Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Volovod (Orobanche cumana) u usevima suncokreta i mere borbe

Na području delovanja RC Bačka Topola proizvodnju suncokreta svake godine u manjem ili većem obimu prati pojava parazitne cvetnice, volovoda (Orobanche cumana).

Štete na pojedinim parcelama ili delovima parcela u proteklim godinama bile su vrlo značajne i ogledale su se u zaostajanju biljaka u porastu, formiranju manjih glava, sa često šturim zrnima.

 

Velika slika                         Velika slika

Ovaj parazit ima visok infekcioni potencijal (na jednoj biljci može se formirati  i do 50.000 semena). Seme zadržava vitalnost u zemljištu duži niz godina, prenosi se i širi vetrom, vodom, stajskim đubrivom, pomoću životinja, insekata i čoveka. Volovod živi na račun biljke domaćina (haustorijama se pričvršćuje za koren) od koje uzima gotove organske materije i tako se ishranjuje. To dovodi do smanjenja prinosa i kvaliteta proizvoda ili u krajnjem i do uginjavanja biljaka domaćina.

Mere borbe:

·        Plodosmena (na zaraženim parcelama petogodišnji plodored),

·        Setva hibrida suncokreta tolerantnih na volovod,

·         Primena hemijskih mera suzbijanja.

Preventivne mere u proizvodnji suncokreta

U proizvodnji suncokreta na području delovanja  RC Bačka Topola, u poslednjih nekoliko godina značajno je narušen plodored. Uzak plodored direktno je uticao na intenzivniju pojavu prouzrokovača bolesti u suncokretu: 

 • bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum),
 • plamenjače suncokreta (Plasmopara helianthi), 
 • sivo mrke pegavosti suncokreta (Phomopsis helianthi), 
 • mrke pegavosti suncokreta (Alternaria helianthi), 
 • crne pegavosti suncokreta (Phoma macdonaldi), 

ali i pojavu parazitne cvetnice – volovoda (Orobanche spp.).

 

Uskoro počinje setva suncokreta te se proizvođačima suncokreta  preporučuje da preduzmu u ovom trenutku sve raspoložive preventivne mere u kontroli značajnih oboljenja:

 • plodored od najmanje 5 godina – izuzetno važna mera!
 • izbor manje osetljivih hibrida za setvu
 • setva sertifikovanog semena
Volovod (Orobanche sp.), monitoring suncokreta pred žetvu
Na području delovanja RC Bačka Topola , monitoringom suncokreta pred žetvu ( usevi u fazi BBCH 89-92) , na lokalitetima Panonija, Zobnatica utvrđeno je prisustvo parazitne cvetnice- volovoda ( Orobanche sp.).Ocena zaraženosti je 1 (na napadnutim biljkama je prisutno od 1-10 volovoda).
 
Orobanche sp.
 
Vrste volovoda parazitiraju oko 50 biljnih vrsta.Najznačajniji patogen suncokreta je Orobanche cumana.Parazitna cvetnica se haustorijama pričvršćuje za koren biljke domaćina crpeći tako vodu i hranljive materije. Jače zaražene biljke zaostaju u porastu i daju manje prinose.
Volovod se razmnožava generativno i vegetativno.Seme zadržava vitalnost u zemljištu duži niz godina, može se prenositi vetrom na velika rastojanja, ali širi se i pomoću vode, stajskog đubriva, životinja, ptica, insekata i čoveka. Cvetanje volovoda je jun-jul, a plodonošenje avgust-septembar.
 
Mere borbe:
 • plodored (na zaraženim parcelama petogodišnji plodored)
 • setva hibrida suncokreta tolerantnih na volovod
 • hemijske mere (kod hibrida suncokreta tolerantnih na preparate iz grupe imidazolinona)

Orobanche sp.

Volovod (Orobanche sp.)
Volovod je veoma štetna parazitna cvetnica suncokreta i dr.biljaka.
Održava se semenom u zemljištu 8-12 god.
Širi se kontaminiranim semenom, vetrom, vodom i mehanizacijom.
Jače zaražene biljke zaostaju u porastu i daju manji prinos(glavice ostaju sterilne , sa slabo nalivenim ili za preradu neupotrebljivim semenom).
Dugoročni plodored je veoma važan u borbi protiv ove parazitne cvetnice.
Sve rase volovoda mogu se uspešno suzbijati i hemijskim putem,uz primenu herbicida iz grupe imidazolinona,pri gajenju IMI resistance hibrida.
Za područje severne Bačke ( Bačka Topola-Subotica) vezana je masovna pojava volovoda , te je za ovaj teren preporučljivo sejati otporne hibride suncokreta.
Na lokalitetu Krivaja u ovoj godini konstatovana je zaraženost volovodom na pojedinim hibridima suncokreta od 10-20, pa i do 40 volovoda po biljci. 
Preporuka za proizvođače suncokreta je da obiđu svoje i okolne parcele , i na osnovu toga da li je volovod prisutan ili ne izaberu hibride koje ce sejati u narednoj godini.