Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Pojava imaga male repičine pipe u usevima uljane repice
Pojava imaga male repičine pipe u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi: 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

 

Usev uljane repice BBCH 19

 

Tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice, registrovano je prisustvo pojedinačnih imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus), na rubnim delovima parcela. Izlazak ove štetočine sa mesta prezimljavanja i migracija na useve uljane repice posledica je porasta temperature prethodnih dana. Pojava ove štetočine u većoj  brojnosti, očekuje se  narednih dana, sa najavom toplijeg vremena. Početak polaganja jaja male repičine pipe se još ne očekuje.

 

Imago male repičine pipe

 

Takođe, vizuelnim pregledima useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam), na do 45% biljaka.

Trenutno se navedeni simptomi uočavaju  u vidu pega prljavo bele boje, okruglog do nepravilnog oblika, na najstarijem lišću. Patogen se u usevima širi piknosporama koje se formiraju u  piknidima, sitnim crnim  telašcima gljive koja se uočavaju u okviru pega.  Piknospore se kišnim kapima  raznose unutar useva i doprinose širenju bolesti.

Povoljni uslovi za razvoj patogena mogu prouzrokovati širenje simptoma na koren, korenov vrat, stabljiku (u osnovi stabljike ili na mestu gde je list pričvršćen za stabljiku) i mahune.

 

Simptom suve truleži

 

Hemijske mere zaštite se još ne preporučuju, a RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.