Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus
Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi cvast nabubrela  do  cvasti potpuno razvijene (BBCH 55-57).

 

Faza razvoja vinove loze

 

Vizuelnim pregledom zasada, na naličju listova, registrovano je prisustvo  larvi cikade Scaphoideus titanus. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

 

Scaphoideus titanus_larva

 

Cikada vinove loze (Scaphoideus titanus) je  vektor fitoplazme  Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje najdestruktivnije oboljenje vinove loze: zlatasto žutilo, i kao  takva ima veliki ekonomski značaj.

 

Larve se pile u maju i junu, i prolaze kroz pet razvojnih supnjeva. Infektivne postaju larve III razvojnog stupnja, a sposobnost prenošenja fitoplazme FD zadržavaju do kraja života. Fitoplazma FD ne prenosi se na potomstvo cikade.

 

Takođe, tokom vizuelnih pregleda registrovane su i sl. vrste cikada:

·         Anoplotettix horvathi 

·         Allygidius atomarius,

koje se navode kao „potencijalni" prirodni vektori Fda i srodnih fitoplazmi“ (IZBIS).

 

  

Anoplotettix horvathi        Allygidius atomarius

 

RC Bačka Topola nastavlja praćenje cikade Scaphoideus titanus i dr. potencijalnih vektora Fda i  signaliziraće pravo vreme za tretman.

 

Comments

There are no comments yet for this post.