Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Cikada Scaphoideus titanus
Cikada Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi cvast nabubrela  do  cvasti potpuno razvijene (BBCH 55-57).

Vizuelnim pregledom zasada, na naličju listova, registrovano je prisustvo  larvi cikade Scaphoideus titanus. 

 

Scaphoideus titanus_Larva L1

 

U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

 

Cikada vinove loze (Scaphoideus titanus) je vektor fitoplazme  Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje najdestruktivnije oboljenje vinove loze: zlatasto žutilo.

Larve se pile u maju i junu, prolazeći kroz pet razvojnih stupnjeva, a odrasle jedinke se pojavljuju u junu i prisutne su u vinogradima sve do septembra.

Larve III razvojnog stupnja postaju infektivne, a sposobnost prenošenja fitoplazme FD zadržavaju do kraja života.

Direktne štete od ishrane ovih cikada su zanemarljive, ali su zato indirektne štete, kao vektora fitoplazme FD, izuzetno velike.

 

RC Bačka Topola nastavlja praćenje cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.