Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Letnja rezidba kajsije

Na području  delovanja RC Bačka Topola, zasadi kajsije su u fazi starenja i početka mirovanja; završen rast amladara, lišće još uvek zeleno.

 

Letnja rezidba je veoma važna rezidba kajsije i  trebalo bi je sprovesti do kraja avgusta. Ona služi da se otklone slomljene, oštećene i suvišne grane koje su ove godine bile češće zastupljene u voćnjacima gde je bilo roda, a vladala je velika suša sa visokim temperaturama. Mesta preseka na ovakvim granama treba obavezno premazati kalem voskom i na taj način zaštiti voćke od ulaza raznih patogena.

 

Velika slika

 

Posle ove rezidbe se preporučuje jedan antibakterijski tretman sa nekim od bakarnih preparata

(Cuprozin, Bakarni oksihlorid,Grifon).

Nakon toga bi kajsije trebalo prihraniti  sa kombinacijom određenih aminokiselina i mikroelemenata (Bacilomiks, Delfam, Tradecorp i drugi….) jer su ove godine kajsije izuzetno iscrpljene pogotovo tamo gde je bilo značajnog roda, čemu je doprinela i velika suša i dugotrajno visoke dnevne i noćne temperature vazduha.

 

RC Bačka Topola će nastaviti monitoring kajsije, i balgovremeno će dati preporuke za zaštitu kajsije u jesenjem periodu.

Štete od prolećnih mrazeva u zasadima kajsija u regionu Bačke Topole

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi kajsija se nalaze u fazi kraj cvetanja sve latice opale do početka razvoja ploda (BBCH 69-72).

 

Velika slika

 

Štete od mrazeva koji su bili prisutni u fenofazama cvetanja  kajsija, u drugoj i trećoj dekadi marta i  prvoj dekadi aprila, doveli su do oštećenja u zasadima  i do 80%. Cvetanje je kritična fenofaza u godišnjem ciklusu razvoja kajsije od koje u najvećoj meri zavisi njena rodnost. Na našem području, prolećni mrazevi su osnovni  razlog  neredovne rodnosti u zasadima kajsija.

 

U tabeli su prikazane  temperature vazduha usled kojih je došlo do šteta u zasadima kajsija, a koje su izmerene na automatskim meteorološkim stanicama:

 

AMS

Lovćenac

HC Air temperature [°C]

AMS

Zobnatica

HC Air temperature [°C]

AMS

Krivaja

HC Air temperature [°C]

Datum

avg

max

min

Datum

avg

max

min      

Datum

avg

max

min

10.4.

9.92

18.51

-1.08

10.4.

10.48

19.12

0.21

10.4.

10.08

19.52

-0.51

09.4.

5.48

14.73

-4.31

09.4.

6.29

15.46

-4.23

09.4.

8.65

30.43

-4.53

08.4.

3.18

11.02

-3.7

08.4.

3.56

11.03

-2.67

08.4.

2.96

11.74

-3.94

07.4.

3.68

9.93

-2.52

07.4.

3.62

9.65

-2.85

07.4.

3.21

10.84

-3.5

06.4.

4.22

7.14

2.85

06.4.

4.74

7.73

2.46

06.4.

4.44

6.98

2.24

05.4.

5.46

13.18

-2.32

05.4.

6.17

14.42

-2.64

05.4.

5.82

14.33

-3.51

04.4.

4.73

8.84

0.15

04.4.

5.51

10.19

0.96

04.4.

5.11

10.15

0.5

03.4.

9.05

12.98

3.42

03.4.

9.15

13.48

3.95

03.4.

8.85

13.57

2.45

02.4.

14.68

20.36

10.03

02.4.

14.7

20.84

9.45

02.4.

14.76

20.64

10.04

01.4.

14.16

23.15

4.59

01.4.

14.97

23.97

3.91

01.4.

14.79

24.43

5.31

31.3.

13.15

19.91

6.49

31.3.

13.27

20.54

6.98

31.3.

13.64

20.84

8.02

30.3.

11.32

17.09

5.51

30.3.

11.81

16.87

6.75

30.3.

11.61

17.51

5.58

29.3.

9.03

17.08

-0.18

29.3.

9.71

17.56

0.44

29.3.

9.73

18.12

0.46

28.3.

10.32

13.87

4.69

28.3.

10.24

13.79

5.64

28.3.

10.12

14.03

4.72

27.3.

10.64

20.01

0.02

27.3.

11.09

20.58

1.11

27.3.

10.59

20.74

-0.24

26.3.

6.97

15.53

-2.32

26.3.

7.82

16.25

-2.85

26.3.

8.22

28.32

-1.06

25.3.

3.78

11.77

-3.99

25.3.

4.28

12.7

-5.28

25.3.

4.24

13.11

-5.15

24.3.

4.59

7.76

-1.96

24.3.

4.73

8.03

-3

24.3.

5.09

7.9

-0.64

23.3.

4.09

11.24

-3.27

23.3.

4.13

11.55

-3.67

23.3.

4.49

11.32

-3.39

22.3.

1.1

5.51

-3.63

22.3.

1.62

5.97

-3.13

22.3.

1.82

5.83

-3.84

21.3.

1.41

6.93

-3.5

21.3.

1.48

8.14

-3.84

21.3.

1.51

8.22

-3.75

20.3.

1.27

7.64

-5.19

20.3.

1.48

8.42

-4.7

20.3.

1.07

8.62

-4.91

19.3.

1.93

5.92

-1.89

19.3.

2.4

6.48

-1.03

19.3.

1.85

6.93

-2.08

18.3.

3.26

6.61

0.72

18.3.

3.35

6.52

0.85

18.3.

3.26

7.49

-0.48

17.3.

4.42

9.92

1.12

17.3.

4.58

10.11

1.03

17.3.

4.46

10.38

0.71

16.3.

4.84

10.76

0.96

16.3.

5.04

11.04

1.39

16.3.

4.77

10.63

0.54

15.3.

5.64

8.17

3.02

15.3.

5.96

8.96

3.45

15.3.

5.78

9.16

3.15

14.3.

8.04

14.39

3.87

14.3.

8.53

14.83

4.87

14.3.

8.21

15.26

5

13.3.

8.11

13.07

4.17

13.3.

8.35

14.29

4.28

13.3.

8.24

14.03

3.31

12.3.

7.01

10.57

4.41

12.3.

7.17

10.94

4.66

12.3.

7.22

10.18

4.85

11.3.

2.53

10.5

-8.11

11.3.

2.6

11.01

-9.4

11.3.

3.15

18.72

-8.34

10.3.2021.

2.59

7.91

-2.75

10.3.2021.

1.94

8.46

-5.02  

10.3.2021.

2.36

8.77

-2.72

 

Preporuka proizvođačima kajsija koji su pretrpeli štete od mraza je da nastave redovnu zaštitu zasada protiv prouzrokovača bolesti. Na taj način će se očuvati dobra kondicija zasada, kao i rodni potencijal za sledeću godinu.

Zaštita ranih sorti kajsija

Na području delovanja RC Bačka Topola proizvodni zasadi kajsija se nalaze u fazi od bubrenja pupoljaka (kasniji sortiment) do početka cvetanja, rani sortiment.

Veći, intenzivni zasadi kajsija na našem području  uglavnom su zasnovani  sa kasnijim sortimentom, prvenstveno da bi se smanjila mogućnost da kasni, prolećni mrazevi unište ceo rod. Rani sortiment je zastupljen kod starijih zasada, na malim površinama.  

Kajsija_rana sorta_BBCH 59 

Cvetanje kajsije je izuzetno osetljiva fenofaza razvoja u odnosu na infekcije cveta gljivom koja prouzrokuje sušenje cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilia laxa).

U cilju suzbijanja ovog patogena osnovne su preventivne hemijske mere zaštite, jer je ostvarenjem infekcije nemoguće zaustaviti dalji razvoj gljive. Padavine, visoka relativna vlažnost vazduha i temperature od 5°C do 25°C, su uslovi za ostvarenje infekcije ovim patogenom. Infekcija se ostvaruje preko žiga tučka.

Padavine koje se najavljuju u  petak, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcija ovom gljivom i to u zasadima gde ima otvorenog cveta.

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada kajsije u cilju utvrđivanja faza razvoja.

U fazi belih balona i početka cvetanja (BBCH 59-61), pred najavljene padavine, preporučuje se primena registrovanog fungicida:

·    Atlas (a.m.ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,8 – 1 kg/ha.

Tokom primene fungicida treba preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u kajsiji , fenofaza razvoja kajsije i vremenskih prilika  i blagovremeno će dati signal za tretman kasnijeg sortimenta kajsije radi suzbijanja prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilia laxa).