Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Pojava prvih pega od Cercospora beticola na šećernoj repi
Pojava prvih pega od Cercospora beticola na šećernoj repi

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi šećerne repe nalaze se u fenofazi 30% biljaka zatvorilo prostor između sebe do potpuno zatvaranje redova, oko 90% biljaka zatvorilo red (BBCH 33-39).

 

Faza razvoja šećerne repe

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola), u vidu pojedinačnih pega na 1% pregledanih biljaka.

 

Pega_Cercospora beticola

 

 

Primarne infekcije ostvarene su u uslovima čestih padavina, prisutnih visokih vrednosti relativne vlažnosti vazduha  u predhodnom periodu, kao  i mikroklimata koji je prisutan u usevima šećerne repe u kojima je oko 90% biljaka sklopilo redove.

U narednom periodu očekuje se širenje simptoma ovog patogena.

 

Trenutno se ne preporučuje primena  hemijskih mera suzbijanja.

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem prisustva ovog patogena u usevima šećerne repe i po postizanju prvog epidemijskog praga signaliziraće vreme za primenu hemijskih mera zaštite.

 

Comments

There are no comments yet for this post.