Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Monitoring pamukove sovice u boraniji
Na lokalitetu Bačka Topola/Zobnatica, RC Bačka Topola je vršila monitoring pamukove sovice (Helicoverpa armigera ), u usevu boranije ( sorta Bravo, postrna setva, usev u navodnjavanju, vreme setve: 20.07.2013., đubrenje: predsetveno AN 150 kg/ha).Na osnovu vizuelnih pregleda (na 100 biljaka) utvrđeno je sledeće:
 

Faza razvoja boranije BBCH skala

Datum pregleda
Index napada
%
br. registrovanih jaja/100 biljaka
%belih jaja
%žutih jaja
%braon jaja
Srednje dnevne temperature vazduha °C
BBCH 1.razvoj lista (4-5 troliska)
20.08.2013.
4
16
62,8
31,25
6,25
23,48

BBCH 1.razvoj lista (5-6 troliska)

23.08.
5,5
22
86,36
13,64
0
21,32
BBCH 1.razvoj lista19/109(6-7 troliski)
26.08.
5,75
23
95,65
4,35
0
18,9
BBCH 2.formiranje bočnih izdanaka
30.08.
5,5
22
86,36
13,64
0
17,93
BBCH5.početak cvetanja (55/59)
03.09.
7,25
29
86,2
13,8
0
17,7
BBCH5.cvetanje60/600 prvi cvetovi otvoreni sporadično
06.09.
6
24
58,3
41,7
0
17
BBCH5.cvetanje 61/601
10.09.
4,5
18
83,3
5,6
11,1
16,56
BBCH5.cvetanje61/63
13.09.
4,5
18
100
0
0
14,19
BBCH5.cvetanje 63/65 glavni period cvetanja
16.09.
4,5
18
72,2
22,2
5,6
19,29
BBCH5.cvetanje 67/69 kraj cvetanja,vidljive prve mahune
20.09.
0,75
3
66,7
33,3
0
13,27
BBCH7.razvoj ploda71 početak razvoja mahuna
23.09.2013.
0
0
0
0
0
14,66
 
      Feromonske klopke su postavljene u usev 01.08.2013., prvi ulov je registrovan 03.08., povećanje brojnosti izlovljenih imaga registruje se od 16.08., max.broj izlovljenih imaga bio je 21.08. (128 imaga ).
      Tokom monitoringa , primećeno je  da sveže položena jaja veoma sporo prolaze razvojne faze ( sporo menjaju boju od bele ka žutoj) što je direkna posledica sniženja temperatura vazduha i padavina (53 mm od 20.08.-23.09.2013.) u tom periodu.
 
Videti preporuke:20.08.,26.08.,31.08.2013.
 
 
 
 
Prvi ulov kukuruznog plamenca
Na lokalitetu Bačka Topola registrovan je prvi ulov kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis):
  • 30.04.2012. na 154,89 DDC
  • 04.05.2013. na 172,86 DDC
 
Prvi ulov jabukovog smotavca
Na lokalitetu Bačka Topola registrovan je prvi ulov imaga jabukovog smotavca (Carpocapsa pomonella):
  • 30.04.2012.   na 154 DDC
  • 02.05.2013.   na 154,84 DDC