Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Krompirova zlatica
Krompirova zlatica

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi krompira  se nalaze u fazi razvoja lista (BBCH13-19), u zavisnosti od rokova sadnje, sortimenta i lokaliteta.

Vizuelnim pregledom useva krompira utvrđeno je prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Registruje se prisustvo imaga i položenih jaja u niskom intenzitetu.U toku je kopulacija imaga i polaganje jaja ove štetočine.

 

Kopulacija imaga                      Jaja krompirove zlatice

Prognozirane temperature u narednim danima iniciraće početak piljenja larvi.

Štete usevu krompira nanose imaga i larve.Pri visokoj brojnosti i tokom intenzivne ishrane larve mogu drastično uništiti lisnu masu krompira.

 

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem  ove štetne vrste i blagovremeno će signalizirati  vreme tretmana.

 

Comments

There are no comments yet for this post.