Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Početak polaganja jaja druge generacije kukuruznog plamenca
Na području delovanja RC Bačka Topola usevi semenskog kukuruza su u fazi :gornji i donji delovi metlice u cvetanju; svila potpuno razvijena do faze: metlica u punom cvetanju svila se suši (BBCH 65-67); a usevi merkantilnog kukuruza nalaze se u fazi: kraj cvetanja :svila potpuno suva do faze početak razvoja semena (BBCH 69-71).
Vizuelnim pregledima useva kukuruza registrovan je početak polaganja jaja druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), na do 1,5% pregledanih biljaka.
U narednom periodu  očekuje se povećanje brojnosti imaga kukuruznog plamenca kao i   intenzivnije polaganje jaja.
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma i daće pravovremeno obaveštenje za primenu hemijskih mera zaštite.   
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu

RC Bačka Topola izvršio je zdravstveni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu. Vizuelni pregledom klipova kukuruza obuhvaćeno je 20 različitih hibrida na lokalitetima: Bačka Topola, Bajša, Stara Moravica, Gornja Rogatica, Zobnatica, Pobeda, Gunaroš, Njegoševo, Panonija, Mali Iđoš, Lovćenac i Feketić.

Rezultati vizuelnih pregleda su:

·         Oštećenja od insekata (Helicoverpa armigera - pamukova sovica i Ostrinia nubilalis - kukuruzni plamenac) na 14 do 42% klipova

·         Oštećenja od gljiva iz roda Fusarium na 2 do 21% klipova

·        Kombinovana oštećenja insekti i gljive iz roda Fusarium na 0 do 15% klipova

·        Kombinovana oštećenja insekti i gljive iz roda Aspergillus na 0 do 1% klipova

·        Kombinovana oštećenja insekti i gljive iz roda Penicillium na 0 do 2% klipova

·        Kombinovana oštećenja insekti i gljive iz rodova Fusarium i Penicillium na 0 do 2% klipova

·              Kombinovana oštećenja gljiva iz rodova Fusarium i Penicillium na 0 do 3% klipova

·              Kombinovana oštećenja gljiva iz rodova Fusarium i Cladosporium  na 0 do 1% klipova

 

Oštećenje od gljiva iz roda Fusarium

Polaganje jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1-3% pregledanih biljaka.

Jajno leglo kukuruznog plamenca

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca i signaliziraće pravo vreme za sprovođenje mera zaštite.

Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu

RC Bačka Topola izvršio je zdravstveni pregled klipova merkantilnog kukuruza pred berbu. Vizuelni pregled je rađen na 20 različitih hibrida kukuruza na lokalitetima: Bačka Topola, Zobnatica, Bajša, Gornja Rogatica, Doža Đerđ, Panonija, Njegoševo, Mali Iđoš, Lovćenac, Feketić.

Registrovano je sledeće:

·         Oštećenja od insekata (Helicoverpa armigera - pamukova sovica i Ostrinia nubilalis - kukuruzni plamenac) na 5 do 30% pregledanih klipova,

·         Oštećenja od gljiva iz roda Fusarium na 1 do 31% pregledanih klipova

·         Kombinovana oštećenja: insekti i gljive iz roda Fusarium na 2 do 48% pregledanih klipova i gljive iz rodova Fusarium i Penicillium na 1 do 12% pregledanih klipova.

   

Oštećenja od insekata     Fusarium spp.

Fusarium spp., Penicillium spp.

Početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca 

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi merkantilnog, semenskog kukuruza i kukuruza šećerca  nalaze se u fazi (65 BBCH).

Vizuelnim pregledima useva  kukuruza na više lokaliteta  registrovali smo prisustvo  jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do  2% biljaka.

Preporuka za proizvođače :neophodan je  redovan obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva i broja biljaka sa položenim jajnim leglima ove štetočine. Za sada nisu potrebne hemijske mere zaštite, a RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem kukuruznog plamenca.

Sveže j. leglo

Jajno leglo Ostrinia nubilalis

Polaganje jaja prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)
Vizuelnim pregledima useva semenskog kukuruza na području delovanja RC Bačka Topola, utvrđeno je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 1% biljaka.
 
Jajno leglo kukuruznog plamenca

Za sada ne preduzimati mere suzbijanja. RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma.

Monitoring druge generacije kukuruznog plamenca
RC Bačka Topola vrši monitoring prisustva jajnih legala druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u merkantilnom i semenskom kukuruzu. Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:
 

Hibrid/lokalitet

% biljaka sa položenim jajnim leglima

 

Faza razvoja

21.7.

17.7.

19.7.

21.7.

AS 334, Gornja Rogatica

0

0

0

BBCH 67

AS 507, Gornja Rogatica

0

0,6

1

BBCH 67

AS 603, Gornja Rogatica

0,6

1

1

BBCH 67

AS 72, Gornja Rogatica

0

0

0

BBCH 67

Kolumbaris, Zobnatica (semenski kukuruz u navodnjavanju)

0,3

0,6

0,6

BBCH 67

 
 
Preporuka za proizvođače: u predstojećem periodu očekuje se intenzivno polaganje jaja kukuruznog plamenca, te je neophodno kontinuirano pregledati useve. Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite.
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma i po postizanju praga štetnosti signaliziraće vreme za hemijski tretman.
            
 
Monitoring druge generacije kukuruznog plamenca
Usevi kukuruza na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi: cvetanja, polinizacije ( BBCH 6.). Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).
 
Hibrid/lokalitet
%biljaka sa položenim j.leglima
Faza razvoja
BBCH skala
AS 334, Gornja Rogatica
0
67
AS 507, G.Rogatica
0
67
AS 603, G.Rogatica
0,6%
65
AS 72, G.Rogatica
0
65
Kolumbaris, semenski kukuruz,Zobnatica
0,3%
63
 
 
Preporuka za proizvođače: u predstojećem periodu očekuje se intenzivno polaganje jaja kukuruznog plamenca , te je neophodno kontinuirano pregledati useve . Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite.
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma i po postizanju praga štetnosti signaliziraće vreme za hemijski tretman.
 
Zdravstveno stanje hibrida kukuruza ( makrosortni ogled)

RC Bačka Topola izvršio je monitoring zdravstvenog stanja  hibrida kukuruza u makrosortnom ogledu , iz FAO grupa 400-600. Utvrđeno je  prisustvo i oštećenja od sl. štetnih organizama:

* insekata: kukuruzni plamenac ( Ostrinia nubilalis) i kukuruzna (pamukova) sovica ( Helicoverpa armigera), oštećenja na klipovima od 10% do 28%,

*gljiva iz rodova: Fusarium spp. ( 1-21% zaraženih klipova). ,  Penicillium spp.(1-3% zaraženih klipova) i Cladosporium spp. (1% zaraženih klipova)

*kombinovana oštećenja (insekti+gljive) registrovana su na klipovima od 1-23%. Rezultati su prikazani u sl. tabeli:

 

R.br.

Hibrid

FAO grupa zrenja

BPK

BS

I

F

A

C

P

I+F

I+P

I+C

F+P

F+P

I+F+P

I+F+C

1

NS 4001

400

100

58

14

3

0

3

18

3

 

 

1

 

2

NS 4051

400

100

51

22

3

0

 

20

1

1

 

2

 

3

NS 5051

500

100

64

10

3

0

2

15

1

1

 

4

 

4

NS 6102

600

100

56

26

1

0

1

11

1

 

 

4

 

5

NS 7020

600

100

55

19

2

0

 

14

4

1

 

3

2

6

ZP 427

400

100

53

12

12

0

 

14

1

1

4

4

2

1

7

ZP 434

400

100

51

14

11

0

1

19

1

1

 

2

 

8

ZP 548

500

100

44

20

3

0

1

1

18

1

 

6

6

5

1

9

AS5B23

500

100

34

28

3

0

 

23

2

3

 

7

 

10

MAS -  52 K

480

100

31

22

21

0

 

17

 

1

 

6

2

 

BPK – broj pregledanih klipova

BS – bez simptoma

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp.

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.

C – simptom oštećenja od Cladosporium spp.

I+F; I+C;I+P;F+P;  I+F+P; I+F+C - simptomi kombinovanih oštećenja

 

Kukuruzni plamenac  (Ostrinia nubilalis) i pamukova sovica (Helicoverpa armigera) pored direktnih šteta na klipu, prouzrokuju i indirektne štete. Na mestima oštećenja otvaraju put za infekcije različitim vrstama gljiva-prouzrokovača plesni (Aspergillus spp, Fusarium spp, Penicilium spp. i dr.). Ove gljive imaju sposobnost sinteze mikotoksina koji mogu biti štetni za zdravlje ljudi i životinja.

Simptomi Fusarium spp.

Zdravstveno stanje hibrida kukuruza (makrosortni ogled)

RC Bačka Topola izvršio je monitoring zdravstvenog stanja  kukuruza hibrida različitih FAO grupa zrenja ( od grupe 270 do grupe 600) u makrosortnom ogledu (lokalitet: Gornja Rogatica).

Utvrđeno je  prisustvo i oštećenja od sl. štetnih organizama:

-           insekata:

·         kukuruzni plamenac ( Ostrinia nubilalis)

·         kukuruzna (pamukova) sovica ( Helicoverpa armigera)

-          gljiva iz   rodova: Fusarium spp., Aspergillus spp. , Cladosporium spp. i  Penicillium spp.

·         Rezultati su prikazani u sl. tabeli:

 

R.br.

Hibrid

FAO grupa zrenja

BPK

BS

I

F

A

C

P

I+F

I+A

I+P

F+A

F+P

I+F+A

I+F+P

1

NS 3022

300

100

53

18

6

 

17

2

 

4

 

2

NS 3023

300

100

58

14

5

1

 

17

 

2

2

1

3

NS 4001

400

100

59

20

1

5

 

5

7

 

3

 

4

NS 4023

400

100

66

23

1

1

 

7

2

 

 

 

5

NS 4030

400

100

59

12

7

2

 

16

 

2

2

 

 

6

NS 4051

400

100

41

25

4

 

18

4

 

3

5

 

7

NS 5051

500

100

60

17

4

2

 

10

5

 

2

 

8

NS 5052

500

100

43

36

2

 

15

1

 

3

 

9

NS 5083

500

100

40

43

 

15

 

2

 

10

NS 5211

500

100

55

25

2

 

12

2

1

1

2

 

11

NS 6010

600

100

46

29

2

 

18

1

 

4

 

12

NS 6030

600

100

67

20

2

1

 

5

1

 

1

3

 

13

NS 6102

600

100

58

27

2

 

6

5

 

2

 

14

NS 6140

600

100

57

23

5

1

 

8

3

 

3

 

 

15

NS 7020

600

100

58

24

1

1

 

8

5

 

3

 

16

ZP 341

300

100

49

33

6

 

7

2

 

3

 

 

17

ZP 366

300

100

61

21

5

3

 

7

3

 

 

 

18

ZP 388

300

100

62

25

6

 

4

1

 

1

1

 

19

ZP 427

400

100

56

22

9

 

2

2

 

8

1

 

20

ZP 434

400

100

48

18

9

2

 

14

 

6

3

 

21

ZP 548

500

100

41

23

1

1

 

15

3

 

8

8

 

22

ZP 555

500

100

55

31

3

 

8

3

 

 

 

23

ZP 560

500

100

49

37

2

 

10

1

 

1

 

 

24

ZP 600

600

100

47

40

2

 

7

1

 

2

1

 

25

ZP 606

600

100

55

26

3

1

 

12

1

 

2

 

 

26

ZP 666

600

100

60

19

5

 

11

2

 

1

2

 

27

AS 334

300

100

52

18

2

 

23

2

 

3

 

28

AS 534

500

100

65

15

4

 

13

1

 

1

 

 

29

AS 54

400

100

62

27

1

 

10

 

 

 

30

AS5M43

500

100

67

16

3

3

 

9

 

2

 

 

31

AS 507

500

100

53

19

1

 

23

1

 

2

1

 

32

AS 603

600

100

59

25

6

 

7

 

3

 

 

33

AS 72

600

100

69

25

2

 

3

 

1

 

34

AS5B23

500

100

36

29

2

1

 

20

1

 

3

8

 

35

AS6E02

600

100

55

20

4

 

20

1

 

 

 

36

ATLAS

380

100

66

14

9

3

1

 

4

2

 

1

 

37

ALCUDIA

400

100

58

16

15

1

1

9

 

 

 

38

TAUSTE

500

100

80

13

10

 

7

 

 

 

39

LERMA

600

100

70

18

2

 

8

 

2

 

40

CALGARY

600

100

81

6

11

 

2

 

 

 

41

KWS 2370

270

100

66

27

4

 

3

 

 

 

42

KAMPARIS

370

100

53

16

23

2

 

6

 

 

 

43

KWS 3381

390

100

67

11

7

1

13

 

1

 

44

KWS 4484

400

100

38

12

32

2

 

10

 

2

3

1

45

KONFITES

400

100

56

13

16

3

1

10

 

1

 

46

KOLUMBARIS

460

100

64

10

20

1

5

 

 

 

47

BALASCO

440

100

67

7

20

4

 

2

 

 

 

48

KALIMNOS

470

100

68

15

6

6

 

4

 

1

 

 

49

KERBANIS

540

100

62

9

17

3

1

 

4

 

4

 

 

50

KXB 5050

550

100

62

10

23

1

 

3

 

1

 

 

51

MIKADO

550

100

79

12

7

1

 

 

1

 

 

52

KONSENS

600

100

66

16

5

6

 

3

1

 

3

 

53

MAS – 35 K

300

100

79

6

13

1

 

1

 

 

 

54

MAS -  52 K

480

100

28

24

22

5

2

 

11

1

 

7

 

55

MAS -  56 A

560

100

60

25

7

1

 

6

1

 

 

 

56

PELOTA

500

100

63

15

8

 

12

1

 

1

 

57

MAS -  59 P

560

100

54

15

11

 

17

1

 

2

 

58

MAS – 70 F

600

100

75

12

3

3

 

6

 

1

 

59

SENZOR

390

100

64

6

15

3

1

1

10

 

 

 

60

ANTALIA

520

100

61

15

14

1

 

6

 

3

 

 

61

ZLATAN

550

100

75

14

7

1

 

2

 

1

 

62

RIVOXX

330

100

66

25

5

1

2

 

 

1

 

63

FUTURIXX

430

100

58

23

15

 

2

1

 

1

 

64

PIXXTOL

490

100

40

42

7

3

1

 

4

1

 

2

 

65

LIMANOVA

380

100

59

16

13

2

 

7

 

3

 

66

SHANNON

450

100

76

12

9

1

 

2

 

 

 

67

DKC-3623

200

100

81

6

11

1

 

1

 

 

 

68

DKC 4717

300

100

47

16

17

6

1

8

 

1

3

1

69

DKC 4943

400

100

44

17

25

1

1

10

 

2

 

70

DKC 5632

500

100

53

21

8

4

 

12

 

2

 

 

BPK – broj pregledanih klipova

BS – bez simptoma

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp.

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.

C – simptom oštećenja od Cladosporium spp.

I+F; I+A; I+C;I+P;F+A;I+F+A;I+F+P - simptomi kombinovanih oštećenja
1 - 10 Next