Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Virus šarke šljive (Plum pox virus_PPV)
Virus šarke šljive (Plum pox virus_PPV)

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi šljiva se nalaze u fenofazi plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 77).

 

Vizuelnim pregledom zasada šljive (sorta Stenlej) registrovano je prisustvo simptoma virusa šarke šljive (Plum pox virus, PPV).

 

Šljiva_simptomi virusa šarke šljive

 

Domaćini ovog virusa su vrste roda Prunus spp.(šljiva, kajsija, breskva).

Ispoljeni simptomi uslovljeni su osetljivošću sorte i infektivnošću patogena. Početni simptomi se javljaju na mladom lišću u vidu prstenastih i poluprstenastih pega sa središtem svetlo zelene boje, hlorotičnih pega i šara i hlorotičnog mozaika.

Na pokožici osetljivih sorti dolazi do promene boje, ka tamnijoj, na delu koji se nalazi na mestu udubljenja površine ploda. U mezokarpu zelenih plodova osetljivih sorti javljaju se blaga udubljenja koja se sa zrenjem jasnije diferenciraju. Ova tkiva nekrotiraju i u njima se javljaju kapljice smole, koje se dozrevanjem ploda uvećavaju.

Plodovi su deformisani, manjih dimenzija i lakši  od zdravih. Ovakvi plodovi opadaju pre pune fiziološke zrelosti.

Vektori ovog virusa su biljne vaši (Aphididae), a prenosi se i kalemljenjem.

Virusno oboljenje šarke šljive nema mogućnost izlečenja, kada se stablo jednom zarazi ono ostaje inficirano čitavog životnog veka.

Mere kontrole i prevencije ovog štetnog organizma obuhvataju:

·        proizvodnja i korišćenje za sadnju zdravog sertifikovanog sadnog materijala,

·         gajenje otpornih sorti,

·         suzbijanje biljnih vaši.

Comments

There are no comments yet for this post.