Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Pipa repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis)
Pipa repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi 30% cvetova glavne cvasti otvoreno , do punog cvetanja (BBCH 63-65).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo imaga pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis).

 

Pipa repičine ljuske

 

Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje, a prezimljavaju odrasli u zemljištu. Najpre se hrane divljim krstašicama, a kasnije prelaze na gajene biljke, u prvom redu na uljanu repicu.

Izgrizaju cvetne pupoljke, delove cveta i mlade plodove (ljuske). Ženka polaže jaja u otvore koje izbuši u mladim, sočnim ljuskama. Najveće štete pričinjavaju larve koje se hrane semenom (jedna larva može oštetiti 2-6 semenki).

 

Na nezrelim ljuskama se spolja vide bele pege, a na zrelim sitni izlazni otvori veličine čiodine glave. Otvori koje buše odrasli kao i izlazni otvori larvi olakšavaju prodor sekundarnih patogena, kao i mušice kupusne ljuske (Dasyneura brassicae). 

Pri suzbijanju repičinog sjajnika (Megitethes aeneus) uništi se deo pipa repičine ljuske koje su se ranije pojavile, ali kako do njihove masovne pojave dolazi tek u punom cvetanju, na najveći deo populacije ne utiče ova mera.

 

Mere kontrole ove štetočine su:

·        prostorna izolacija novih polja od prošlogodišnjih pod uljanom repicom i semenskim krstašicama,

·         u našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 do 2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u vreme cvetanja je zabranjena!

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u uljanoj repici.

Comments

There are no comments yet for this post.