Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Bačka Topola dominantna je proizvodnja, kasnog, industrijskog krompira, koji se nalazi u početnim fazama razvoja listova.

 

Usev krompira

 

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo odraslih jedinki krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), na do 25% biljaka, kao i položena jaja ovog štetnog organizma na do 10% biljaka. U toku je polaganje jaja krompirove zlatice.

 

   

Imago krompirove zlatice         Jaja krompirove zlatice

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u krompiru. Za sada se ne preporučuje primena mera zaštite.

Krompirova zlatica

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi krompira  se nalaze u fazi razvoja lista (BBCH13-19), u zavisnosti od rokova sadnje, sortimenta i lokaliteta.

Vizuelnim pregledom useva krompira utvrđeno je prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Registruje se prisustvo imaga i položenih jaja u niskom intenzitetu.U toku je kopulacija imaga i polaganje jaja ove štetočine.

 

Kopulacija imaga                      Jaja krompirove zlatice

Prognozirane temperature u narednim danima iniciraće početak piljenja larvi.

Štete usevu krompira nanose imaga i larve.Pri visokoj brojnosti i tokom intenzivne ishrane larve mogu drastično uništiti lisnu masu krompira.

 

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem  ove štetne vrste i blagovremeno će signalizirati  vreme tretmana.

 

Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) u usevima krompira

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi krompira  se nalaze u fazi razvoja lista (BBCH13-19), u zavisnosti od rokova sadnje, sortimenta i lokaliteta.

Vizuelnim pregledom useva krompira utvrđeno je prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Registruje se prisustvo imaga i položenih jaja u niskom intenzitetu.

 

    

Krompirova zlatica_imago      Krompirova zlatica_jaje

 

Štete usevu krompira nanose imaga i larve.Pri visokoj brojnosti i tokom intenzivne ishrane mogu drastično uništiti lisnu masu krompira.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem  ove štetne vrste i blagovremeno će signalizirati  vreme tretmana.

Nepesticidne mere kontrole štetnih organizama u proizvodnji krompira

Na području delovanja RC Bačka Topola , proizvođači krompira se odlučuju prvenstveno za gajenje kasnog krompira. Proizvodnja mladog krompira zastupljena je na  veoma malim površinama.

Pre početka sadnje krompira ističemo važnost nepesticidnih mera koje su od izuzetnog značaja u kontroli štetnih organizama koji prate proizvodnju krompira:

·         Plodosmena, kao osnovno načelo dobre proizvođačke prakse (na isto mesto krompir može doći nakon 4-5 godina, ne treba ga saditi nakon biljnih vrsta iz fam. Solanaceae zbog zajedničkih štetnih organizama koji ih napadaju),

·       izbor zdravog, sertifikovanog sadnog materijala,

·         kvalitetna obrada zemljišta, koja omogućava dobar prohod mašine u sadnji, brzo klijanje i razvoj korena, što je uslov za ujednačeno nicanje krtola,

·        suzbijanje lisnih vaši i korova tokom vegetacije (lisne vaši su vektori virusa  koji mogu značajno smanjiti prinos krompira),

·         đubrenje koje se zasniva na izbalansiranom  organsko-mineralnom unosu đubriva,

·        sprovođenje preventivnih mera kontrole krompirovog moljca (Phthorimaea operculella): sadnja sorti krompira kraćeg vegetacionog perioda jer su najugroženije sorte duge vegetacije; formiranje visokih bankova; navodnjavanje useva; optimalna dubina sadnje 15 cm.

Krompirova zlatica
Usev krompira ( sorta Burren, vreme sadnje: 3.4.2017.), na lokalitetu Bačka Topola nalazi se u fazi : vidljiv sedmi izdanak u osnovi ( BBCH 27). Vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), imaga u indexu napada :3,5 i jajnih legala u indexu napada od 2.
 
 
 
Za sada ne primenjivati mere zaštite.
Polaganje jaja krompirova zlatica
Na teritoriji RC Backa Topola krompir je u fazi razvoja BBCH skala : 19. (devet i više listova na glavnoj stabljici razvijeno). Vizuelnim pregledima je utvrđeno prisustvo imaga krompirove zlatice  ( Leptinotarsa decemlineata) kao i  ovipozicija, (registrovana su  prva jajna legla).
 
Imago krompirove zlatice
Jajno leglo krompirove zlatice
 
Krompirova zlatica je štetočina prvenstveno krompira , ali i patliđžana i paradajza.Ima dve generacije godišnje, prezimljava imago u zemljištu.Larve prolaze  IV stadijuma razvoja. Larve I i II stadijuma ne pričinjavaju veće štete, dok larve III i IV stupnja mogu izazvati golobrst - potpuno uništenje lisne mase .
Kritična brojnost za krompirovu zlaticu je 15 larvi/biljci, ili 20% oštećenja lisne mase (EPPO).
 
Za sada se ne preporučuju mere suzbijanja.