Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Prisustvo pamukove sovice u usevima paprike

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi paprike iz rasada nalaze se u fazi početka cvetanja  (BBCH 51-55).

 

Vizuelnim pregledom useva paprike  registrovano je prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), na licu lišća, na do 7% biljaka.

 

 

Jaje pamukove sovice

 

Kukuruzna (pamukova sovica) je izrazito polifagna štetočina. Najveće štete pravi u usevima kukuruza, paprike, paradajza, boranije, soje, suncokreta, a u slučaju masovne pojave registruje se gotovo na svim gajenim biljakama.

 

Kod paprike, gusenice ovog štetnog organizma se ubušuju u plod, nakon čega  napadnuti plodovi trule i propadaju. Takvi plodovi paprike gube tržišnu vrednost i šteta je nenadoknadiva.

Za sada, u ovoj fenofazi razvoja paprike, ne preporučuje se primena  hemijskih mera zaštite.

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma i signaliziraće momenat za primenu hemijskih mera zaštite.

Nezara viridula
Na području delovanja RC Bačka Topola, registruje se prisustvo zelene-povrtne stenice (Nezara viridula) na paprici, paradajzu, soji.
 
 
Ovo je polifagna vrsta, a štete pričinjavaju larve i odrasle jedinke (propadanje i drastično umanjenje tržišne vrednosti plodova usled sisanja sokova i ubadanja u tkivo ploda; napadnuti plod menja ukus-gorak ukus ploda).
Za suzbijanje ove štetočine u našoj zemlji nema registrovanih insekticida.
Na osnovu ogleda u sistemu PIS-a potvrđeno je da dobru efikasnost na ovu štetočinu pokazuje preparat Talstar 10EC /a.m. bifentrin, 0,05%. Ovaj preparat je registrovan u usevu paradajza gde ima karencu 7 dana.
 
Početak polaganja jaja kukuruzne (pamukove) sovice
Na lokalitetu Bačka Topola, u usevu paprike (bela babura , faza razvoja BBCH 22-202), vizuelnim pregledom su registrova prvopoložena jaja kukuruzne (pamukove sovice), u indexu napada od 0,25%.
 
Preporuka za proizvođače: za sada ne preduzimati mere suzbijanja.