Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka,  sorta Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi :prečnik ploda do 40mm.  (BBCH 74).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je  ispražnjenost pseudotecija od 100 %.

 

 

Ispražnjena pseudotecija

 

U pregledanim pseudotecijama nije registrovano prisustvo askospora, te je konstatovano da je završen period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka sorta Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi: prečnik ploda do 40mm.  (BBCH 74).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od  100%, dok ispražnjenost pseudotecija iznosi 96 %.

 

Velika slika

 

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti  pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka,  sorta Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi: drugo opadanje plodova (BBCH 73).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od  100%, dok ispražnjenost pseudotecija iznosi 92%.

 

Velika slika

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti  pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka,  sorta Zlatni Delišes, se nalazi u fenofazi: veličina ploda do 20 mm  (BBCH 72).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od  100%, dok ispražnjenost pseudotecija iznosi: 84 %.

 

 

Ispražnjena pseudotecija

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti  pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuke  sorte Zlatni Delišes se nalaze u fenofazi: plodovi dostigli dimenzije do 10 mm  (BBCH 71).

 

Sorta Zlatni delišes

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100%, dok ispražnjenost pseudotecija iznosi 64%.

 

Ispražnjena pseudotecija

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti  pseudotecija ovog patogena.

Lisne vaši u zasadima jabuka

Na području delovanja RC Bačka Topola, zasadi jabuka se nalaze  u fenofazi: kraj cvetanja, sve latice opale do plodovi dostigli dimenzije do 10 mm  (BBCH 69-71).

Vizuelnim pregledom zasada jabuka registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae), i to zelene jabukine lisne vaši (Aphis pomi) i brašnjave (pepeljasta) jabukine vaši (Dysaphis plantaginea).Videti preporuku od 06.5.2021.

 

Zelena jabukina lisna vaš ima više generacija godišnje, prezimljava u stadijumu jaja. Štete nastaju sisanjem sokova iz  lišća i zelenih vrhova lastara. Napadnuti listovi se uvijaju, suše pri jačem napadu, a lastari se deformišu i zaostaju u porastu.

 

Aphis pomi

 

Brašnjava (pepeljasta) jabukina vaš formira kolonije na naličju lišća i vrhovima izbojaka. Lišće se kovrdža oko glavnog nerva, suši se i opada, izbojci zaostaju u porastu, a plodovi su kržljavi i otpadaju. Luči obilnu mednu rosu na kojoj se naseljavaju gljive čađavice, što izaziva dodatne štete. Primarni domaćin joj je jabuka, a sekundarni biljke iz roda Plantago.

 

Dysaphis plantaginea

 

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima jabuka.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuke sorte Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi: kraj cvetanja, sve latice opale  (BBCH 69).

 

Velika slika

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, utvrđeno je prisustvo zrelih askospora. Dozrelost pseudotecija iznosi 100%, dok ispražnjenost pseudotecija iznosi 48%.

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti  pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka,  sorta Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi puno cvetanje  (BBCH 65).

 

Zlatni delišes_BBCH 65

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, utvrđeno je prisustvo zrelih askospora. Dozrelost pseudotecija iznosi  92,96%, dok ispražnjenost pseudotecija iznosi 36%.

 

 

Velika slika                               Velika slika

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka sorta Zlatni Delišes, se nalazi u fenofazi početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 61).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, utvrđeno je prisustvo zrelih askospora.

Dozrelost pseudotecija iznosi 85,13% dok ispražnjenost pseudotecija iznosi 26%.

 

 

    Velika slika

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka,  sorta Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi većina cvetova sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu (BBCH 58).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, utvrđeno je prisustvo zrelih askospora. Dozrelost pseudotecija iznosi 78,04% dok ispražnjenost pseudotecija iznosi 18%.

 

Velika slika

 RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next