Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Štetočine uljane repice (pipa repičine mahune, rutava buba)
Štetočine uljane repice (pipa repičine mahune, rutava buba)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi od 30% cvetova glavne cvasti otvoreno do puno cvetanje (BBCH 63-65).

Uljana repica_faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo imaga pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis).

 

Pipa repičine ljuske        Velika slika

Pipa repičine ljuske se nakon prezimljavanja  hrani divljim krstašicama, a zatim prelaze na useve uljane repice, gde izgriza cvetne pupoljke, delove cveta i mlade ljuske.

Nakon kopulacije ženke polažu od 30 do 150 jaja u otvore koje izbuše u mladim, sočnim ljuskama.

Glavne  štete pričinjavaju larve koje se ishranjuju semenom unutar mahuna. Na površini nezrelih mahuna  vide se bele pege, a na zrelim sitni izlazni otvori veličine čiodine glave. Otvori koje buše imaga, kao i izlazni otvori larvi olakšavaju prodor sekundarnih patogena, kao i mušice kupusne ljuske (Dasyneura brassicae).  

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 do 2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Takođe, tokom vizuelnih pregleda uljane repice, na rubnim delovima parcela registrovano je i prisustvo rutave bube (Tropinota hirta). Štete pravi odrasla jedinka napadajući pupoljke i cvetove, izgrizajući prašnike, tučak i ostale delove cveta. Time sprečava oplodnju, pa ne dolazi do zametanja ploda.

Rutava buba

Primena insekticida u vreme cvetanja je zabranjena!

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u uljanoj repici.

Comments

There are no comments yet for this post.