Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Početak piljenja larvi cikade Scaphoideus titanus
Početak piljenja larvi cikade Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi cvast nabubrela  do  cvasti potpuno razvijene (BBCH 55-57).

 

Vizuelnim pregledom zasada, na naličju listova, registrovano je prisustvo  larvi cikade Scaphoideus titanus. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

 

 

Larva cikade Scaphoideus titanus

 

Cikada vinove loze (Scaphoideus titanus) je vektor fitoplazme  Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje vinove loze: zlatasto žutilo, i kao  takva ima veliki ekonomski značaj.

Ova cikada je izraziti monofag, razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu jaja. Larve se pile u maju i junu, prolazeći kroz pet razvojnih supnjeva, a odrasle jedinke se pojavljuju u junu i prisutne su u vinogradima sve do septembra. Infektivne postaju larve III razvojnog stupnja, a sposobnost prenošenja fitoplazme FD zadržavaju do kraja života. Fitoplazma FD ne prenosi se na potomstvo cikade.

Direktne štete od ishrane ovih cikada su zanemarljive, ali su zato indirektne štete, kao vektori fitoplazme FD, izuzetno velike.

RC Bačka Topola nastavlja praćenje cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

 

Comments

There are no comments yet for this post.