Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Šljivine ose
Šljivine ose

Na području delovanja RC Bačka Topola intenzivni zasadi šljiva zasnovani su sa srednje i kasnim sortama koje se sada nalaze u fenofazi punog cvetanja (BBCH 65).

 

 

Sorta Stanley_BBCH 65    Imago crne šljivine ose

 

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadu šljive (sorta Stanlej), na lokalitetU Bajša, registruju se  ulovi imaga žute i crne  šljivine ose (Hoplocampa flava, Hoplocampa minuta).

 

Napad šljivinih osa je najjači u fazi početka, do punog  cvetanja šljiva, jer su tada najpovoljniji uslovi za ishranu imaga i polaganje jaja. Crna šljivina osa  polaže jaja prvenstveno u slobodne češične listiće, a žuta šljivina osa gotovo najčešće između čašičnih listića tj. pri njihovoj osnovi.

Ispilele gusenice pomoću slobodnih čašičnih listića prelaze u plod, u koji se ubušuju do semene kućice. Gusenice se prvenstveno hrane semenkama, pri tome izgrizajući semenu kućicu i mesnati deo ploda. Jedna gusenica može uništiti 4-5 plodova, što govori o njihovoj velikoj štetnosti.

 

Hemijsko suzbijanje se izvodi  isključivo protiv gusenica šljivinih osa, u fazi precvetavanja šljiva, jer bi se suzbijanjem imaga uništile i pčele koje u to vreme obilno posećuju cvetove.

 

Upotreba insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama i signaliziraće vreme za primenu insekticida u srednjem i kasnom sortimentu šljiva.

Comments

There are no comments yet for this post.