Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Zlatasto žutilo vinove loze
Zlatasto žutilo vinove loze

Na području delovanja RC Bačka Topola, tokom vizuelnih pregleda zasada vinove loze, registrovano je prisustvo simptoma zlatastog žutila, što je potvrđeno i laboratorijskim analizama.

Simptom zlatastog žutila

Ovo izuzetno destruktivno oboljenje vinove loze prouzrokuje fitoplazma Flavescence doree (FD), čiji je vektor cikada Scaphoideus titanus.

Scaphoideus titanus_larva L5

Hraneći se na fitoplazmatičnim biljkama larve navedene cikade postaju infektivne od trećeg (L3) razvojnog stupnja, a tu sposobnost da prenose fitoplazmu zadržavaju do kraja života.

Simptomi zlatastog žutila vinove loze uočavaju se na svim nadzemnim delovima biljaka vonove loze.

U proleće, na zaraženim čokotima kretanje  pupoljaka izostaje ili kasni, lastari su sa skraćenim internodijama i nedovoljno odrvenjavaju.

Listovi zaraženih čokota menjaju boju,kasnije se uvijajući  po obodu prema naličju. U zavisnosti od sortimenta menja se i boja listova, kod crnih sorti od svetlo crvene do tamno ljubičaste, kod belih sorti od svetložute do zlatnožute. Cvasti nekrotiraju, te su grozdovi rehuljavi, lošeg kvaliteta ili se i ne formiraju.

 

Mere kontrole zlatastog žutila su:

·        suzbijanje vektora,

·        uklanjanje i uništavanje zaraženih čokota,

·        krčenje napuštenih vinograda,

·        uništavanje divlje loze i korovskih biljaka u blizini proizvodnih zasada.

Comments

There are no comments yet for this post.