Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Jabukina zelena vaš
Na lokalitetu Bačka Topola u zasadu jabuke registrovana je pojava jabukine zelene vaši ( Aphis pomi)u intenzitetu napada od 2,5%.Jabukina zelena vaš ceo životni ciklus provodi na jabuci, ne migrirajući na druge biljke domaćine.Javlja se u dve forme: beskrilne i krilate ženke.Prezimljava u stadijumu jaja.Štetnost se ispoljava u zastoju rasta letorasta, deformisanju vršnog lišća i zastoju u razvoju plodova.Izlučuje mednu rosu na kojoj se razvijaju gljive čađavice.Prenosilac je virusa.
Prag štetnosti za jabukinu zelenu vaš je: 10% izdanaka sa uvijenim  lišćem.
Za suzbijanje koristiti neki od sl. insekticida:
 • Actara 25WG (a.m.tiametoksam) 0,2%
 • Chees 50WG(a.m. pimetrozin) 0,04-0,05%
 • Lannate 25-WP (a.m. metomil) 0,15%
 • Decis 2,5EC ( a.m. deltrametrin) 0,03%-0,05%
Dysaphis plantaginea (pepeljasta vaš jabuke)
Na lokalitetu Bačka Topola, u zasadu jabuke, registrovano je prisustvo pepeljaste vaši u intenzitetu napada od 0,25%.Pepeljasta vaš je sivkasto-ružičaste ili smeđe boje, veličine 2-2,5 mm.Pokrivena je brašnastim izlučevinama.Krilati oblici su crni sa sjajnom pegom na sredini abdomena.Prezimljava u stadijumu jajeta, najčešće na 2-3godišnjim stablima jabuke. Larve izlaze iz jaja u fenofazi B-C po Fleckingeru (početak otvaranja pupoljaka -zeleni vrh).U ovim fenofazama vaši osnivačice se hrane pupoljcima. U vreme cvetanja kolonije mogu biti mnogobrojne.Krilate forme se javljaju od maja i tada preleću na letnjeg domaćina bokvicu ( Plantago spp.)U septembru se vraćaju na jabuku gde polažu zimska jaja.
Napadnuto lišće (prvo vršno) se kovrdža oko sredine,požuti i osuši se.Mladari zaostaju u porastu ,plodovi su kržljavi ,deformisani i otpadaju.Mladi plodovi, mladari i napadnuto lišće obilno su prekriveni mednom rosom.Najveće štete nastaju pri jakom napadu u vreme cvetanja jabuke.
Kritičan broj  je 1-2 zaražena mladara /100 pregledanih , pre cvetanja.Sve agrotehničke mere koje za posledicu imaju dobro zdravstveno stanje voćaka, negativno deluju na brojnost lisnih vaši.Intenzivno nehomogeno đubrenje, gust sklop, nepravilna rezidba i nepravilna primena insekticida za suzbijanje dr.štetočina , a koja je dovela do promene ravnoteže između lisnih vaši i njihovih prirodnih neprijatelja, sve to prouzrokuje  povećanu brojnost lisnih vaši.Za suzbijanje pepeljaste vaši koristiti neki od sl. insekticida:
 • Nurelle D, Konzul( a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,075%-0,1%
 • Afinex ( a.m. acetamiprid) 0,02%-0,025%
Početak piljenja larava jabukovog smotavca
Na lokalitetu Bačka Topola u narednom periodu se očekuje intenzivnije polaganje jaja i početak piljenja larava jabukovog smotavca ( Carpocapsa pomonella).Iznos akumulisanih stepen dana 16.05.2013.:
 • od 01.01.2013. : 247,85 DDC
 • od biofixa : 90,26 DDC

Velika slika jaja sa narandžastim oreolom

Preporuka za proizvođače je da urade tretman nekim od sl.insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

 • Coragen 20SC (a.m.hloratraniliprol) 0,02%
 • Harpun (a.m.piriproxifen) 0,1%
 • Runner 240SC (a.m.metoxifenozid) 0,05% 
 
Polaganje jaja jabukovog smotavca
Na lokalitetu Bačka Topola (10.05.2013.)u zasadu jabuke registrovano je polaganje jaja jabukovog smotavca (Carpocapsa pomonella) na 226,89DDC (od 01.01.2013.)
 
 
 
Očekuje se let jabukovog smotavca
Na lokalitetu Bačka Topola, prati se pojava i dinamika populacije jabukovog smotavca (Carpocapsa pomonella). U 2012.godini prva imaga ove štetočine javila su se 30.04. ( na 154 DD od 01.01.2012.). 28.04.2013. iznos akumilacije od 01.01.2013. je 110,78 te u narednim danima očekujemo pojavu prvih imaga jabukovog smatavca.
Jabukov staklokrilac (Synanthedon myopaeformis)
Na području RC Bačka Topola na punktu Bačka Topola u
voćnjaku jabuke su ovih dana registrovani prvi primerci
jabukovog staklokrilca(Synanthedon myopaeformis).
Brojnost je niska i ne ukazuje za sada potrebu za  hemijskim tretmanom.
 
 
(jabukov staklokrilac na lepljivoj
ploči)