Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Zdravstveno stanje useva ozime pšenice
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimih pšenica nalaze se u različitim  fazama bokorenja (BBCH 23-24), u zavisnosti od rokova setve i sortimenta.

 

BBCH 23                                 BBCH 24

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo  simptoma: sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erisyphae gramminis).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja

(BBCH skala)

%biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice

%biljaka sa simptomima pepelnice

Gornja Rogatica

BBCH 23

 2

Bačka Topola

BBCH 24

 8

Lovćenac

BBCH 23

 5

 

Simptomi sive pegavosti lista pšenice

U pregledima useva pšenice se registruje i prisustvo pojedinačnih aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis), i to prvenstveno na površinama gde je bio zastupljen sistem redukovane obrade. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Rupa od poljskih glodara

Tokom vizuelnih pregleda useva ozime pšenice nije utvrđeno prisustvo lisnih vaši  (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Comments

There are no comments yet for this post.