Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VII

Na području delovanja RC Bačka Topola , jabuke sorte Zlatni delišes se nalaze u fenofazi: vidljivi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni ( BBCH 55).

 

 

Zlatni delišes_faza razvoja

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke , utvrđeno je prisustvo zrelih askospora.

 

Askusi sa askosporama

 

 

Od ukupno pregledanih 50 pseudotecija u 24 nije bilo formiranih askospora, u 10 je bilo do 25% formiranih askospora, u 10 od 26-50%, a u 6 od 51-75 % formiranih askospora.

 

Dozrelost pseudotecija iznosi  24 %.

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VI

Na području delovanja RC Bačka Topola, jabuke sorte Zlatni delišes se nalaze u fenofazi: Zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljaka (BBCH 09).

 

Zlatni delišes BBCH 09

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, utvrđeno je prisustvo zrelih askospora. Dozrelost iznosi 20,5 %.

Od ukupno pregledanih 50 pseudotecija u 25 nije bilo formiranih askospora, u 13 je bilo do 25% formiranih askospora, u 8 od 25-50 %, a u 4 od 50-75 % formiranih askospora.

 

 

Askusi sa askosporama

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis V

Na području delovanja RC Bačka Topola , jabuke sorte Zlatni delišes se nalaze u fenofazi: Početak pucanja pupoljaka: vidljivi prvi zeleni listići ( BBCH 07).

 

Jabuka BBCH 07

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke , utvrđeno je prisustvo zrelih askospora. Dozrelost iznosi 12,5 %.

Od ukupno pregledanih 50 pseudotecija u 33 nije bilo formiranih askospora, u 10 je bilo do 25% formiranih askospora, u 6 od 26-50%, a u 1 od 50-75 % formiranih askospora.

 

          

Pseudotecije u kategoriji 0

 

Pseudotecije u kategoriji 1

 

 

Pseudotecije u kategoriji 2

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis IV

Na području delovanja RC Bačka Topola, jabuke sorte Zlatni delišes se nalaze u fenofazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka , ljuspice pupoljaka svetlo obojene, a neki delovi pokriveni gustim dlačicama (BBCH 03).

 

 Faza razvoja BBCH 03

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, utvrđeno je prisustvo zrelih askospora. Dozrelost pseudotecija iznosi 2,5%.

Od ukupno pregledanih 50 pseudotecija u 46 nije bilo formiranih askospora, dok je u 3 bilo do 25% formiranih askospora, a u 1  od 26-50% formiranih askospora.

 

Peritecija sa askusima i askosporama

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis III

Na području delovanja RC Bačka Topola, jabuke sorte Zlatni delišes se nalaze u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, utvrđeno je prisustvo zrelih askospora, dozrelost pseudotecija iznosi 1%.

 

Askusi sa askosporama

 

Od ukupno pregledanih 50 pseudotecija, u 48 nije bilo formiranih askospora, dok je u 2 bilo do 25% formiranih askospora.

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis II
 

Na području delovanja RC Bačka Topola, jabuke sorte Zlatni delišes se nalaze u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, utvrđeno je prisustvo zrelih askospora (dozrelost je 0,5 %).

Od ukupno pregledanih 50 pseudotecija u 49 nije bilo formiranih askospora, dok je u 1 bilo do 25% formiranih askospora.

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis I

Na području delovanja RC Bačka Topola, jabuke sorta Zlatni Delišes, se nalaze u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog, opalog lišća jabuke, nije utvrđeno prisustvo zrelih askospora (procenat dozrelosti pseudotecija je 0).

 

Pseudotecija_kategorija 0

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XX

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka,  sorta Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi :prečnik ploda do 40mm. (BBCH 74).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je  ispražnjenost pseudotecija od 100 %.

 

Završen je period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XIX

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka,  sorta Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi prečnik ploda do 40mm (BBCH 74).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od  100 %, dok ispražnjenost pseudotecija iznosi 92 %.

 

Velika slika

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti  pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XVIII

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka  sorta Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi prečnik ploda do 40mm (BBCH 74).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od  100 %, dok ispražnjenost pseudotecija iznosi 82 %.

 

Velika slika

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti  pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next