11.04.2019 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost 10,5 %.

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuka se nalazi u fenofazi: pojedinačni cvetovi se odvajaju do prvi cvetovi otvoreni (56-60 BBCH ).

 

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 04.04.2019 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od  6,5 %.

askusi sa askosporama

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuka se nalazi u fenofazi: vidljivi cvetni pupoljci do pojedinačni cvetovi se odvajaju ( 55-56 BBCH ).

 

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 28.03.2019 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 4,5%.

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuka se nalazi u fenofazi: vidljivi prvi zeleni listići do vidljivi cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni ; 7-55 BBCH ).

 

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 21.03.2019 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 2,5%.

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Jabuka se nalazi u fenofazi od kraja bubrenja pupoljaka do faze : vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 03-07 )

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 13.02.2019 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 1,5%.

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Jabuka se nalazi u fenofazi mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (00-01 BBCH skale).

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 06.02.2019 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 0,5%.

 

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Jabuka se nalazi u fenofazi mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (00-01 BBCH skale).

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 27.02.2019 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 0%.

Od pregledanih pseudotecija, u 95% su već formirani askusi, ali bez zrelih askospora. 

 

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Jabuka se nalazi u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 20.02.2019. i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 0%.

Od pregledanih pseudotecija, u 20 % ima formiranih askusa, ali bez zrelih askospora. 

 

 početak formiranja askusa

RC Senta dalje prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Kanjiža, jabuka (sorta Idared) se nalazi u fazi do veličine ploda od 40mm (74 BBCH).

 

Nedeljnim pregledom opalog  lišća uzetog  iz voćnjaka i posmatranjem izdvojenih pseudotecija prourokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) pod mikroskopom, utvrđena  je njihova dozrelost  od 100% i ispražnjenost pseudotecija od 100 %.

 

Dinamika dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prikazana je u tabeli:

 

Datum

Fenofaza jabuke

Dozrelost pseudotecija (%)

Ispražnjenost pseudotecija ( %)

14.03.

01 BBCH

1,5

0

21.03.

03 BBCH

2,5

0

28.03.

03 BBCH

31

0

04.04.

10 BBCH

35,5

0

11.04.

15 BBCH

71

0

18.04.

50 BBCH

95,5

0

25.04.

69 BBCH

95,5

4

02.05.

71 BBCH

97

6

10.05.

72 BBCH

97,5

20

16.05.

73 BBCH

100

34

23.05

74 BBCH

100

48

30.05.

74 BBCH

100

84

07.06.

74 BBCH

100

100

1 - 10 Next