Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Lisne vaši u usevima strnih žita
Lisne vaši u usevima strnih žita

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimih strnih žita (pšenica, ječam) nalaze se u fazi od početka klasanja do punog cvetanja (BBCH 51-65).

 

Vizuelnim pregledom useva strnih žita utvrđeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae).

 

  

Vaši na listu ječma                       Vaši na klasu pšenice

 

Vaši na klasu pšenice

 

U usevima strnih žita lisne vaši se javljaju iz godine u godinu, u manjoj ili većoj brojnosti, formirajući kolonije na stablu, listu i klasu.

 

Kod nas, ekonomski najznačajnije štetne vrste su: velika žitna vaš (Sitobion avenae), sremzina lisna vaš (Rhopalosiphum padi) i ružina žitna vaš (Metopolophium dirhodum). Najcešce se vaši prvo uočavaju na rubnim delovima parcele, a nakon 7-15 dana i u samom usevu.

Nanose direktne štete sisanjem biljnih sokova što dovodi do smanjenja prinosa i kvaliteta zrna. Veoma značajne su i indirektne štete, koje se ogledaju u prenošenju virusa.

Prve beskrilne i krilate jedinke vašiju se hrane na listovima strnih žita. Velika brojnost vaši pre cvetanja strnih žita dovodi do smanjenja broja zrna u klasovima. U fazi cvetanja strnih žita, vaši se hrane i na stablima i mladim klasovima. Intenzivan napad vaši u periodu cvetanja ili mlecne zrelosti ima za posledicu stvaranje zakržljalih zrna i smanjenje prinosa.

Prag štetnosti za lisne vaši na strnim žitima je: 30% napadnutih  klasova pre cvetanja, ili 70% napadnutih klasova tokom cvetanja i do faze mlečne zrelosti (EPPO PP 2/10(1)).

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem  štetnih organizama u usevima strnih žita.

Comments

There are no comments yet for this post.