Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Polaganje jaja kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera)
Polaganje jaja kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Bačka Topola, na svetlosnim lovnim lampama registruju se povećane brojnosti pamukove (kukuruzne) sovice (Helicoverpa armigera).

 

Tokom vizuelnih pregleda useva kukuruza (BBCH 19-30 ), suncokreta (BBCH 18-32), paprike na otvorenom (BBCH 16-19), utvrđeno je prisustvo položenih jaja ovog štetnog organizma, u niskom intenzitetu napada.

 

 

Paprika_jaje kuuruzne sovice      Kukuruz_jaje kukuruzne sovice

 

Suncokret_jaje pamukove sovice

 

Pamukova (kukuruzna) sovica (Helicoverpa armigera), je migratorna, polifagna  vrsta, koja nanosi naročito velike štete plodovitom povrću, mahunjačama, kukuruzu.

Na kukuruzu gusenice oštećuju list, metlicu, svilu, vrh kukuruza i zrno.Semenskim usevima kukuruza i kukuruzu šećercu nanose najveće štete.Na plodovitom povrću (paprika, paradajz), izgrizaju otvore na zidu ploda, a u unutrašnjosti se hrane i semenom. Oštećeni plodovi zagađeni izmetom gusenica gube tržišnu vrednost, brzo trule i propadaju.

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma, i na vreme će obavestiti proizvođače o sprovođenju mera zaštite.

 

Insekticidi preporučeni u suzbijanju kukuruznog plamenca (Videti preporuku :zaštita kukuruza 04.6.2022.) delovaće i na ovaj štetni organizam.

 

Comments

There are no comments yet for this post.