Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Štetni organizmi na soji
Štetni organizmi na soji
Na lokalitetu Stara Moravica, u usevu  soje (sorta :Wendy, faza razvoja : 69.kraj cvetanja  BBCH skala), vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo sledećih štetnih organizama:
  • Peronospora manshurica, prouzrokovač plamenjače soje, na 15% biljaka

Plamenjača soje, simptomi na licu lista

Plamenjača soje, simptomi na naličju lista

Simptomi se najčešće nalaze na lišću, mahunama i semenu soje.  Na licu lista su u vidu žućkastih pega, a sa naličja lista u okviru pega je sivkasta navlaka od konidiofora i konidija. Simptomi se prvo javljaju na mladom lišću, a putem konidija se širi na ostalo lišće. U unutrašnjosti mahuna i na zaraženom semenu se formira beličasta prevlaka. Patogen se prenosi zaraženim semenom i biljnim ostacima, a tokom vegetacije se širi konidijama nošenim vetrom.Mere suzbijanja su hemijske (naročuto kod semenskih useva)i agrotehničke (plodored 3-4 godine,setva zdravog semena, setva otpornih sorti,duboko zaoravanje žetvenih ostataka).

  • Trips, na 10% biljaka (imaga i larve nalazimo na naličju listova)

Imago tripsa

Najveće štete na soji može naneti u ranim vegetativnim fazama .Štetočini pogoduje suvo i toplo vreme. Ne preporučuje se primena insekticida.

 

 

Comments

There are no comments yet for this post.