Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Zdravstveno stanje useva uljane repice
Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi od 5 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 15-19).

Tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice je, na pojedinim parcelama, registrovano prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 10 % pregledanih biljaka.

 

 

Simptomi suve truleži              Velika slika

 

Trenutno se uočavaju  simptomi  u vidu pega prljavo bele boje, okruglog do nepravilnog oblika, u okviru kojih su formirani crni piknidi gljive. Piknidi sa piknosporama značajni su za širenje patogena  tokom vegetacije.  Unutar useva  piknospore se raznose kišnim kapima, ili ređe strujanjem vazduha.

 

Ovaj patogen prouzrokuje simptome bolesti na biljkama uljane repice od faze kotiledona , pa sve do zrenja useva. Na kotiledonima, listu i ljuskama uljane repice simptomi su tipa pegavosti, dok na stablu i korenu patogen izaziva simptome tipa raka.

 

Za sada se ne preporučuje primena fungicida, a RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Comments

There are no comments yet for this post.