Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Volovod (Orobanche sp.), monitoring suncokreta pred žetvu
Na području delovanja RC Bačka Topola , monitoringom suncokreta pred žetvu ( usevi u fazi BBCH 89-92) , na lokalitetima Panonija, Zobnatica utvrđeno je prisustvo parazitne cvetnice- volovoda ( Orobanche sp.).Ocena zaraženosti je 1 (na napadnutim biljkama je prisutno od 1-10 volovoda).
 
Orobanche sp.
 
Vrste volovoda parazitiraju oko 50 biljnih vrsta.Najznačajniji patogen suncokreta je Orobanche cumana.Parazitna cvetnica se haustorijama pričvršćuje za koren biljke domaćina crpeći tako vodu i hranljive materije. Jače zaražene biljke zaostaju u porastu i daju manje prinose.
Volovod se razmnožava generativno i vegetativno.Seme zadržava vitalnost u zemljištu duži niz godina, može se prenositi vetrom na velika rastojanja, ali širi se i pomoću vode, stajskog đubriva, životinja, ptica, insekata i čoveka. Cvetanje volovoda je jun-jul, a plodonošenje avgust-septembar.
 
Mere borbe:
  • plodored (na zaraženim parcelama petogodišnji plodored)
  • setva hibrida suncokreta tolerantnih na volovod
  • hemijske mere (kod hibrida suncokreta tolerantnih na preparate iz grupe imidazolinona)

Orobanche sp.

Volovod (Orobanche sp.)
Volovod je veoma štetna parazitna cvetnica suncokreta i dr.biljaka.
Održava se semenom u zemljištu 8-12 god.
Širi se kontaminiranim semenom, vetrom, vodom i mehanizacijom.
Jače zaražene biljke zaostaju u porastu i daju manji prinos(glavice ostaju sterilne , sa slabo nalivenim ili za preradu neupotrebljivim semenom).
Dugoročni plodored je veoma važan u borbi protiv ove parazitne cvetnice.
Sve rase volovoda mogu se uspešno suzbijati i hemijskim putem,uz primenu herbicida iz grupe imidazolinona,pri gajenju IMI resistance hibrida.
Za područje severne Bačke ( Bačka Topola-Subotica) vezana je masovna pojava volovoda , te je za ovaj teren preporučljivo sejati otporne hibride suncokreta.
Na lokalitetu Krivaja u ovoj godini konstatovana je zaraženost volovodom na pojedinim hibridima suncokreta od 10-20, pa i do 40 volovoda po biljci. 
Preporuka za proizvođače suncokreta je da obiđu svoje i okolne parcele , i na osnovu toga da li je volovod prisutan ili ne izaberu hibride koje ce sejati u narednoj godini.